Proces verbal din 20.10.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 20-10-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 20 octombrie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului B rașov a fost convocată pentru data de 20 octombrie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 15 octombrie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 23. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai, domnul consilier Teodorescu Florin Costel, domnul consilier Ionescu Lucian.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă doamna Viceprimar Alexandrina Adina Durbacă și domnul Viceprimar Ciprian Bucur.

INTERPELĂRI

Domnul Consilier - Pușcariu Radu informează că în urma consultării cu colegii din grupul ALDE a depus o interpelare prin care, roagă executivul Primăriei să elaboreze proiectul de hotărâre aferent aplicării la nivelul Municipiului Brașov a prevederilor Ordonanței de Urgență privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice, juridice, sau entități fără personalitate juridică.

Această Ordonanță este menită nu numai să sprijine contribuabilii aflați în dificultate, dar să și stimuleze achitarea obligațiilor restante la buget și majorarea încasărilor bugetare, la nivel local, ambele ținte fiind în interesul Brașovului.

Domnul Consilier - Leonte Cătălin precizează că datorită faptului că este ședință ordinară și că sunt ca puncte pe ordinea de zi câteva aspecte legate de bunul mers al societății Tetkron care se ocupă de încălzirea orașului și că cel puțin câțiva dintre colegii prezenți, în ultima lună și ceva s-au ocupat cam în fiecare zi cu acest subiect, și speră că se va debloca situația legată de încălzire, și își exprimă dorința ca activitatea acestei societăți din subordinea executivului Municipiului Brașov să fie construită pe alte premise, respectiv pe profesionalism și pe o exigență legată de cheltuirea adecvată a banilor publici, pentru aceasta lansează tuturor partidelor politice prezente un apel ca în recrutarea viitoare a tuturor palierelor de management, atât la nivel executiv cât și de consiliu de administrație în cadrul societății, să primeze strict experiența profesională, și nicidecum apartenența politică.

Domnul Consilier - Popa Răzvan precizează că va depune o solicitare scrisă, prin care să se pună la dispoziție prococolul de cooperare și susținere și dă citire din hotărârea de consiliu local din 2010: “protocolul de cooperare și susținere implementării și finalizării proiectului de construcție al unității de producere a energiei în cogenerare, încheiat între Municicpiul Brașov în calitate de parte a protocolului, centrala electrică de termoficare în calitate de operator, Banca Comercială Română în calitate de creditor, și S.C. Bepco S.R.L. în calitate de producător de energie termică în cogenerare, protocol ce constituie anexă la prezenta hotărâre, este Hotărârea nr. 485 din 30 iulie 2010.

Totodată, adaugă în completarea a ceea ce a spus domnul consilier Cătălin Leonte, faptul că se află din nou pe ordinea de zi acoperirea pierderilor reprezintă un punct înspre deblocarea acestei situații, iar pe de altă parte nu se poate merge la infinit cu acoperire de pierderi, se acoperă un an, doi, trei, cinci, și este nevoie de o strategie pe masă, pentru că strategia existentă acum un an și jumătate a fost schimbată, modificată, anulată, de un consiliu de administrație care astăzi este demisionar și atrage atenția că potrivit legii, chiar dacă membrii consiliului de administrație și-au dat demisia, nu au fost descărcați de gestiune. Și în continuare răspund de ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat la societate.

Domnul Consilier - Leonte Cătălin adaugă că răspund pe timpul mandatului lor.

Domnul Consilier - Atomei Adrian subliniază faptul că, se bucură să audă din partea colegilor lucruri pe le spunea în urmă cu doi ani, trei ani, patru ani de zile, vis-a-vis de managementul de la Tetkron și de ceea ce ar fi trebuit să se întâmple la nivelul conducerii societății și a măsurilor care trebuiau luate, iar acum există un deosebit interes pentru ca lucrurile acestea să intre pe un făgaș normal și speră să existe și o soluție finală în ceea ce privește mnagementul de la Tetkron.

Totodată îi spune colegului Răzvan Popa că atunci, din păcate, colegii din partidul pe care îl reprezintă nu au avut nici o opoziție vis-a-vis de acel subiect la vremea respectivă.

