Hotărârea nr. 255/2019

Aprobarea Municipiului Braşov pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

HOTĂRÂREA Nr. 255

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Municipiului Braşov pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., înregistrat cu nr. 32.527/2019, prin care s-a propus înfiinţarea şi funcţionarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, cu modificările ulterioare, art. 7, alin. (3), lit. b); ale Deciziei nr. 15/08.04.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat înfiinţarea şi funcţionarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. precum şi solicitarea aprobării Municipiului Braşov pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.