Hotărârea nr. 777/2019

Modificarea H.C.L. nr. 510/2009 republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

 

HOTĂRÂREA Nr. 777

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 510/2009 republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.383 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 510/2009 republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 510/2009 republicată, prin introducerea în anexă a următoarelor poziții :

- str. Poarta Schei nr. 1, ap. 11, C.F nr. 130235-C1-U10 Brașov, nr. top. 5125/11, de 150,4 m.p.;

- str. Michael Weiss nr. 23, C.F. nr. 131210-C1-U4 Brașov, nr. top. 5518/1, de 47,47 m.p.;

- str. Lungă nr. 88, ap. 1, spațiu cu altă destinație, C.F. nr. 11675 Brașov, nr. top. 701/1, 702/1totul /1, de 28,81 m.p.;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 17, C.F. nr. 102209-C1-U17 Brașov, cad. 102209- C1- U17;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 20, C.F. nr. 102209-C1-U20 Brașov, cad. 102209-C1 -U20;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 22, C.F. nr. 102209-C1-U22 Brașov, cad. 102209-C1-U22;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 23, C.F. nr. 102209-C1-U23 Brașov, cad. 102209-C1-U23;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 24, C.F. nr. 102209-C1-U24 Brașov, cad. 102209-C1-U24;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 25, C.F. nr. 102209-C1-U25 Brașov, cad. 102209-C1-U25;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 28, C.F. nr. 102209-C1-U28 Brașov, cad. 102209-C1-U28;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 35, C.F. nr. 102209-C1-U35 Brașov, cad. 102209-C1-U35;

- str. Molidului, nr. 43 B, bl. C, ap. 40, C.F. nr. 102209-C1-U40 Brașov, cad. 102209-C1-U40.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2009 astfel modificată, va fi republicată cu renumerotarea pozițiilor din anexă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                         

 

HOTĂRÂREA Nr. 510 din data de  29  iunie  2009

Republicată conform H.C.L. nr. 189/2011; H.C.L. nr. 272/2011; H.C.L. nr. 406/2013; H.C.L. nr. 164/2014; H.C.L. nr. 626/2014; H.C.L. nr. 556/2015; H.C.L. 647/2015; H.C.L. nr. 573/2017 şi conform H.C.L. nr. 777 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea  Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.383 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 510/2009 republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă lista terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent, conform anexei.

 

Art. 2. Se aprobă radierea drepturilor de Administrare înscrise în favoarea R.A. RIAL Braşov, I.C.R.A.L. Braşov, şi I.L.L. Braşov, la foaia de sarcini asupra imobilelor terenuri înscrise la poziţiile nr. 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 44 şi 46 din lista terenurilor menţionate la art. 1.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 861 din 13 octombrie 2008, republicată, va fi revocată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă Proiect HCL 101383.pdf