Hotărârea nr. 297/2019

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 297

din data de  30 mai  2019

 

 

 

 

Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului  Braşov;

   

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;

Având în vedere propunerea domnului consilier Mihai Costel de a-l desemna pe domnul consilier Oprică Florentin Adrian, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni şi care a fost votată cu 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 4 abţineri;

În temeiul art. 35, art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (2), art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, domnul consilier OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv 30.05.2019 - 30.08.2019.