Domnul consilier face o propunere celor care sunt interesați, și în special oamenilor care lucrează pentru proiectul Brașov - Capitală Culturală Europeană, fiindcă poate aduce un plus de valoare pentru această candidatură, respectiv, ca la sfârșitul acestui an să se includă în bugetul Municipiului Brașov și împreună cu Direcția de Relații Externe, Cultură și Evenimente, un program, un festival pentru următorul an sau pentru următorii ani, depinde cum se va hotărî să se facă acest festival al orașelor înfrățite să se aducă brașovenilor în față tradițiile și istoria orașelor cu care Brașovul este înfrățit, se poate face acest lucru cu ocazia zilelor Brașovului, dar e un proiect la care ar trebui să pună mai mulți oameni umărul să se introducă în buget, fiindcă un astfel de festival presupune ceva costuri. Prin intermediul unui asemenea festival, să promovăm tradițiile și valorile brașovene în aceste orașe partenere.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian dorește să se extindă profesionalismul și competența pe serviciile și direcțiile celelalte din Primăria Brașov, și subliniază că a adus astăzi o hârtie, un flayer care a fost trimis de niște cetățeni, niște brașoveni, din care se vede cum a fost prost proiectată parcarea de pe Kogălniceanu, unde mașinile n-au loc să intre complet, acoperă aproape complet pista de biciclete și dând cu spatele pot să accidenteze chiar mortal copiii sau pe cetățenii Brașovului, și de aceea competența și profesionalismul trebuie să fie pe peste tot prezent, nu numai la Tetkron.

Totodată precizează că Brașovul are la Nurnberg, de câțiva ani, oraș înfrățit în Germania, un stand la Târgul de Crăciun al orașelor înfrățite și poate este un moment bun să se gândească un proiect de genul ăsta, un Târg de Crăciun al orașelor înfrățite.

Domnul Consilier - Popa Răzvan nu dorește să intre în polemică cu dl. Atomei, însă trebuie să-i reamintească, faptul că atunci când era în U.S.L. împreună cu P.S.D., a votat o strategie și mai multe proiecte alături de această strategie, inclusiv pentru Tetkron, de care mai apoi s-a dezis.

Domnul Consilier - Atomei Adrian precizează că nu s-a dezis.

Domnul Consilier - Popa Răzvan adaugă că atunci când a schimbat barca politică și îi pare rău că apelul făcut de colegul Cătălin Leonte n-a ajuns și la dl. Atomei și nu vrea să se politizeze acest subiect.

Domnul Consilier - Atomei Adrian crede că nu a fost înțeles, nu era un reproș la adresa domnului Razvan Popa, era un reproș la faptul că atunci când au apărut primele discuții aici erau mai multe partide reprezentate, inclusiv partidul din care face parte domnului Razvan Popa și la acea vreme, colegii consilieri locali, nu au avut nici o poziție vis-a-vis de această problemă, însă în 2012, s-a mai discutat asta la AGA, s-a prezentat o strategie, o strategie de care nu s-a dezis și a spus tot timpul că trebuie făcută o analiză în ceea ce privește managementul și își aduce aminte, că atunci când s-a prezentat în 2012 de către managementul nou instituit la acea vreme la Tetkron, s-a prezentat o strategie care spunea că undeva, în 2015- 2016, Tetkron-ul va fi pe plus.

Domnul Consilier - Pușcariu Radu “2014!”

Domnul Consilier - Atomei Adrian “...sau 2014”, însă nu s-a ajuns în situația aceea frumoasă descrisă de către managementul Tetkron, asta înseamnă că trebuie să se tragă linie și cineva trebuie să și răspundă, nu doar să se găsescă soluții și să se pompeze bani la nesfârșit într-un sistem care merge așa cum merge și pe care avem responsabilitatea să-l facem să fie rentabil și responsabilitatea este prin deciziile luate.

Domnul Consilier - Leonte Cătălin informează că unul dintre colegi, a venit după ședința convocată de către dl. Prefect cu o idee, respectiv să se facă un audit al societății Tetkron, un audit care să însemne, nu numai un audit financiar, ci un audit pe procese, să se vadă o perspectivă.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie adaugă

“Serviciu public!”

Domnul Consilier - Leonte Cătălin mai subliniază că trebuie să se găsească oportunitatea de a continua sub această formă sau să se găsească poate o altă formă pentru această activitate de încălzire și s-ar bucura dacă s-ar fixa și un termen până la finalul acestui an de realizare și finalizare a acestui audit, care să prezinte niște concluzii, în așa fel, încât în exercițiul bugetar viitor să se intre pe niște premize solide.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie precizează că dacă toată lumea e de acord, se poate face și acest audit.

