Hotărârea nr. 178/2019

Aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă de trei ani, a suprafeţei de 0,1500 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din UP III Postăvarul, ua 142B (180 mp) şi ua 142A (1320 mp) în scopul realizării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, finanţat prin POIM 2014-2020, proiect al cărui beneficiar este Primăria oraşului Predeal.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 178

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă de trei ani, a suprafeţei de 0,1500 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din UP III Postăvarul, ua 142B (180 mp) şi ua 142A (1320 mp) în scopul realizării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, finanţat prin POIM 2014-2020, proiect al cărui beneficiar este Primăria oraşului Predeal;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 24.385/2019, prin care s-a propus aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă de trei ani, a suprafeţei de 0,1500 ha fond forestier proprietate publică  a Municipiului Braşov din UP III Postăvarul, ua 142B (180 mp) şi ua 142A (1320 mp) în scopul realizării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, finanţat prin POIM 2014-2020, proiect al cărui beneficiar este Primăria oraşului Predeal;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 694 din 8 aprilie 2016 privind aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 10/15.03.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat ocuparea temporară, pe o perioadă de trei ani, a suprafeţei de 0,1500 ha fond forestier proprietate publică  a Municipiului Braşov din UP III Postăvarul, ua 142B (180 mp) şi ua 142A (1320 mp) în scopul realizării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, finanţat prin POIM 2014-2020, proiect al cărui beneficiar este Primăria oraşului Predeal;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă ocuparea temporară, pe o perioadă de trei ani, a suprafeţei de 0,1500 ha fond forestier proprietate publică  a Municipiului Braşov din UP III Postăvarul, ua 142B (180 mp) şi ua 142A (1320 mp) în scopul realizării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, finanţat prin POIM 2014-2020, proiect al cărui beneficiar este Primăria oraşului Predeal.

 

            Art. 2. Suprafaţa de pădure ocupată temporar nu este în litigiu.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.