Hotărârea nr. 616/2019

Participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 616

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1.097 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019;

Luând în considerare amendamentul comisiei de specialitate nr. 5, formulat în cadrul comisiei, în sensul că evenimentul se numește „Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, și care a fost votat în unanimitate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. f), alin. (9), lit. a), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Clubului Sportiv Municipal Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019, care se va desfășura la Bazinul Olimpic Brașov.

 

Art. 2. Se aprobă asocierea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în calitate de organizator și cu Municipiul Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019 conform acordului de parteneriat prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov a costului cazării pentru arbitrii participanți la Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori, în camera single sau duble în hoteluri de 3 și 4 stele, conform graficului de organizare și de desfășurare a evenimentului, precum și listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru evenimentul ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019.

 

 

…  //   …

 

 

-  02   -

 

Art. 4. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a costului acțiunilor de protocol pentru evenimentul ”Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 - 06.10.2019, și cheltuielile legate de masa persoanelor pentru care suportă costurile de cazare, și implicit costurile privind serviciile de ambulanță și pază necesare evenimentului, costurile instalației de sonorizare eveniment, costuri privind servicii de fotografie eveniment și tricouri arbitri.

 

 

Art. 5. Decontarea sumelor prevăzute la art. 3 și 4 se va face pe baza acordului de parteneriat, prezentat în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate în bugetul acordat de Municipiul Brașov către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov,va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.