Proces verbal din 05.10.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 05-10-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 05 octombrie 2015

Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 05 octombrie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” din data de 2 - 3 octombrie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 20. Absentează domnul consilier Atomei Adrian, domnul consilier Ionescu Lucian, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Chifu Sergiu Marian, doamna consilier Mateescu Daniela - Lenuța și domnul consilier Braun Werner.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă doamna Viceprimar Alexandrina Adina Durbacă și domnul Viceprimar Ciprian Bucur.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi pe care se află un singur punct, și se aprobă cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Municipiului Brașov în vederea depunerii dosarului de candidatură pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru 2021.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier -Macedonschi Cristian dorește să se discute acest punct pentru că este important.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie subliniază faptul că, nu se fac interpelări întrucât este ședință extraordinară.

Domnul Consilier -Macedonschi Cristian precizează că dorește să se susțină aeroportul, dorește să se restaureze centrul istoric al Brașovului, pentru a atinge ținta de Capitală Culturală, de asemenea dorește ca cinematografele Astra și Popular să devină locuri de exerciții pentru tinerii muzicieni, fiindcă nu se poate să se voteze fără să se discute. Domnul consilier precizează ca a înțeles că avem suma, dar nu știe exact care este planul, în ce direcție se merge.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie adaugă că domnul consilier a votat.

Domnul Consilier -Macedonschi Cristian spune că s-a abținut.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie precizează că toată lumea dorește la fel ca domnul consilier și urează succes, iar în anul 2021 Municipiul Brașov să fie Capitală Europeană a Culturii, apoi supune la vot proiectul de hotărâre care a fost avizat de comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Ovidiu Sârghie