Proces verbal din 23.07.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 23-07-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 23 iulie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 23 iulie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 18 - 19 iulie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 19. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai -Ioan, domnul consilier Duțu Tudor Alexandru, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Popa Răzvan, domnul consilier Chifu Sergiu - Marian, domnul consilier Ionescu Lucian și domnul consilier Toro Tamas.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informează, Consiliul Local că mandatul de președinte de ședință deținut de domnul consilier Ovidiu Sârghie a expirat, motiv pentru care este nevoie să se aleagă un nou președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni.

Domnul Consilier - Mara Iulian îl propune tot pe domnul consilier Ovidiu Sârghie, care este ales cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 41 de puncte, pe

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 30 iunie 2015 care se aprobă în unanimitate.

INTERPELĂRI

Domnul consilier Macedonschi Cristian - dorește să facă două interpelări, respectiv, să le ureze succes celor 57 de tineri fotbaliști brașoveni care au plecat la Gaflenz, iar de mâine intră în Campionatul European de la Gaflenz - Austria.

În data de 10 august 2015, Peter Maffay vine la Brașov, iar de la ora 13,30 până la 14,00 va avea loc ceremonia de înmânare a titlului de onoare, invitat de onoare va fi Excelența Sa, Ambasadorul Emil Hurezeanu, care va ține un discurs și un Laudatio pentru Peter Maffay, iar înainte, toată lumea este invitată la Școala 12, de pe strada De Mijloc, unde vor începe demersurile de schimbare de nume în “Școala 12 Peter Maffay; iar în această seara va avea loc un concert de fanfară în Piața Sfatului, cu fanfara Țării Bârsei- copiii de la Școala 12, care vor prezenta dansuri săsești și va participa și o fanfară germană care vine special pentru Peter Maffay din Baden Wurttemberg, de lângă Stuttgart.

De asemenea, cu această ocazie propune desemnarea d-lui Peter Maffay ca Ambasador al Brașovului pentru Capitală Culturală 2021.

Domnul consilier Mara Iulian propune să se încerce respectarea termenului de cinci zile privind materialele pentru punctele aflate pe ordinea de zi, astfel încât, acestea să fie studiate din timp pe comisii, pentru că sunt situații care trebuie discutate mai îndelungat, cum a fost cea legată de Direcția de Servicii Sociale și este de preferat să se respecte acel termen stabilit prin Legea nr. 215/2001, de cinci zile, înainte de ședința de plen.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 42 (1)

Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. 30/2015 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Brașov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Brașov la concursuri organizate de federațiile sportive de specialitate în anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,

4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43 (2)

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.203/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Operei Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44 (3)

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brașov doamnei Stela Popescu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45 (4)

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale, Federația Română de Handbal și Municipiul Brașov pentru organizarea și funcționarea Centrului Național de Excelență Brașov pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handball.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Informare privind Decizia nr. 33/26.06.2015 încheiată de

Camera de Conturi Brașov, în baza Raportului de audit financiar nr. 41289/28.05.2015, ca urmare a acțiunii de „Audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2014”, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brașov.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar elevei Alexia Maria Popa pentru participarea la concursul “Music for kids”- International Music Festival Iași, în perioada 12 - 16 august 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Piețe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,

  • 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 110/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 753/2005, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și funcționare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,

  • 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Expertiza tehnică D.A.L.I. (Documentații autorizare lucrări de investiții) P.T (Proiect Tehnic) reparații capitale imobile str. Dorobanților nr. 2 și 4.

Proiectul de hotărâre a fost avizat cu amendamentul executivului: Titlul proiectului și conținutul va fi „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții - Expertiză tehnică, DALI (Documentație autorizare lucrări de investiții), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică și recondiționare scară incendiu imobil situat în Brașov, str. Dorobanților nr.4”; de comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali angajați ai Direcției de

