Hotărârea nr. 58/2019

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 15 noiembrie 2018; a procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 14 decembrie 2018 şi a procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 21 decembrie 2018.

 

HOTĂRÂREA Nr. 58

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Braşov din data de 15 noiembrie 2018; a procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 14 decembrie 2018 şi a procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Braşov din data de 21 decembrie 2018;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                       28 ianuarie 2019;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. (1), art. 42, alin. (4), alin. (5), art. 45, alin. (1), art. 115,                 alin. (1), lit. b)  şi art. 117, alin (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                     nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 15 noiembrie 2018; procesul - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 14 decembrie 2018 şi procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 21 decembrie 2018.