Hotărârea nr. 59/2019

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 59

din data de  06  februarie  2019

 

 

 

 

Privind:               

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 06 februarie 2019;

Având în vedere propunerea domnului consilier MIHAI COSTEL de a-l desemna pe domnul consilier OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni şi care a fost votată cu 19 voturi pentru şi 4 abţineri;

În temeiul art. 35, art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, domnul consilier OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN, pentru o perioadă de 3 luni, 06.02.2019 - 06.05.2019.