Proces verbal din 15.01.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 15-01-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 15 ianuarie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 15 ianuarie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 10 - 11 decembrie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai - Ioan, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Macedonschi Cristian.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu supune la vot ordinea de zi inițială cu 23 de puncte, pe ordinea de zi suplimentară se află 1 punct, iar punctele 7 și 23 au fost retrase și se aprobă cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei privind stabilirea contribuției lunare de întreținere în sarcina susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat din activitatea economică desfășurată de Municipiul Brașov în anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind:

  • 1.  aprobarea actualizării prețurilor reglementate de producere a energiei termice achiziționate de S.C. Tetkron

  • 5. R.L. în anul 2015.

  • 2. aprobarea prețurilor locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 6, iar în urma votului, atât punctul 1 cât și punctul 2, au fost aprobate cu 20 de voturi pentru și patru abțineri dl. Popa Răzvan, dl. Cătălin Leonte, dl. Duțu Tudor și dl. Teodorescu Florin.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 411/2013 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 573/2014 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2015 o locuință socială.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

S-a retras de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale prevăzute de Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile socio-medicale acordate în cadrul Centrului de îngrijire socio medicală Sf. Nicolae, pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc “Astra”, pentru anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc “Astra”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Caminul pentru Persoane Vârstnice Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost, pentru serviciile sociale acordate la Centrul pentru Persoane fară Adăpost Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 199/2013 pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Sport și Tineret Brașov, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 129/07.03.2011 prin care s-a aprobat reducerea tarifului de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Sport și Tineret de către Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și de reprezentare a Direcției Sport și Tineret Brașov în litigiul cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ce face obiectul dosarelor nr. 22389/197/2014 și nr. 22393/197/2014 aflate pe rolul Judecătoriei Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, republicată.

Proiect de hotărâre privind contestația formulată de S.C.

Stero Holding S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 251/2014 prin care s-a revocat H.C.L. nr. 494/2013 privind studiul de oportunitate aferent documentației “P.U.Z. - Construire sediu firmă și hotel, Șirul Gh. Dima nr. 1, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Brașov, str. Prundului nr. 23.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Memorandului nr. 13.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Brașov, str. Dealul Morii, nr. 6.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5,

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul

Codlea.

Punctul nr. 23

S-a retras de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 286/1999 pentru însușirea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brașov.

Domnul Viceprimar - Atomei Adrian anunță în această ședință intenția și disponibilitatea de a părăsi funcția de Viceprimar al Municipiului Brașov, precizând că face acest anunț în concordanță, în primul rând, cu lucrurile care s-au întâmplat anul trecut, cu faptul că în Consiliul Local, conform schimbărilor politice de anul trecut au avut loc, alte schimbări și s-au desfăcut niște majorități și s-au creat alte majorități politice, această decizie vine în concordanță și cu decizia luată spre finalul anului trecut, în cadrul consiliului local.

De asemenea, domnul Atomei precizează că a păstrat acest anunț pentru prima ședință din luna ianuarie, chiar dacă decizia a luat-o la sfârșitul anului și crede că e bine fiecare început să fie odată cu începutul acestei noi activități în 2015, mulțumește pentru buna colaborare pe care a avut-o cu domnul Primar, George Scripcaru, buna colaborare pe care a avut-o cu cei doi viceprimari, fostul Viceprimar Răzvan Popa și doamna Viceprimar Adina Durbacă și speră ca această colaborare va funcționa în continuare, mulțumește tuturor consilierilor și nu în ultimul rând mulțumește echipei din Primăria Brașov și apreciază profesionalismul celor din această instituție și încă o dată declară că a fost o decizie asumată, alături colegii consilieri din grupul independenților de dreapta, din Consiliul Local, vor sprijini și va sprijini toate proiectele pozitive ale Municipiului Brașov și a dorit să facă acest anunț ținând cont și de anumite speculații care tot s-au făcut în ultima perioadă, pentru a clarifica situația, acestea sunt regulile democrației, acestea sunt regulile politicii și dorește să le respecte.

