Proces verbal din 20.04.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 20-04-2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 20 aprilie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului B rașov a fost convocată pentru data de 20 aprilie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 15 aprilie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 24. Absentează domnul consilier Duțu Tudor Alexandru și domnul consilier Braun Werner,( ulterior domnul consilier a venit).

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Interpelări

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian îl prezintă pe dl. Lucian Pamfile - “Friedrich Ebert”, care dorește să propună un Joc de strategie de politică locală, Fără tineret nu se poate face Statul.

Domnul Lucian Pamfile - “Friedrich Ebert” informează că este student la o facultate de științe politice din București, de asemenea este și treiner în cadrul acestei fundații germane, dar mai mult decât atât este un tânăr brașovean cu idei și inițiative.

Domnul Lucian Pamfile adresează o invitație tuturor consilierilor locali, indiferent de culoare sau ideologie să ia parte la proiectul menționat de dl. Macedonschi, adresat elevilor brașoveni, să arătăm, cum funcționează consiliul local instituțional, cum funcționează instituțiile statului, cum se aprobă un buget și toate aceste lucruri care țin de educația politică.

Fundația “Friedrich Ebert”, desfășoară proiectul “Joc de strategie politică locală”, încă din 2009 în România, dar el este pornit în Germania din anul 1994. Este prima fundație politică din Germania, în România este apolitică.

Proiectul “Joc de strategie politică locală” se desfășoară în toată țara. Din 2009 s-a desfășurat în foarte multe orașe și județe. Ultimele au avut loc în Sibiu, au fost două etape din acestea. Urmează Cluj și Satu Mare, se dorește să aibă loc și în Brașov, în luna iunie a acestui an.

Acest proiect constă în simularea cât mai reală a unei instituții politice, de către tinerii elevi, în deschiderea interesului acestora față de politică și față de toate activitățile pe care le desfășoară reprezentanții lor și le arată tinerilor cum funcționează o instituție locală, o instituție guvernamentală, le arată care este rolul lor cu adevărat în societate.

Se implementează astfel: trebuie să participe tineri între 14 - 20 de ani, așadar de liceu. Urmează un traning de 2 zile, prima zi partea teoretică, a doua zi partea practică, dar mai important și ceea ce este mai interesant este ceea ce se întâmplă a doua zi.

Vă adresez din nou invitația, ca dumneavoastră să luați parte la acest proiect, pentru a participa și a face împreună cu tinerii, proiect de hotărâre, veți socializa, tinerii vin cu idei și ei, la sfârșitul celei de a doua zi, vor simula ședința aceasta a consiliului local, ședința să fie cât mai reală, să aibă impact mai mare pentru aceștia; aceasta trebuie să aibă loc în această sală de ședințe. Înainte de a face acest traning, tinerii vor participa la ședința care va avea loc în luna iunie, de aceea își exprimă rugămintea ca în perioada desfășurării proiectului, dacă se poate în week-endul de după ședință, să se pună la dispoziție această sală, dar pe lângă acest lucru, domnii consilieri să facă parte, dar de data aceasta ca spectatori, nu ca și consilieri locali.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează faptul că, în Brașov se derulează un asemenea proiect care se numește “Liderii de mâine”, care au în structura acestui proiect: Primăria, Consiliul Județean, Prefectura, societatea civilă, O.N.G.-uri și se adresează liceenilor. Acest proiect e în derulare în momentul de față. E a treia ediție; și în această sală au fost acum 2 luni, au fost și în alte instituții și activități politico-economico-social-culturală sau orice alt domeniu, este bine că se întâmplă un asemenea proiect și poate să aducă un lucru în plus.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 35 de puncte, pe ordinea de zi suplimentară se află 6 puncte, iar punctele 9, 17 și 33 au fost retrase și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 31 martie 2015 care se aprobă în unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. (1) 36 suplimentar

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 544/2012,prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită către Direcția de Servicii Sociale Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Valea Cetății f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

  • 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (2) 37 suplimentar

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Dobrănel Claudia Maria împotriva H.C.L. nr. 636/2014 prin care s-au aprobat impozitele și taxele locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (3) 38 suplimentar

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-au aprobat organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (4) 39 suplimentar

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 205/2013 prin care s-au aprobat organigrama și statul de Funcții ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (5) 40 suplimentar

