Hotărârea nr. 85/2015

Aprobarea propunerilor privind nivelul preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale.

 

HOTĂRÂREA Nr. 85

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea propunerilor privind nivelul preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L., înregistrate cu nr. 9.631/2015, prin care se motivează şi se susţine aprobarea propunerilor privind nivelul preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale (ANRSC);

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8/2015 şi de Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor Tetkron S.R.L nr. 6/2015, ambele privind aprobarea propunerilor privind nivelul preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale (ANRSC);

Având în vedere art. 8, alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit.  d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă următoarele propuneri privind nivelul preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale (ANRSC).

- Propunere preţ local de 297.40 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice, destinată agenţilor economici.

- Propunere preţ local de 368.40 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice, destinată populaţiei.

- Propunere tarif local de 113.65 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică transportată destinată agenţilor economici;

- Propunere tarif local de 140.93 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru energia termică transportată, destinată populaţiei;

- Propunere tarif local de 277.51 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică distribuită, destinată agenţilor economici;

- Propunere tarif local de 344.51 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru energia termică distribuită, destinată populaţiei;

- Propunere tarif local de 31.83 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică furnizată, destinată agenţilor economici;

- Propunere tarif local de 39.47 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru energia termică furnizată, destinată populaţiei.

  

 

Art. 2. Propunerile privind nivelul preţurilor şi tarifelor pentru energia termică livrată de către S.C. Tetkron S.R.L., aprobate conform articolului 1 din prezenta hotărâre, se vor prezenta către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale (ANRSC) în vederea avizării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.