Hotărârea nr. 447/2019

Aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ”Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 447

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ”Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 67.426/2019, prin care se propune  aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ”Super Cupa României la handbal masculin și feminin”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. f), alin. (9), lit. a), art. 139  alin. (3)  lit. a), art. 154, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Clubului Sportiv Municipal Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ”Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București” care se vor defășura în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași.

 

Art. 2. Se aprobă asocierea cu Federația Română de Handbal în calitate de organizator și cu Municipiul Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și, respectiv, al evenimentului ” Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București” conform acordului de parteneriat prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov a costului cazării, în regim camera single sau dublă, în hoteluri de 3 ,4 și 5 stele, pentru Echipa României, Echipa Ucrainei și Staffului FRH prezenți la Jocul de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România- Ucraina, conform graficului de organizare și de desfășurare a evenimentului, precum și a listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru evenimentul ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina”, în bugetul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, de către Municipiul Brașov.

…  //   …

 

 

-  02  -

 

 

Art. 4. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov a costului cazării, în regim camera single sau dublă, în hoteluri de 3 și 4 stele, pentru Staffului FRH prezenți la ” Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București”, conform graficului de organizare și de desfășurare a evenimentului, precum și a listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru evenimentul ”Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București”, în bugetul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, de către Municipiul Brașov.

 

Art. 5. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a cheltuielilor de protocol pentru evenimentul ”Jocul de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România- Ucraina”, și a cheltuielile de masa persoanelor pentru care se suportă şi costurile de cazare, și implicit costurile privind serviciile de ambulanță și pază necesare evenimentului.

 

Art. 6. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a cheltuielilor de protocol pentru evenimentul ”Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București” și a cheltuielilor de masa persoanelor pentru care se suportă şi costurile de cazare, și implicit costurile privind serviciile de ambulanță, pază și arbitraj necesare evenimentului.

 

Art. 7. Decontarea sumelor prevăzute la art. 3, 4, 5, 6 se va face pe baza acordului de parteneriat, prezentat în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate în bugetul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, de către Municipiul Brașov.

 

Art. 8. Primarul Municipiului Brașov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.