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Uranus nr. 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (6) 41 suplimentar

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 19, către dl. Sanda Nicolae.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 1 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la data de 31 martie 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3,

  • 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind derularea prin bugetul local al Municipiului Brașov a proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile denumit “DATA - Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă”, implementat în calitate de partener de către Colegiul “Dr. Ioan Meșotă” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

  • 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind sprijinirea desfășurării concursului pentru elevi “Educație rutieră - educație pentru viață” - Brașov mai 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Servicii Sociale la programul de stimulare al înnoirii Parcului Auto Național pentru achiziționarea a 2 autovehicule noi.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/2003, republicată, prin care s-a aprobat organizarea Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acordul de parteneriat între

Primăria Municipiului Brașov, Direcția de Servicii Sociale Brașov și Fundația The Duke of Edinburgh's Internațional Award România.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliției Locale Brașov, la programul de stimulare al înnoirii Parcului Auto Național pentru achiziționarea a 4 autovehicule noi.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 575/2014 privind aprobarea acordării normei de hrană, polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice și pentru transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.

108/2013 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Brașov și Agenția pentru Agenda Digitală a României, în vederea stabilirii procedurilor de cooperare în cadrul Punctului de contact unic electronic.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov la realizarea proiectului de editare a albumului de artă “Soleil de l'Est - 20 de ani de activitate”, lansare de carte și expoziție.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov, post-mortem, domnului dr. Teodor Sbârcea.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov, post-mortem, doamnei Annemarie Schnell.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfășurarea activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov, rezultate în urma procedurilor de achiziție prin licitație publică deschisă și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor prin concesiune către S.C. Coral Impex

  • 5. R.L. Ploiești.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, Bd. Griviței f.n., inițiator S.C. AREA RE S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL NR. 17 AL ORDINII DE ZI A FOST RETRAS

Proiect de hotărâre privind aprobarea “P.U.D. - Construire ansamblu 5 locuințe individuale înșiruite, str. Dihamului f.n.” - S.C. Scala Construcții S.A.

Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 462/2012 prin care s-a aprobat atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în P.U.D. - Construire locuințe unifamiliale, str. Merilor f.n. Brașov (extensie str. Mălinului).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 268/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Popa Ion, Popa Maria Magdalena Gyongyi, Enache Bădiță și SC Primo - Pin S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 673/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Voicu Vulcănean Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei, nr.11, ap. 6, deținut de Radu Răzvan.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr. 26, ap. 4, deținut de Frunteș Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Castelului nr. 5, ap. 1, 2, 3, 5, 6, deținut de Scherg-Kurmes Mariana Persida, Scherg Joachim Cornelius, Scherg-Kurmes Sachs Walter, Scherg-Kurmes Christian Georg, Moosman Ditta Sibylle, Herbert Konstanze Beate, cetățeni germani.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Castelului nr. 5, ap. 4, deținut de Mareș Teodora.

Proiect de hotărâre privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ al Municipiului Brașov și al spațiilor cu altă destinație.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, str. Nicolae Bălcescu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și două abțineri: d-na Viceprimar Durbacă Alexandrina Adina și d-na Mateescu Daniela Lenuța.

Punctul nr. 27 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Lungă nr. 172.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 139.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Dimitrie Anghel nr. 2 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (dezlipirea) imobilelor situate în Brașov, str. Zizinului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Dr. I. Meșotă f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 22.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL NR. 33 AL ORDINII DE ZI A FOST RETRAS

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de obiectul de investiții “Pasaj rutier zona Crinului - Minerva”.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producător.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile între Municipiul Brașov și Busso Freise și alții.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar Comisia 1, a avizat condiționat de depunerea raportului de evaluare cu modificarea prețului, conform adresei nr. 29.727/2015, depusă de expert evaluator - Marilena Vâlcu, iar Raportul de evaluare a fost depus la dosar, în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu mulțumește domnului Primar Scripcaru, doamnei Viceprimar Adina Durbacă, și colegilor și nu în ultimul rând directorilor din direcțiile de specialitate, pentru că au început lucrările pe teren, în vederea extinderii Colegiului “Ioan Meșotă”.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETAR,

Ovidiu Sârghie                      Nicolae Paraschiv