Hotărârea nr. 311/2019

Aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ,, Festivalul Cerbul de Aur 2019”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 311

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ,, Festivalul Cerbul de Aur 2019”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate, al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 45.090/2019, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ,,Festivalul Cerbul de Aur 2019”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 4, alin. (7),            lit. a), art. 45, alin. (2),lit. f), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului  ,,Festivalul Cerbul de Aur 2019, ce se va desfășura în Piața Sfatului din Brașov.

 

Art. 2. Se aprobă asocierea cu Societatea Română de Televiziune în calitate de organizator și cu Consiliul Județean Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ,,Festivalul Cerbul de Aur 2019”, conform Acordului de Asociere prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către municipiu a costului cazării persoanelor prezente la Festival, în camere single, duble, duble în regim de single, apartamente în hoteluri de 3, 4 și 5 stele conform graficului de organizare și de desfășurare al Festivalului, precum și conform Listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru Festival în bugetul Municipiului Brașov.

 

Art. 4. Se aprobă suportarea de către municipiu a costului acțiunilor de protocol, pentru vedetele internaționale din festival, membrii juriului, concurenți, interpreți din România și invitați speciali, și cheltuielile legate de masa oficială oferită la deschiderea evenimentului, de comun acord și împreună cu SRTV și Consiliul Județean Brașov.

 

Art. 5. Se aprobă acordarea de către Municipiul Brașov a unui premiu special în valoare netă de 2500 Euro.

 

Art. 6. Decontarea sumelor prevăzute la Art. 3, 4, 5 se va face în baza acordului de asociere, prezentat în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate în bugetul municipiului.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.