Doamna Viceprimar - Durbacă Alexandrina - Adina precizează că în ceea ce privește amnistia fiscală, așa cum se vede pe site-ul Primăriei Brașov există acel proiect și se lucrează de către Direcția Fiscală în conformitate cu normele prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, vis-a-vis de interpelarea domnului Pușcariu, iar cu privire la celelalte interpelări pe Tetkron, toată lumea și toți colegii consilieri au invocat lipsa de profesionalism, cheltuirea inadecvată a banului public și mai departe că va trebui să nu recrutăm personal care să fie selectat pe alte criterii decât performanță și consideră că din acest punct de vedere executivul la acest moment, în această ședință de consiliu local se va apleca și probabil va aproba hotărârea prin care un expert independent, în funcție de competențele și valențele profesionale va găsi echipa managerială care să dea soluții pe acest segment, în ceea ce privește protocolul se știe că există termenul de treizeci de zile în care se va pune la dispoziție, nu este nici un fel de problemă.

În ceea ce privește acoperirea pierderilor se află un proiect astăzi pe ordinea de zi, care din păcate este numai deblocarea situație și va trebui să se ia practic o decizie pe un termen lung de zece ani și să se vadă care este studiul care trebuie efectuat pentru diminuarea pierderilor, pentru că a acoperi pierdere după pierdere an de an nu este o soluție, nici dacă investim în centrale termice, nici dacă investim în cogenerare, pentru că așa cum ne arată bilanțul termoenergetic, toată pierderea pe care noi o acoperim astăzi este o pierdere tehnologică, deci vis-a-vis de acest aspect poate că ar fi necesar să declanșăm chiar o achiziție europeană, unde să vină deștepți, careau alte sisteme, care funcționează cu brio în țările lor, și să vină să ne dea o soluție, două, trei, și în funcție de asta să hotărâm”.

Domnul Consilier - Popa Răzvan dorește să aducă o completare la cea spunea d-na Viceprimar. În strategia depusă la Ministerul Dezvoltării, următorul pas pentru care Guvernul alocă 70% finanțare, este elaborarea unui studiu de fezabilitate. Acel studiu de fezabilitate, pentru montarea de motoare de cogenerare la societatea municipiului, la Tetkron, va arăta foarte clar dacă este sau nu este oportun să se facă acest lucru.

Doamna Viceprimar - Durbacă Alexandrina - Adina specifică faptul că, nu producerea energiei este problema, ci pierderea care se înregistrează pe transport, iar în ceea ce privește acest parteneriat încheiat cu Musanshino și organizarea unor evenimente culturale, crede că nu este nici o problemă pe acest segment, dat fiind faptul că se va intra pe lista scurtă a orașelor candidat la titlul de Capitală Europeană a Culturii, va fi un plus pentru noi și ne va ajuta să ne calificăm în cursă, și dacă nu, ajută să întărim relațiile de colaborare. Iar în ceea ce privește bicicletele și lipsa de profesionalism a executivului Primăriei, personal nu recunoaște aceste poze, (este vorba de niște fotografii din flyerul despre care a vorbit dl. consilier Macedonschi).

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian

“Înseamnă că nu sunteți din Brașov, d-na Vice!”

Doamna Viceprimar - Durbacă Alexandrina - Adina mai adaugă faptul că, dl. Consilier trebuia punctual să spună care sunt soluțiile și unde au greșit cei care au marcat aceste parcări.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că există un plan de mobilitate pe care îl face Siegfried Rupert, cel mai bun expert, îl face pentru Brașov, pe bani europeni, și pe 2 noiembrie va fi prezentat și întreabă de ce nu a fost consultat acest expert european.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu îl invită pe domnul Cristian Macedonschi, să participe cu aceste propuneri la comisia respectivă sau unde se prezintă planul de mobilitate .

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că n-a fost niciodată invitat, dar o să participe.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu întreabă în ce lună a fost trimis acest studiu de fezabilitate.