Domnul Viceprimar Atomei, adugă faptul că, timp de doi ani jumate a încercat să facă mai multă administrație și mai puțină politică și speră că a reușit acest lucru, mulțumește foarte mult, și urează mult succes în continuare viitorului viceprimar care va fi ales, într-o ședință viitoare.

Domnul Primar - George Scripcaru face un apel pentru toți cei prezenți, indiferent de componenta politică reprezentată, în momentul de față se derulează o procedură de candidatură pentru 2020, în etapele care sunt stabilite conform graficului înaintat și la C.I.O., suntem într-o etapă de clarificări și de detalieri care au fost trimise de la Comitetul Olimpic Internațional, sunt detalii la care se lucrează în momentul de față, există un comitet de candidatură care este structurat pe componente și fiecare lucrează la aceste detalii pentru a trimite răspunsurile solicitate, sunt niște termene la care ne raportăm și pe care le implementăm ca și etape, unul este în 2 februarie pentru clarificarea unor detalii care ne-au fost solicitate, de asemenea pregătirea datei de 11 martie, când vom avea loc o videoconferință aici, în această sală, la care va participa și competitorului de la Laussane, celălalt oraș candidat, la această videoconferință vor trebui să participe doi responsabili principali, respectiv, Primarul și președintele Comitetului Olimpic Sportiv, Alin Petrache, și de asemenea încă opt participanți stabiliți pe domenii de activitate din cadrul comitetului de candidatură.

De asemenea, în mai 2015 va trebui să se transmită un contract presemnat, e ca o factură proformă, care se va semna în avans și care se va materializa dacă se va face tranzacția după aceea.

În iunie 2015 se publică de către Comitetul Olimpic Internațional raportul de evaluare finală, de asemenea de către Biroul Executiv al acestui for internațional va mai avea loc încă o discuție cu cele două orașe candidate, iar în perioada iulie - august, la Kuala Lumpur, în Malaezia, va avea loc reuniunea Comitetului Olimpic Internațional care va avea pe ordinea de zi și acest punct și se va decide care țară și care oraș, din țara respectivă, va fi oraș gazdă sau țară gazdă pentru acest eveniment important.

Până atunci, sunt foarte multe detalii care țin de amănunte: să se calculeze costurile, cheltuielile, cursul leu -dolar, leu - euro, de ce avem anumite taxe care sunt scoase, referitor la sportivii care vor veni în România și care nu vor plăti taxă de acces și taxă specială.

S-au purtat discuții cu Comitetul Olimpic Sportiv, respectiv cu Președintele Alin Petrache, cu Secretarul General Dobrescu și cu directorul de relații internaționale Florin Mișcu, au fost împărțite sarcinile și responsabilitățile pe fiecare componentă în parte, săptămâna viitoare va fi la Brașov Comitetul Olimpic Sportiv Român, vor participa și Râșnov, Predeal, Cheile Grădiștei, ca și baze sportive.

Se vor da niște răspunsuri la nivel de infrastructură, unde vor fi alte două competiții organizate și unde va fi patinoarul al doilea care va fi necesar pentru antrenamente, pentru echipele de sportivi, dacă Brașovul și România va fi stabilită că va fi țara organizatoare.

Cel mai important lucru la care solictă sprijin, se referă la faptul că se cer garanții guvernamentale.

Au avut loc două discuții punctuale cu echipa de la Comitetul Olimpic Sportiv Român de la București și de asemenea și astăzi, telefonic, cu Alin Petrache.

S-au făcut demersurile de înregistrare la OSIM.

Rugămintea d-lui primar este să participe toată lumea și să sprijine acest lucru.

Deasemenea îi mulțumește domnului Viceprimar Atomei Adrian pentru colaborarea pe care au avut- o în acești doi ani și jumătate, precum și pentru faptul că a lucrat la elaborarea bugetului pentru 2015 și a lăsat toate lucrurile puse la punct pe atribuțiile pe care le-a avut dumnealui delegate. Îi urează mult succes viitorului viceprimar.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sârghie Ovidiu