Proces verbal din 31.03.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 31-03-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 31 martie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului B rașov a fost convocată pentru data de 31 martie 2015, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 26 martie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24. Absentează domnul consilier Lupu Liviu , domnul consilier Braun Werner,( ulterior domnul consilier a venit) și domnul consilier Teodorescu Florin Costel.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informează, Consiliul Local că mandatul de președinte de ședință deținut de domnul consilier Ionescu Lucian a expirat, motiv pentru care este nevoie să se aleagă un nou președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni.

Domnul Consilier - Adrian Atomei îl propune pe domnul consilier Ovidiu Sârghie, care este ales cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 92 de puncte, pe ordinea de zi suplimentară se află 5 puncte, iar punctele 49 și 92 au fost retrase și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 09 februarie 2015 care se aprobă în unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. (1) 93 suplimentar

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 19, ap. 6, deținut de Cioc Adrian și Cioc Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (2) 94 suplimentar

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 4, deținut de Cristache Cătălin Dumitru și Bălănoiu Elena Claudiu căsătorită Cristache.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (3) 95 suplimentar

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 501/2014 prin care s-a actualizat și completat inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Brașov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (4) 96 suplimentar

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 323/2014 privind modificarea HCL nr. 286/1999, republicată, privind inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (5) 97 suplimentar

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov,

Piața Sfatului nr. 7, ap. 12, deținut de S.C. CALDERONNI S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Lupu Liviu, ca urmare a demisiei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 300/2012, privind numărul și componența Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleși în scrutinul din 10 iunie 2012.

Domnul Consilier - Ghirdă Mihai îl propune ca membru în comisia de validare pe domnul consilier Răzvan Popa, din partea grupului P.S.D., în locul domnului consilier Lupu Liviu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat astfel, de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - martie 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2/2015 privind utilizarea excedentului rezultat din activitatea economică desfășurată de Municipiul Brașov în anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind prelungirea convenției de colaborare dintre Municipiul Brașov și S.C. Ana Teleferic

S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalațiilor de transport pe cablu din Poiana Brașov, aprobată prin H.C.L. nr. 570/2014.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian propune, că transportul pe cablu trebuie folosit mult mai eficient pentru dezvoltarea turistică, și că ar trebui să fie în cadrul municipiului, a Consiliului Local, să facem toate demersurile necesare, s-a discutat cu domnul Primar acest punct și în comisie și așa cum vrem se dorește să se achiziționeze Cetatea, crede că e mult mai eficient să se facă aceste demersuri, să se analizeze situația, și cea de pe Tâmpa, datorită transportului ineficient pe Tâmpa, pe cablu, nici restaurantul acela nu se poate dezvolta.

Domnul Consilier - Mara Iulian precizează      că

prelungirea se face numai pentru luna aprilie, deci se raportează numai la luna aprilie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,

 • 4, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Fiscale Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Fiscale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Fiscale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

H.C.L. nr. 644/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

 • 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale de “Cantină de Ajutor Social” din cadrul Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc “Astra”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Brașov.

Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Brașov, a instituțiilor și serviciilor publice, a regiilor și societăților sub autoritatea Consiliului Local Brașov a căror pază și ordine publică se asigură de către Poliția Locală Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 60/2011 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Brașov.

Domnul Consilier - Atomei Adrian propune ca domnul Boriceanu Mircea să îl înlocuiască pe domnul consilier Mihai Costel în această comisie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și de reprezentare a S.C. Rial S.R.L., în litigiul cu S.C. Luca S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului tarifar la transportul public local de calatori in Municipiul Brasov in vedere implementarii proiectului “Managementul informatizat al sistemului de transport in comun în municipiul Brașov”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire în vederea închirierii prin licitație publică deschisă a trupului de pășune Ciucaș, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

 • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 434/2014 privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind organizarea la Brașov, în 19 aprilie 2015, a “Sărbătorii Junilor”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 344 din

29.01.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Brașov la Asociația “Orașe Energie România” cu sediul în Sibiu, str. Dorului nr. 19.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 43/2013 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Brașov cu localități din zona metropolitană în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, 6 și 1, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere, domnul Atomei Adrian.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

A sosit domnul consilier Wernwr Braun - prezenți 25 de consilieri.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Brașov cu Asociația “Viața fără violență”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Federația de Scrimă, a unui spațiu situat în incinta Sălii Sporturilor „D. P. Colibași” Brașov, pentru desfășurarea activităților sportive.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (A.D.D.J.B.) a unor spații situate în Brașov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C7.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

 • 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată, cu excepția celor de reședință, de pe domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului cadru de delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată, cu excepția celor de reședință, de pe domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 5 și 6, iar, Comisia 1 a avizat cu amendamentul: la titlul hotărârii se va adăuga sintagma “sau care sunt concesionate”, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de delegarea a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată, cu excepția celor de reședință, de pe domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 5 și 6, iar, Comisia 1 a avizat cu amendamentul: la titlul hotărârii se va adăuga sintagma “sau care sunt concesionate”, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 585/2014 prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Crizbav ca membru al Asociației Intercomunitare în Domeniul Apei din Județul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 181/30.03.2009, republicată, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z.

 • -  Construire locuințe colective, spații comerciale și împrejmuire (cu modificare regim de înălțime aferent PUG Brașov), str. Carpaților nr. 17, Brașov”, inițiatori Duicu Marian Sebastian si Duicu Alina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z.