Servicii Sociale Brașov, pe semestrul I 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 536/2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru și o abținere, dl. Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor O.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 243/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat cu amendamentul executivului: „în sensul completării art. 9. lit. h. din Regulament cu un nou aliniat care va avea următorul conținut: „Direcția Tehnică va comunica permanent Poliției Locale Brașov, beneficiarii permiselor de liberă trecere eliberate conform art.9.lit. h, pentru verificarea concordanței datelor din documentele de transport cu identitatea beneficiarului transportului” de comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind documentația „P.U.Z. - Zona str. Zizinului - Centura Mică - Linia C.F.R. Brașov -București”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire hală parter cu utilități, amenajare incintă, împrejmuire și organizare de șantier B-dul Griviței nr. 1 X Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire hală pentru service auto, construire birouri la etaj, Drumul Cernatului nr. 36 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism „P.U.D. - Construire spațiu mică producție, str. Augustin Bunea nr. 34 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism „P.U.D. - Construire casă, str. Florilor nr. 14 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov pentru anul școlar 2015 - 2016.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că la Colegiul Național de Informatică în locul domnului Braun Werner, să fie trecut domnul Oprică Adrian, dacă se poate și cu domnul Atomei Adrian, să se suplimenteze.

Domnul Consilier - Atomei Adrian informează că a discutat deja cu domnul Oprică și cu domnul Braun, rămâne așa cum s-a stabilit.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian face următoarele precizări: în locul domnului Atomei la Liceul Sportiv domnul Braun, în locul domnului Atomei la Șaguna domnul Macedonschi.

Domnul Consilier - Atomei Adrian atenționează că sunt deja trei locuri...

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian adaugă că, la Colegiul Național Șaguna e ok.

Domnul Consilier - Atomei Adrian informează că la Școala 12 s-a discutat e în regulă.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că la Școala 12 e în regulă, în locul lui domnului Atomei, domnul Braun și în locul domnului Oprică la Honterus domnul Braun.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian repetă: la Colegiul Honterus în locul lui domnului Oprică va fi domnul Werner Braun, la Școala 12 în locul domnului Atomei va fi domnul Braun, la Liceul Sportiv în locul domnului Atomei va fi domnul Braun, și la Colegiul Național de Informatică, în locul domnului Braun va fi domnul Oprică.

Președintele ședinței - domnul SârghieOvidiu întreabă dacă s-au făcut verificările astfel încât să nu existe vreun loc care să nu fie ocupat.

Domnul Consilier - Atomei Adrian precizează că acestea se mai pot echilibra între timp.

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian adaugă faptul că, și la Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov, anul acesta vor fi numai două poziții de membru în Consiliul de Administrație, se va retrage d-ra Cojocea Roxana și rămân domnul Boriceanu și domnul Chifu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului, cu modificările mai sus menționate, a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însușirea inventarului

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 317/2015 referitoare la acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „Obținere autorizație pentru demolare latrină și magazie, reparații și modificare acoperiș, amenajare locuință în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Brașov, str. Decebal       nr. 17, ap. 2, deținut de Micu

Liliana Marinela și Micu Ionuț Gabriel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 825/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Sfetea Gheorghe și Sfetea Aglaia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 836/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Precu Călin și Precu Mihaela.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 838/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Sticlaru Mihai Adrian și Sticlaru Raluca.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2248/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Bârsan Dumitru, Blegu Marian, Blegu Liliana și Blegu Silvia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2274/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Stețco Grigore Samuel și Stețco Lidia

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Octavian Goga nr. 26, în vederea realizării unui acces din exterior, către Constantinescu Laura.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosință gratuită către Asociația Educatoarelor din România a unui spațiu situat în Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Tradiții Carpatine a spațiului situat în Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis, etajul II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 13, ap. 6, deținut de Dobri Mirela Camelia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind neexecitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 18, ap. 4, deținut de Mihai Gheorghe și Mihai Viorica.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str.

Calea Făgărașului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, zona Timiș - Triaj, str. Narciselor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Brazilor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Olteț nr.12

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil, situat în Municipiul Codlea

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Brașov, str. 13

Decembrie nr. 22

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brașov, str.

Agricultorilor nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.

552/2014 pentru acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Brașov pentru

terenul aferent Post Trafo- str. Fundăturii f.n.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 324/2015, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Peneș Curcanul.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind completare H.C.L. nr. 325/2015, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Gheorghe Sion.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind completare H.C.L. nr. 335/2015, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Retezat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței și își exprimă dorința ca domnii consilieri să anunțe programarea concediilor, astfel încât ședința să fie statutară.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu Sârghie

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv