Hotărârea nr. 611/2019

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 611

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

 

Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului  Braşov;

   

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de            18 septembrie 2019; Având în vedere propunerea domnului consilier Mihai Costel de a-l desemna pe domnul consilier Oprică Florentin Adrian, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni şi care a fost votată cu 15 voturi pentru, 2 abţineri şi 10 voturi împotrivă;

În temeiul prevederilor art. 123, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, domnul consilier OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv 18.09.2019 - 18.12.2019.