Hotărârea nr. 524/2015

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  524

din data de  12  octombrie  2015

 

 

 

 

Privind:  desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov ;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă de îndată la data 12 octombrie  2015;

Având în vedere propunerea doamnei Ţop Ferghete Floriana Carmen de a-l desemna pe domnul consilier Mara Iulian, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru şedinţa din data de 12 octombrie 2015;

În temeiul art. 35, art. 36, alin. (1) şi art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

                 H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov domnul consilier MARA IULIAN, pentru şedinţa din data de 12 octombrie 2015.