Proces verbal din 02.11.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 02-11-2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 02 noiembrie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului B rașov a fost convocată pentru data de 02 noiembrie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 28 octombrie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți toți consilierii.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă doamna Viceprimar Alexandrina Adina Durbacă și domnul Viceprimar Ciprian Bucur.

Ședința începe prin păstrarea unui moment de reculegere în memoria tinerilor care au murit în clubul “Colectiv” din București.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 23 de puncte, iar pe ordinea de zi suplimentară se află 1 punct, și trei puncte retrase, punctul nr. 4, punctul nr. 8 și punctul nr. 21 și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 20 octombrie 2015, precum și procesul - verbal al ședinței de îndată din data de 24 octombrie 2015, care se aprobă în unanimitate.

INTERPELĂRI

Domnul consilier - Leonte Cătălin adresează executivului o rugăminte, ca într-un termen rezonabil, până la sfârșitul anului, să se încerce prezentarea unui regulament mai amplu. În contextul actual trebuie să se vorbească despre Centrul Istoric al Brașovului, la arealul, de la Biserica Sfânta Treime din Schei și până la Teatrul Dramatic și de la Warthe până la Aleea de sub Tâmpa și prin acest regulament să definim desfășurarea de evenimente în acest areal al Centrului Istoric pe segmente. Pentru că, unul este genul de evenimente care se pretează să se desfășoare pe aleea de sub Tâmpa și altul cel al evenimentelor care trebuie să se desfășoare în Piața Sfatului, cu referire la toată gama de evenimente, nu numai la târguri și expoziții și la evenimente culturale, sportive sau de altă natură, fie pe întreg parcursul anului, fie pe perioada sărbătorilor de Paște, de 1 - 8 martie sau a sărbătorilor de iarnă.

În aceeași idee este nevoie de o completare a acestui regulament și cu ceea ce privește ocuparea domeniului public de activități comerciale stradale, ar trebui să existe o regulă și în abordarea acestui gen de comerț în Municipiul Brașov, în Centrul Istoric al Municipiului Brașov, să existe o abordare unitară, o abordare care să țină seama și de specificul arhitectonic al acestei zone.

Este nevoie de un management și sustenabil și pe lungă durată care să administreze într-un mod eficient acest ansamblu arhitectonic care este în administrare în momentul de față, astfel încât, să nu existe doar bănci sau doar farmacii, trebuie să fie gândit ca un bussines sustenabil care să atragă turiști, să fie efervescent și care să producă impozite și taxe pentru municipiu.

Domnul Gantz Miklos Sandor - Administratorul Public al Municipiului Brașov mulțumește în primul rând pentru idee și în al doilea rând pentru susținere. S-au început câțiva pași, să aibă legătură din Schei până în Poiana Brașov. Din Schei și până în toate zonele Brașovului, inclusiv în Poiana Brașov, unde este o situație nu chiar atât de neplăcută pe cum a fost în Piața Sfatului, dar similară. În acest context, până la sfârșitul anului, se va face o propunere din partea executivului referitoare la un regulament care să cuprindă întreg municipiul Brașov.

Domnul consilier - Leonte Cătălin adaugă faptul că, dacă se reușește acest lucru până la finalul anului, să poată lăsa un timp rezonabil în dezbatere publică, în așa fel încât toți cei interesați, fie că vorbim de persoane fizice, de firme sau de O.N.G. -uri, să poată să-și spună punctul de vedere și să se aplice chiar de la începutul anului viitor și să se țină seama în construirea bugetului anului 2016 de prevederile unui nou regulament.

Domnul consilier - Macedonschi Cristian precizează că, dacă dl. Gantz va aduce un material nou, înseamnă că punctul 22 pe ordinea de zi nu este complet și este păcat să se voteze fără a avea o dezbatere publică corectă și fără a avea un regulament clar, concis, din partea executivului, și de aceea propune să fie scos de pe ordinea de zi .

Domnul consilier - Leonte Cătălin precizează că nu e un amendament, ci dorește prezentarea într-un cadru mult mai larg ceea ce se prezenta la punctul nr. 22, un nou regulament care să țină seama de doleanțele pe care le-am expus mai devreme și de o dezbatere publică reală.

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian intervine pentru informarea exactă a domnului Macedonschi, o să facă vorbire Sorin Toarcea despre pașii ce au fost parcurși și termenele ce au fost îndeplinite pentru susținerea acestui punct, referitor la dezbatere publică, la propuneri și la însușirea anumitor propuneri”.

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Eu totuși cer în continuare, supuneți la vot scoaterea acestui punct, fiindcă dezbaterea publică n-a fost o dezbatere reală. Dl. Toarcea, după cum vedeți și în materialul care vi l-am dat, a anunțat pe Facebook. Eu am controlat, nu a anunțat nicăieri...”

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian

“Dacă-mi permiteți, domnu' Macedonschi, asta spuneam, că             dl. Toarcea vă poate face o informare exactă a

datelor, termenilor... cei care s-au parcurs pentru acest punct...”

Domnul consilier - Radu Pușcariu

“Dacă ar fi fost vorba de informarea tuturor consilierilor, aș fi înțeles, dar dacă e vorba.”

Domnul consilier - Ionescu Lucian

“Adică noi ce să înțelegem, că intră materialele în comisii neinformate, netrecute.”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Păi sigur că da! Nici un consilier nu a știut de această dezbatere publică!”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Dragi colegi, dragi colegi, vă rog frumos, haideți să nu mai vorbim unul peste altul! Dl. Macedonschi, doriți de la dl. Toarcea lămuriri?”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Cer supunerea la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 22!”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Bun, asta e cu totul și cu totul altceva ce spuneți dumneavoastră!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Fiindcă nu e complet!”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Lămuriri vis-a-vis de acest punct... ceilalți colegi ai noștri, la toate comisiile au avizat, asta e problema!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Nu știu dacă colegii au fost informați de dezbaterea publică care a avut loc aici, în sala de consiliu. Câți dintre colegii noștri au primit o invitație la această dezbatere? Vreau să știu! Noi reprezentăm brașovenii care ne-au ales, dacă nici măcar noi n-am fost invitați să facem parte și să luăm parte la această dezbatere publică, păi cum să afle brașovenii? N-au fost date anunțurile în ziare, n-a fost dat anunț pe site-ul...”

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian

“Despre asta făceam vorbire, dl. Toarcea este pregătit să vă pună la dispoziție materialele prin care această dezbatere publică a fost anunțată, și în plus la o dezbatere publică participă cine vrea!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Cine e informat, că dacă nu.”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Ok, mulțumesc, mulțumesc! Deci domnu' consilier, veți primi de la dl. Toarcea toate informațiile respective legate de anunțurile care s-au făcut vis-a-vis de acest punct...”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Nu mie, să le dea brașovenilor și presei, nu numai mie!”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Dumneavoastră văd că ați venit și ați zis că nu știți, ceilalți văd că n-au spus nimic! Adică nu văd nici un coleg de aici, de la masă, care să spună că nu a fost informat!”

Domnul consilier - Braun Werner

“Nici eu nu am fost informat!”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Deci nici dumneavoastră nu ați fost informat, ok! Deci sunt doi colegi care nu au fost informați! Văd că restul nu...”

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian

“Să ridice mâna cei care au fost informați!”

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian

“Fac o mențiune! Dl. Werner a participat, totuși, la această dezbatere, pentru că dânsul a considerat că e important să participe, s-a informat și a participat! O dezbatare publică se anunță, nu se fac invitații!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Unde se anunță, dl. Viceprimar?”

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian

“Domnu' Macedonschi, după cum v-am mai povestit, și vă spun a treia oară, există toate aceste materiale la dl. Toarcea, vi le va pune la dispoziție după ședință, înțeleg că unii dintre colegii noștri consilieri locali nu sunt dispuși să asculte toată această poveste la momentul actual, după ședință veți avea la dispoziție toate materialele de la dl. Toarcea”.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian

“Îmi doresc să informez colegii noștri, colegii mei din Consiliul Local, că există o nemulțumire majoră a fanilor, atât de la hochei, cât și de la handbal, și doresc executivul S.C. Corona. Clubului Sportiv Corona 2010 să organizeze cât se poate de repede o ședință A.G.A., în care să clarificăm această problemă! Există nemulțumiri clare, cred că nu sunt singurul care știu de aceste probleme, și solicit de urgență o ședință A.G.A., să clarificăm situația! Am avut o discuție cu dl. Cernica, l-am sunat, așteptam un răspuns, n-a venit până astăzi, și atunci profit de această ocazie să informez colegii din Consiliul Local”.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian “Aș mai avea la punctul 5 și la punctul 1. La punctul 1, fiindcă urmează, o să încep direct, solicit o reanalizare a prețurilor pentru adulți și copii, cu o scădere de 5%, și vă rog frumos să consemnați, pe lângă la prețurile de pe lifturi, un abonament de sezon, cum este în toată Europa asta, și în toată lumea asta, în care să avem grijă și de brașovenii noștri care folosesc domeniul schiabil, și am și o propunere, un abonament de sezon de la 1 decembrie până la 1 mai de 2.000 de lei pentru adulți și 1.000 de lei pentru copii, la abonamentul de 4 ore să mai fie adăugat un abonament de 2 ore pentru brașovenii care ori înainte de masă ori după amiaza, ori...(?) au timp două ore să vină, iar în rest, pentru Poiana Brașov, ne trebuie neapărat un masterplan!”

Domnul consilier - Oprică Adrian

“Acesta face subiectul discuțiilor în comisii! Domnu' Președinte, este ședință de plen!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“E punct de pe ordinea de zi! Nu fac parte din aceste comisii, din păcate!”

Domnul consilier - Oprică Adrian

“Nu faceți conferință de presă aici!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Aveți ceva împotrivă pentru un abonament de sezon?...”

“Am vorbit cu dl. Rufa, după comisie, m-am întâlnit cu el în fața Primăriei și am discutat! Am fost la comisiile din care fac parte, dar punctul acesta, din păcate, nu era pe ordinea de zi. Și acum profit de ocazie să vă zic!”

Domnul consilier - Leonte Cătălin

“Dragi colegi, haideți să punctăm un lucru, ca să nu o dăm în demagogie! Chiar dacă nu suntem cu toții membri ai anumitor comisii, nu interzice absolut nimic nici unuia dintre colegii consilieri locali să participe la ședințele oricăreia dintre comisii”.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian “Păi da, dar punctele se pot dezbate și în ședința de consiliu local aceasta, că aceasta este publică, da?”

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu

“Domnu' Macedonschi, haideți să vă spun ceva! Exact ce spunea și dl. Cătălin Leonte, deci orice consilier local poate să participe la orice comisie dorește și să aibă un punct de vedere. Pentru ceea ce ați propus dumneavoastră trebuia să veniți acum două - trei luni de zile, nu sunteți de azi de mâine consilier local, nu? Sunteți ales din 2012, știți foarte bine că aproape cu două luni de zile înainte se pun în discuție lucruri legate de taxe și așa mai departe, că la asta vă referiți, deci puteați să veniți și să rezolvăm problema”.

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian

“Eu aș dori să fac o informare colegilor din Consiliul Local, referitor la un punct de vedere pe care Instituția Prefectului ni l-a trimis vineri la amiază, privitor la Hotărârea Consiliului Local din data de 20.10.2015, Hotărârea nr. 546, privind selecția unui expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Astfel, din câte am înțeles din această adresă, nu este atributul Consiliului Local de a aproba o astfel de hotărâre, și rugămintea Prefecturii este aceea de a ne apleca cu celeritate asupra rezolvării acestei probleme. Vreau să beneficiez de faptul că toți consilierii locali, membri ai Adunării Generale ai asociaților Societății Tetkron sunt astăzi aici prezenți și zece minute după ședința de consiliu local aș dori să convocăm o adunare generală, dacă sunteți de acord, colegii consilieri”.

Domnul consilier - Radu Pușcariu

“Nu e, practic, decât o revenire la interpelarea pe care am făcut-o într-una din ședințele precedente, referitoare la acordarea de facilități fiscale în conformitate cu Ordonanța Guvernului care este atributul Consiliului Local și rugămintea adresată executivului este de a analiza împreună cu Direcția Fiscală impactul acestor măsuri, care se pare că este unul pozitiv, și includerea acestui impact în bugetul municipiului pe anul viitor. Vă mulțumesc!”

Domnul Rufa Ion - Director General Ana Teleferic

“Nu este informare, este o prezentare asupra calității de parteneriat, este singurul parteneriat care s-a dezvoltat la nivel național și consider că pentru Brașov a fost un mare pas înainte faptul că am oferit o liberă circulație, tot arealul Poienii Brașov, între o societate privată și cu ajutorul dumneavoastră, al comunității locale. Încercăm să dezvoltăm, cred eu, acest parteneriat, încercăm să venim cu o echipă care să fie din ce în ce mai bună, profesională, mai ales în contextul zilelor actuale, unde trăim totuși o dramă națională, vrem să fim poate puțin mai atenți la aspectul părții profesionale și al siguranței, și era o intervenție vis-a-vis de tarife, tarifele astea trebuie să fie sustenabile, fiindcă noi nu primim subvenții, trebuie să dezvoltăm acest program în viitor, trebuie să menținem nivelul de siguranță al instalațiilor și rugămintea este dacă se poate să comunicăm mult mai bine și în timpul anului, să putem să pregătim bine un sezon, pentru a nu avea evenimente neplăcute, și mai era o problemă, problema de a asigura în Poiana Brașov un flux liber spre instalații, dacă avem un eveniment... știți bine cu parcările este o mare problemă, să asigurăm, să dăm această. într-o ipostază neplăcută să ajungă într-adevăr mașinile de intervenție, fiindcă am văzut situații în care nu ajunge salvarea, nu ajung mașinile. dacă avem un eveniment neplăcut este un dezastru, fiindcă nu putem să intervenim. Asta este, mulțumim pentru colaborare, suntem deschiși s-o dezvoltăm, avem o echipă de profesioniști cât o avem, dacă sunteți lângă noi și noi lângă dumneavoastră, putem să dezvoltăm și să rămânem într-adevăr în România, anunț, este singurul parteneriat de această natură. Mulțumim frumos!”

Domnul consilier - Macedonschi Cristian

“Domnul Rufa, propun să facem o întâlnire, în care toți cei interesați să facă parte, să creem un decalog al muntelui, unde să avem reguli de ordine, de disciplină, de trafic, absolut tot ce avem nevoie acolo”.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu “Domnu' Macedonschi, există așa ceva!

Domnul Rufa Ion - Director General Ana Teleferic

“Am propus, am depus la dumneavoastră! Pe lângă decalog, s-a depus la dumneavoastră o lucrare și la Ministerul Turismului, vis-a-vis de siguranța pe pârtii. Este tradus proiectul austriac pentru a oferi siguranță pe pârtii. Putem să-l analizăm și într-o altă comisie putem să...”

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 29/30.01.2012 prin care au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiectul Amenajare zona turistică Poiana Brașov - Amenajare Spații de Agrement și Divertisment

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și două abțineri, dl. Macedonschi Cristian și dl. Werner Braun.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare dintre Municipiul Brașov și S.C. Ana Teleferic S.A, având ca obiect exploatarea unitară a instalațiilor de transport pe cablu din Poiana Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și două voturi împotrivă, dl. Macedonschi Cristian și dl. Werner Braun.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Brașov în sezonul de iarnă 2015 - 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și două voturi împotrivă, dl. Macedonschi Cristian și dl. Werner Braun.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brasov, pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016.

Domnul consilier - Mara Iulian constată că acel punct a trecut prin toate comisiile, prin urmare și prin comisia din care face parte dl. Macedonschi, astfel acel amendament putea fi făcut la comisia din care face parte dumnealui.

Domnul consilier - Macedonschi Cristian precizează că a discutat cu Președintele în ședința de consiliu și de aceea le-a propus.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și două voturi împotrivă, dl. Macedonschi Cristian și dl. Werner Braun.

Punctul nr. 4 - A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2016.

Punctul nr. 5

Informare privind punerea în executare a dispozițiilor stabilite de Camera de Conturi Brașov prin Decizia nr. 60/07.09.2012 prin care s-a stabilit cuantumul veniturilor datorate de S.C. RIAL S.R.L., bugetului de stat și bugetului local al Municipiului Brașov.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2016.

Domnul consilier - Macedonschi Cristian dorește să știe cine preia răspunderea, la penalități accesorii până în data de 31.07.2012. Până în 2012 am avut 12.663.758 de mii pierderi, până în 2015 s-ar putea chiar să se dubleze.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informează faptul că grație eforturilor executivului, a părții juridice din executiv, de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost admisă revizuirea și sunt șanse deosebit de mari pentru a câștiga procesul.

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian își exprimă dorința ca interpelările să se facă înainte de începerea ordinii de zi, nu la fiecare subiect să se intervină, pentru a se face campanie electorală.

Domnul consilier - Macedonschi Cristian precizează că este vorba de bani publici, nu de campanie electorală.

Domnul consilier - Ionescu Lucian precizează că este oportun ca în prima ședință de consiliu executivul să vină cu o propunere și cu soluții pentru rezolvarea măcar parțială a acestei probleme, pentru că dacă se câștigă, nu se mai plătesc penalitățile.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 339/2005 a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Brașov și S.C. Ana Hotels S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,

5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8 - A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire locuințe, str. Merilor nr. 5 K, Brașov”, având ca inițiatori pe Ardelean Tudor Lucian și Ardelean Sorina.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire locuință, str. Brazilor nr. 28, Brașov”, având ca inițiatori/beneficiari pe Alupoae Viorel și Cristina

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1391/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Roată Pavel și Roată Maria.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1371/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Constantin Ciprian și Constantin Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2116/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Nechita Raluca - Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1526/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Societatea „Logistic Land INTL” S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1390/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Nogea Gheorghe și Pașca Maria.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1210/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Mureșan Victor - Sabin - Augustin și Mureșan Mirela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2019/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Niculescu Ileana Claudia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1186/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Bizon Ionel - Marian și Bizon Costinela - Lidia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.D. - Construire locuințe în Brașov, str. Merilor f.n.”, inițiat de Tică Doru Alexandru.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit “Primii pași” nr. 10, a spațiului situat în Brașov str. Cocorului nr. 6.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21 - A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 14

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparținând domeniului public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și două voturi împotrivă, dl. Macedonschi Cristian și dl. Werner Braun.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Brașov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (unități de învățământ, terenuri, Bazinul Olimpic, Sala Sporturilor, terminale R.A.T.)

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu Sârghie

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv