Proces verbal din 30.06.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 30-06-2015

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 30 iunie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 30 iunie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 25 iunie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 22. Absentează dl. Ghirdă Mihai (absent motivat), dl. Bucur Ciprian (absent motivat), dl. Ionescu Lucian (absent motivat) și dl. Braun Werner (absent motivat).

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 78 de puncte pe ordinea de zi, dintre care șase puncte au fost retrase: 3, 4, 42, 43, 44 și 66.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 28 mai 2015 care, se aprobă în unanimitate.

INTERPELĂRI

Doamna Consilier -Țop Ferghete Carmen informează că a fost în delegație în Germania, la Nurenberg, la un festival care pivește românii de pretutindeni și în general pe cei care sunt în Germania. Au participat artiști în frunte cu Stela Popescu, , care reprezintă România peste hotare și în țară foarte bine, și ca urmare o propune cetățean de onoare, având în vedere că a trăit în Brașov și acolo a spus că va susține Brașov - Capitală a culturii europene în anul 2021, oriunde va fi, în spectacole, în țară sau în străinătate.

Domnul Consilier - Popa Răzvan precizează că la ședința precedentă s-a discutat și toți au fost de acord că se impune modificarea Regulamentului de salubrizare pe domeniul public, cu majorarea amenzilor pentru cei care depozitează deșeuri pe domeniul public, în termen de 30 de zile aproximativ ar fi fost suficient să se modifice acest lucru.

Pe ordinea de zi nu se află această modificare și revine cu solicitarea ca în cel mai scurt timp să fie trecută această modificare pe ordinea de zi, iar al doilea punct se referă la Regulamentul de desfășurare a târgurilor sau a altor evenimente în Piața Sfatului, se impune modificarea acestui regulament pentru eliminarea acelor disfuncționalități care au fost discutate de-a lungul timpului și mai ales pentru eliminarea speculanților din Piața Sfatului.

Viceprimar - d-na Durbacă Adina - Alexandrina îl invită pe domnul Popa, la departamentele de specialitate să se încerce modificarea regulamentului, și dacă este cazul, se va promova un proiect de hotărâre, dacă există prevederea legală, să se lucreze împreună la acest proiect.

Domnul Consilier - Popa Răzvan dorește să se stabilească data și ziua și vine oricând. Cuantumul maxim este de 2.500 de lei, și se poate stabili, legea permite acest lucru.

Viceprimar - d-na Durbacă Adina - Alexandrina îl așteaptă pe domnul Popa a doua zi în jurul prânzului.

Domnul Consilier - Atomei Adrian mulțumește Direcției Tehnice din Primăria Brașov pentru faptul că a dat curs solicitării Asociației Biciclește omenește și a făcut aceste piste de biciclete în Municipiul Brașov, de altfel este o inițiativă care aparține unui grup de tineri care au depus și niște semnături la Primăria Brașov, inițiative care s-a finalizat în urma unor discuții avute la nivelul executivului Primăriei Brașov cu reprezentanții acestei asociații, în cadrul proiectului Planul de mobilitate urbană Brașov care se află în desfășurare.

ORDINEA DE ZI

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - iunie 2015

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 559/2012, prin care s-a aprobat finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Brașov a proiectelor sportive

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

S-a retras de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică la data de 31 decembrie 2014

Punctul nr. 4

S-a retras de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice și pentru transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L. Brașov.

Punctul nr. 6

Informare privind Decizia nr. 30/05.06.2015 încheiată de Camera de Conturi a Județului Brașov în urma acțiunii de “Audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2014”, la Colegiul Național “Grigore Antipa” Brașov.

Punctul nr. 7

Informare privind Decizia nr. 29/09.06.2015 încheiată de Camera de Conturi a Județului Brașov în urma acțiunii de “Audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2014”, la Liceul cu Program Sportiv Brașov

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 39 din 9.02.2015 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Servicii Sociale Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Direcției de Servicii Sociale Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2015 - 2016 a pachetului cu rechizite școlare “Primul ghiozdan”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 113/2013

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 204/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Filarmonicii Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din calitatea de membru fondator al Municipiului Brașov din Asociația Handbal Club Municipal Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării calității de membru fondator a Primăriei Municipiului Brașov din Asociația Hochei Club Municipal Olimpia Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Brasov din calitatea de membru al Asociației A.V.E.C.- Alianța Orașelor Europene de Cultură

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă - dl. Macedonschi Christian și două abțineri - dl. Szente Ladislau și dl. Toro Tamaș.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 349/2012, prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Brașov la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru și o abținere - dl. Macedonschi Christian.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării Asociației “Comitetul de organizare al Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediția de iarnă 2013”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru și o abținere - dl. Macedonschi Christian.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind desfășurarea la Brașov, în perioada 31 octombrie - 28 noiembrie 2015, a Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet - ediția -a XIII - a

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov, doamnei Doina Cornea

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 573/2011, republicată, prin care s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 574/2011, republicată, prin care s-au aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici aferenți realizării investiției Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 586/2014, prin care s-au aprobat documentația și indicatorii tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții Modernizare Piața de Miercuri” din Municipiul Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobare “P.U.D. - Construire ansamblu de cinci locuințe individuale înșiruite, str. Dihamului f.n.”, având ca inițiator/beneficiar S.C. Scala Construcții S.A.Brasov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2005, prin care s-a aprobat darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Brașov, a terenurilor aferente capetelor de linii Piața Unirii și B-dul Valea Cetății și amplasamentelor necesare amenajării refugiilor de călători în stațiile de transport călători

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 452/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Lazarovici Lucian - Mihai și Lazarovici Mariana

