Hotărârea nr. 177/2019

Modificarea H.C.L. nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 177

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 24.383/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A. Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46/19 martie 2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale Deciziei nr. 9/15.03.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat modificarea Anexei la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică pct. III din Anexa la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, prin adăugarea unor noi coduri CAEN, astfel:

            „III. Obiecte secundare de activitate:

            - Grupa 162 - Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

                         Clasa 1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

            - Grupa 329 - Alte activităţi industriale

                         Clasa 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

            - Grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

                        Clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

                        Clasa 4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Anexei la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 521/26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., rămân neschimbate.

 

            Art. 3.  H.C.L. nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale al Pădurilor Kronstadt R.A, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                               

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 521din data de 26  septembrie  2018

Republicată conform H.C.L.  nr. 177 din data de 29 martie 2019

 

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 78.779/2018, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 753/ 2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46/19 martie 2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale Deciziei nr. 9/15.03.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat modificarea Anexei la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Începând cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 753 din 19 decembrie 2005, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. astfel cum a fost republicată prin: H.C.L. nr. 457/2006, H.C.L. nr. 1659/2008, H.C.L.            nr. 733/2008, H.C.L. nr. 20/2014, H.C.L. nr. 361/2015 şi H.C.L. nr. 633/2017.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.