Hotărârea nr. 180/2019

Aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 180

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, înregistrat cu nr. 27.217/2019, prin care s-a propus aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 191/2002 privind grădinile zoologice; precum şi ale art. 5, alin. 1, lit. a, art. 67, alin. 1, lit. b din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă cuantumul veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019, astfel:

            - Taxă intrare copii (2 - 18 ani), elevi, studenţi, persoană

               peste 65 ani                                                                - 10 lei/copil/elev/student/persoană 65+

            - Taxă intrare adulţi                                                                   - 20 lei/adult

            - Taxă intrare grupuri organizate - copii (minim 10 copii) - 7 lei/copil

            - Taxă intrare - grupuri organizate - adulţi                                   - 17 lei/adult

            - Taxă abonament  10 intrări 2019 adult                         - 170 lei/abonament

            - Taxă abonament  10 intrări 2019 copil                           - 70 lei/abonament

            - Taxă plimbare cu ponei, pentru copii                                         - 5 lei/copil/ 3 ture

            - Taxă intrare Planetariu copii, elevi, studenţi,

               persoane peste 65 ani                                       - 15 lei/copii, elevi, studenţi, persoane 65 ani+

            - Taxă intrare Planetariu adulţi                                                   - 25 lei/adult

            - Taxă intrare Planetariu grup organizat elevi (minim 10 elevi)      - 10 lei/elev

 

            Art. 2. Pentru vizitarea Grădinii Zoologice se vor emite bilete de intrare de valoarea taxelor specificate la art. 1.

 

            Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 783/2018 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.