Hotărârea nr. 760/2019

Modificarea H.C.L. nr. 656/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 760

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 656/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.938/2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 656/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017; ale H.C.L. nr. 39/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 656/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2019 astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 656  din data de  18  septembrie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 760 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.938/2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 656/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017; ale H.C.L. nr. 39/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a),  art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează, pe durata mandatului deținut, reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa HCL_CA scoli 2019_2020 modif.pdf