Hotărârea nr. 715/2019

Completarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 715

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: completarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1.878 din 24.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune completarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, precum și ale art. 5, alin. 1, lit. a), art. 67, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (7), lit. e),  lit. f), art 139, alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 446/31.07.2019, prin introducerea unui nou articol nr. 2, după art. 1, cu următorul cuprins:

Art. 2. În situația în care în cadrul clubului sunt legitimați 2 sau mai multi copii din cadrul aceleiași familii, pentru cel de al doilea/al treilea copil se va achita doar jumătate (doar 50 %) din coplata aferentă sportului practicat.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 446/31.07.2019 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019, astfel completată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 446  din data de 31 iulie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 715 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1.878 din 24.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune completarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, precum și ale art. 5, alin. 1, lit. a), art. 67, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (7), lit. e), lit. f), art 139, alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov pe 2019, astfel:

  1. a) Coplată  secția de handbal -junioare V, IV și III            - suma de 100 lei/ lună
  2. b) Coplată secția de hochei -inițiere, până la juniori U14   - suma de 100 lei/ lună
  3. c) Coplată  secția de polo  

- La copii sub 6 ani - inițiere                 - suma de 250 lei/ lună

- La copii între 6 și 12 ani - inițiere        - suma de 200 lei/lună

- La copii învățare și perfecționare       - suma de 150 lei/lună

- La copii- performanță                         - suma de 100 lei/lună

- La juniori III                                         - suma de   75 lei/lună

- La juniorii II                                         - suma de   50 lei/ lună

- La juniori I                                          - suma de   50 lei/lună

  1. d) Coplată secția de schi                                                    - suma de 150 lei/lună
  2. e) Coplată secția de natație                                                 - suma de 150 lei/lună
  3. f) Coplată secția de fotbal                                                    - suma de   70 lei/lună
  4. g) Coplată secția de scrimă                                                 - suma de 100 lei/lună
  5. h) Coplată secția de patinaj viteză                                       - suma de 100 lei/lună
  6. i) Coplată secția de patinaj artistic

- Inițiere                                    - suma de 200 lei/lună

- Perfecționare                          - suma de 100 lei/lună

- Performanță                            - suma de 300 lei/lună

 

Art. 2. În situația în care în cadrul clubului sunt legitimați 2 sau mai multi copii din cadrul aceleiași familii, pentru cel de al doilea/al treilea copil se va achita doar jumătate (doar 50 %) din coplata aferentă sportului practicat.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.