 • - str. Fagurului - str. Pășunii - pârâul Ghimbășel - limita PUZ”, aprobat prin H.C.L. nr. 961//2006 - limită PUZ str. Nicovalei - SP”, inițiator Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “PUZ Strada propusă - Calea Feldioarei - str. Fagurului - str. Pășunii - S.P,” inițiator Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “Actualizare P.U.Z. - str. Fânului,” inițiator Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z. - Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Brașov -București”, inițiator Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “Modificare parțială P.U.Z. - Cartier locuințe colective, zona Timiș - Triaj”, aprobat prin H.C.L. nr. 979/2008.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.Z. - str. După Grădini, Brașov”, având ca inițiator pe Danciu Daniel Robert și alții.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov, în vederea întocmirii documentației de urbanism “P.U.D. - Extindere cu sală de conferințe, windfang, recepție, lift” imobilului situat în Brașov, str. Lunii nr. 3, deținut de S.C. Activa Construcții S.A. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.Z. - Construire ansamblu de blocuri 2S+P+11E, spații comerciale, parcaje și spații verzi, în Brașov, str. Carpaților nr. 24”, inițiat de SC Alpin Towers

S.R.L. și S.C. Imo Management Contractor & Development.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi și o abținere - domnul consilier Duțu Tudor.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z.

 • - Construire ansamblu de blocuri 2S + P + 11E, spații comerciale, parcaje și spații verzi, str. Carpaților - B-dul Muncii - str. Someșului - str. V.Alecsandri”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D. -Construire sală de sport polivalentă, anexe, sală de conferințe, împrejmuire, str. Poiana Doamnei f.n., Poiana Brașov,” având ca beneficiar/inițiator pe SC Grup Oligopol SRL Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire locuință, garaj și împrejmuire, str. Merilor nr. 1 bis 4”, având ca inițiatori pe Perțache Eugen

 • - Lucian și Perțache Roxana - Elena.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/2015 prin care s-a aprobat documentația “P.U.D. - Construire locuință, împrejmuire și organizare de șantier, str. Fagurului nr. 16 A, Brașov,” inițiatori /beneficiari Teșcan Tatiana și Teșcan Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

S-a retras de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobare “P.U.D. -

C onstruire ansamblu 5 locuințe individuale înșiruite, str. Dihamului f.n..”, S.C. Scala Construcții S.A.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației “P.U.Z Brașov, zona Stupini -str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord, și est”, aprobată prin H.C.L. nr. 221/2010, beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 74/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Dedeman S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 215/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Happy Eyes S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 54

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr.532/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

 • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 866/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Mocan Emil și Mocan Florentina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 862/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Avantgarden Immo - Invest S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, înscris în C.F. nr. 134577 Brașov, nr. cadastral 134577.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 58

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită a unor spații situate în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Național de Expertize Criminalistice București.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 59

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 509/2013, republicată, privind “aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor imobile din Municipiul Brașov” și H.C.L. nr. 619/2013 privind “aprobarea caietului de sarcini în vederea închirierii, prin licitație publică, a imobilului situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 7”

Punctul nr. 60

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. George Barițiu nr. 4, ap. 7 B, deținut de d-na Dima Aurelia Cornelia născută Gherman.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 61

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, deținut de GROZA EMIL și GROZA ANA

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 62

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 6, deținut de S.C. Consignația M&M S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 63

Punctul nr. 64

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Brașov a inventarului bunurilor de natura domeniului public, realizate de persoane fizice și juridice, exploatarea și administrarea lor de către Compania Apa Brașov S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 65

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Ordinul Arhitecților filiala Brașov, Covasna, Harghita, a spațiului situat în Brașov, Poarta Ecaterinei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 66

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/2005 având ca obiect diminuarea capitalului social al

 • 5. C. Rial S.R.L. și transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Brașov a unor locuințe și spații cu altă destinație.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

 • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 67

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului și emisiilor de pulberi din construcții și demolări.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 68

Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului situat în Brașov, str. Pictor Pop nr. 2 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 69

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent locuinței situate în Brașov, str. Fagurului nr. 12, către Neagu Carmen.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

 • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 70

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului situat în Brașov, str. Baba Novac nr. 50, către Magyari Imbre.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere dl. consilier Szente Ladislau.

Punctul nr. 71

Punctul nr. 72

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului comercial situat în Brașov, str. Nicolae

Bălcescu nr. 62 , către V.P. Magassin S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 73

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Lungă nr. 180.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 74

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Brașov, str. 8 Martie nr.23.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 75

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Olarilor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 76

Punctul nr. 77

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în Brașov, Poiana Mică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 78

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în Brașov, str. Jepilor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 79

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Caisului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 80

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Olarilor - tronson I și II.

Punctul nr. 81

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Avram Iancu - tronson I și II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 82

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situate în Brașov, str. Aninoasa - tronson I și II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 83

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Laminoarelor - tronson I și II

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 84

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Brazilor - tronson I și II.

Punctul nr. 85

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situate în Brașov, str. Lungă tronson III.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 86

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov a unor imobile situate în Brașov, str. Fundăturii.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 87

Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării sumelor datorate de către beneficiarii prevederilor nr.731/2011 republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 88

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 111/2008 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brasov și Atodiresei Sebastian și Atodiresei Eugen.

Punctul nr. 89

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.455/2012 republicată privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ al Municipiului Brașov și al spațiilor cu altă destinație.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 90

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy România S.A. asupra terenurilor situate în Brașov, zona str. Carierei -str. Cucului și intersecție str. Plugarilor - str. Albinelor, în vederea amplasării unor stații de protecție catodică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 91

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov, str. Mălăiești.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 92

S-a retras de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu f.n.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR, Nicolae Paraschiv


Ovidiu Sârghie