Hotărârea nr. 563/2015

Aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2015 - 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 563

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2015 - 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 85.190 din 29.10.2015, privind aprobarea tarifelor la transportul pe cablu în Poiana Braşov, pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, lit. d, alin.4, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă tarifele de acces la transportul pe cablu în Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016 conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

            Art. 2. Sportivii şi antrenorii secţiei de schi alpin legitimaţi la ASC Corona 2010 prezentaţi în anexa 2, pentru antrenamentele si competiţiile efectuate pe domeniul schiabil din Poiana Braşov, vor fi exoneraţi de la plata tarifelor de acces la transportul pe cablu în sezonul de schi 2015 - 2016.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.