Hotărârea nr. 758/2019

Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 689/2019, privind accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Sportul în şcoli”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 758

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 689/2019, privind accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Sportul în şcoli”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.765 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef , prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 689/2019, privind accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Sportul în şcoli”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în titlu şi art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 689 din 04.10.2019 în sensul că, accesul pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Sportul în şcoli” este pentru Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov nu pentru Clubul Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 689 din 04.10.2019, cu eroarea materială astfel îndreptată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 689  din data de  4  octombrie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 758 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

Privind: accesul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Sportul în şcoli”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.765 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef , prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 689/2019, privind accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Sportul în şcoli”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă accesul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Sportul în şcoli”, în condiţiile reglementate de H.C.L.       nr. 611/03.10.2018.

 

Art. 2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 717/2018, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.