Hotărârea nr. 90/2019

Aprobarea unui parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în vederea organizării de evenimente social-culturale în Piaţa Sfântul Ioan.

 

HOTĂRÂREA Nr. 90

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea unui parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în vederea organizării de evenimente social-culturale în Piaţa Sfântul Ioan;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                     28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Turism şi Evenimente, înregistrat cu nr. 15.966/2019, din prin care s-a propus realizarea unui parteneriat între Municipiu Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în vederea organizării de evenimente social-culturale în Piaţa Sfântul Ioan;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în vederea organizării de evenimente social-culturale în Piaţa Sfântul Ioan din Municipiul Braşov.

 

 

            Art. 2. Se aprobă Acordul de Parteneriat - anexa la prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Turism şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.