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2295/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Szanto Daniel și Szanto Lucica - Mariana

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 625/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Popa Mircea - Marin

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 187/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Olaru Gabriel - Octavian, Olaru Mariana, Moșuț Oncuț și Moșuț Carmen - Ana

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 775/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Radu Gheorghe

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, înscris în C.F. nr. 138834, nr. cad. 138834

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, înscrise în C.F. nr. 138560 Brașov, nr. cadastral 138560, C.F. nr. 138561 Brașov, nr. cadastral 138561, C.F. nr. 138562 Brașov, nr. cadastral 138562, C.F. nr. 138563 Brașov, nr. cadastral 138563, C.F. nr. 138564 Brașov, nr. cadastral 138564, C.F. nr. 138565 Brașov, nr. cadastral 138565, C.F. nr. 138553 Brașov, nr. cadastral 138553, C.F. nr. 138555 Brașov, nr. cadastral 138555, C.F. nr. 138533 Brașov, nr. cadastral 138533, C.F. nr. 138539 Brașov, nr. cadastral 138539

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 97, ap. 2, deținut de Gal Iosif

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 8, ap.6 B și 6 D, deținut de Militaru Mariana, (fostă Macovei) și Macovei Sorin Tony prin curator special Militaru Cantemir Florin

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în administrare către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, a spațiului cu altă destinație, situat în Brașov, str. Olteț nr. 11 - etaj

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. RIAL S.R.L. Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Bisericii Române nr. 51 - Opera Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.129/2013 prin care s-a aprobat „modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Brasov, cuprins in anexa 1 la HCL nr.286/1999 republicată”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului

Brasov în vederea întocmirii documentației de urbanism “Obținere autorizație pentru demolare latrină și magazie, reparații și modificare acoperiș, amenajare locuință în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Brașov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deținut de Micu Liliana Marinela și Micu Ionuț Gabriel

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Brașov, Ministerul Educației Naționale și Federația Română de Handbal, în vederea înființării Centrului Național de Excelență Handbal Feminin Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Brașov, Ministerul Educației Naționale, Comitetul Olimpic

Sportiv Român și Universitatea Transilvania, în vederea înființării Centrului Național de Excelență Handbal Masculin Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Brașov, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Județean Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov în vederea înființării Centrului de Excelență în Învățământ Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

S-a retras de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Vlad Tepes nr. 17

Punctul nr. 43

S-a retras de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Karl Lehmann nr. 28

Punctul nr. 44

S-a retras de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Lânii nr. 33 A, în favoarea S.C. IAR S.A.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Pietrosu

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Junilor

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Ineu

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului

Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Peneș Curcanul

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Gheorghe Sion

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului

Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Lungă - tronson IV

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Bâlea

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Democrației

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Latină

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 54

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Vrancei

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Clăbucet

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Spătar Luca Arbore

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului

Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Bisericii Sfântul Nicolae

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 58

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Mircești

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 59

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Retezat

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 60

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Căpitan Ilie Birt

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 61

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Țibleș

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 62

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Parângului

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 63

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Costiței

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 64

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Hațegului

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 65

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului

Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. George Coșbuc

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 66 - a fost retras de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Timiș - Triaj f.n.

Punctul nr. 67

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Bihorului nr. 2

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 68

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Tâmpei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 69

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Armoniei nr. 6

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 70

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Carpaților - Poienelor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 71

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat în Municipiul Codlea

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 72

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile împotriva

H.C.L. nr. 173/2015, formulată de Sfartz Marian Mircea

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 73

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 173/2015, formulată de Aldea Camelia Ariana

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 74

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 805/2010, privind asocierea Municipiului Brașov cu orașul Râșnov și comuna Vulcan, în “Asociația de Proprietari Postăvarul - Valea Râșnoavei”, în vederea desemnării gestionarului Fondului de Vânătoare 26 Râșnov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 75

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 811/2010, privind asocierea Municipiului Brașov cu comuna Tărlungeni, comuna Vama Buzăului și alți proprietari de terenuri - persoane fizice, în vederea constituirii Asociației Proprietarilor de terenuri “Ciucaș - Dalghiu”, ce are ca scop desemnarea gestionarului Fondului de Vânătoare Dalghiu

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 76

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 607/2005, privind asocierea Municipiului Brașov cu Județul Brașov și Clubul Sportiv Societatea De Patinaj Brașov, în vederea constituirii Asociației “Olimpia” Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 77

Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Brașov din calitatea de membru asociat a Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 78

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii temporare din fond forestier a unei suprafețe de teren în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a locului de consum Pepiniera Silvică

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Consilier -Iulian Mara precizează că la punctul nr. 37 aparent este un alt text sau oricum este unul mai consistent față de ceea ce este pe ordinea de zi.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informează că atunci când s-a inițiat acest proiect de hotărâre s-a pornit pe ideea de a revoca din anexa 1 la hotărârea de consiliu local pozițiile respective. Din punct de vedere al reglementării și din punct de vedere al tehnicii de redactare a legislației, nu se modifică anexa, ci se modifică hotărârea de consiliu local. Conform Legii 24 din 2000, trebuie să se modifice hotărârea, iar nu o anexă dintr-o hotărâre, iar atunci când s-a redactat proiectul de hotărâre și a fost de dus spre legalizare, s-a modificat în sensul în care se modifică hotărârea de consiliu local 129 prin care s-a aprobat anexa. Iar, articolul 1 spune exact că se aplică radierea din anexa 1 a pozițiilor 7788, 7489 și 7893.

Domnul Consilier - Mara Iulian solicită să se primească la timp modificările respective.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu Sârghie