Hotărârea nr. 233/2015

Modificarea H.C.L. nr. 184/2013, republicată, prin care s-a aprobat participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  233

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 184/2013, republicată, prin care s-a aprobat  participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente din cadrul Direcţia Relaţii Externe şi Cultură, înregistrate cu nr. 39.840 din 22.05.2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 184/2013, republicată, prin care s-a aprobat participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată de Legea nr. 246/2005;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii” conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii” conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 184 din 17 aprilie 2013 republicată, privind participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 17 aprilie 2013 republicată, privind participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, astfel modificată va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  184 din data de  17 aprilie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 259/2013 şi conform

H.C.L. nr. 233 din data de 28 mai 2015

 

 

 

 

Privind: participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la   constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii” ;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe şi Cultură, înregistrat cu nr. 29.013 din 17.04.2013, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021  - Capitală Europeană a Culturii”;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată de Legea nr. 246/2005;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la

constituirea Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”.

 

Art. 2. Se aprobă Statutul Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, conform anexei 2 , parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Se aprobă plata cotizaţiei iniţiale, a cotizaţiei anuale şi a celorlalte cheltuieli ocazionate de constituirea asociaţiei, astfel cum vor fi stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.