Hotărârea nr. 339/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1120/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de MAURER IMOBILIARE S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 339

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1120/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de MAURER IMOBILIARE S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 41.381/2019, prin care s-a propus  trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor imobile situate în Braşov, str. Pelicanului F.N.: terenul înscris în C.F.         nr. 157332 Brașov, nr. cad. 157332, în suprafață de 1.992 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126581 Brașov, nr. cad. 126581, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126582 Brașov,           nr. cad. 126582, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126583 Brașov, nr. cad. 126583, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126584 Brașov, nr. cad. 126584, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126585 Brașov, nr. cad. 126585, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126586 Brașov, nr. cad. 126586, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126587 Brașov, nr. cad. 126587, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126588 Brașov, nr. cad. 126588, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F.                  nr. 126589 Brașov, nr. cad. 126589, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126590 Brașov, nr. cad. 126590, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 126591 Brașov,                 nr. cad. 126591, în suprafață de 12 m.p.;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale          art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,            alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a MAURER IMOBILIARE S.A., autentificată sub      nr. 1120 din 15.04.2019, de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu-Cătălin, Burlan Ioana-Suzana și Burlan Silviu-Cristian, referitoare la următoarele imobile situate în Braşov,         str. Pelicanului F.N.:

- terenul înscris în C.F. nr. 157332 Brașov, nr. cad. 157332, în suprafață de 1.992 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126581 Brașov, nr. cad. 126581, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126582 Brașov, nr. cad. 126582, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126583 Brașov, nr. cad. 126583, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126584 Brașov, nr. cad. 126584, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126585 Brașov, nr. cad. 126585, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126586 Brașov, nr. cad. 126586, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126587 Brașov, nr. cad. 126587, în suprafață de 12 m.p.;

 

…  //   …

 

-   02   -

 

- terenul înscris în C.F. nr. 126588 Brașov, nr. cad. 126588, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126589 Brașov, nr. cad. 126589, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126590 Brașov, nr. cad. 126590, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126591 Brașov, nr. cad. 126591, în suprafață de 12 m.p.

 

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a următoarele imobile situate în Braşov, str. Pelicanului F.N., conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1120 din 15.04.2019, de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu-Cătălin, Burlan Ioana-Suzana și Burlan Silviu-Cristian:

- terenul înscris în C.F. nr. 157332 Brașov, nr. cad. 157332, în suprafață de 1.992 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126581 Brașov, nr. cad. 126581, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126582 Brașov, nr. cad. 126582, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126583 Brașov, nr. cad. 126583, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126584 Brașov, nr. cad. 126584, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126585 Brașov, nr. cad. 126585, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126586 Brașov, nr. cad. 126586, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126587 Brașov, nr. cad. 126587, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126588 Brașov, nr. cad. 126588, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126589 Brașov, nr. cad. 126589, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126590 Brașov, nr. cad. 126590, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 126591 Brașov, nr. cad. 126591, în suprafață de 12 m.p.

 

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.