Domnul Consilier - Popa Răzvan precizează că a fost trimis o dată cu indemnizația. Guvernul și Ministerul Dezvoltării a cerut în 2013 Municipiului Brașov să prezinte strategia... până în 2017.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 33 de puncte, iar pe ordinea de zi suplimentară se află 1 punct, și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 28 septembrie 2015, procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 05 octombrie 2015, procesul - verbal al ședinței de îndată din data de 12 octombrie 2015, care se aprobă în unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către SC Rial SRL a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - octombrie 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, înregistrate de Societatea

Tetkron S.R.L. la data de 31 decembrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, astfel:

-      comisia 1 avizează cu următorul amendament:

”Virarea din bugetul local al Municipiului Brasov către Tetkron a sumelor pentru acoperirea pierderilor prevăzute la art. 1 se va face numai

după obținerea avizului A.N.R.S.C. sau confirmarea         valabilității         avizului

227864/16.12.2014 privind      acoperirea

pierderilor conform documentației întocmite de S.C. Tetkron SRL”;

  • -      comisia 2 a avizat cu amendamentul formulat de Comisia nr.1;

  • -      comisia 5 a avizat cu amendamentul Comisiei nr. 1 care va fi inclusă în teza I a articolului 5, iar la art. 6 sintagma „este condiționată” se va înlocui cu sintagma „numai după” și se va completa art. și cu prevederea „după obținerea avizului A.N.R.S.C. la adresa Primăriei nr. IX B 81903/20.10.2015;

  • -      comisia 6 a avizat cu amendamentul comisiilor 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 108/2013, prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind desfășurarea la Brașov, în perioada 16 - 23 noiembrie 2015, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană - ediția XXVI.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării la Brașov a Crosului “15 Noiembrie” ediția a XXVI - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma

votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Națională a României -1 Decembrie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuințe colective P + 2E, str. Liviu Rebreanu nr. 1, Brașov”, având ca inițiatori / beneficiari pe Opriș Augustin, Opriș Augustin, Opriș Susana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire case de locuit, drum de acces, parcaje, împrejmuire, organizare de șantier”, în Brașov, str. Dihamului - str. Plugarilor, inițiator S.C. Trepte S.R.L. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

str. Barmanului nr. 215, Brașov”, având ca beneficiar Seda Invest S.R.L. Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj foișor, împrejmuire, str. Merilor nr. 1 D, Brașov”, având ca inițiatori pe Marin Florin Vasile și Marin Georgiana Claudia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentație “Finalizare P.U.Z. Poiana Brașov” - aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010, având ca beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Centrului Național de Excelență Brașov, pentru anul școlar 2015 - 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar comisia 1 a avizat cu amendamentul: “propuneri în plen”.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian îl propune pe domnul consilier Chifu Sergiu, fiindcă cunoaște handbalul.

Doamna Viceprimar -Durbacă Alexandrina -Adina subliniază că e vorba de Centrul de Excelență.

În urma votului proiectul a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Radio Târgu Mureș - Subredacția Brașov, a spațiului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 401.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației pentru împrejmuire teren, pentru imobilul situat în Brașov, str. După Grădini f.n., deținut de Teodor Daniela Roxana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Apollonia Hirscher nr.1, ap.3 deținut de Pătrașc Flavia Loretta și Godeanu Talida Antonia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 251/28.05.2015, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brașov pentru anul școlar 2015 - 2016.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 320/2015 prin care s-a aprobat încheierea parteneriatului între Municipiul Brașov, Ministerul Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Consiliul Județean Brașov, în vederea înființării Centrului de Excelență în Învățământ Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Municipiul Brașov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 1, către Ioniță Ioana - Cecilia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Municipiul Brașov, str. Molidului nr. 43A , bl.B, ap. 2, către Bulancea Adriana - Zenovia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Municipiul Brașov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 3, către Fekete Claudia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind numirea domnului ing. Olteanu Dan Viciu în funcția de Director - Sef Ocol al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, pe durată nedeterminată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de recrutare a unui specialist în resurse umane în vederea efectuării selecției membrilor Consiliului de Administrație de la S.C. Tetkron S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Cloșca nr. 2, către Moțiu Petre Constantin și Moțiu Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Cărămidăriei nr. 6.

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în

Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 6.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în

Brașov, str. Tâmpei nr. 1A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Brazilor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Valea Cetății f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1.

Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Brașov în domeniul public al Statului Român a terenului situat în Brașov, str. Agricultorilor nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat în Municipiul Codlea.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Ovidiu Sârghie