Hotărârea nr. 229/2015

Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Sitei nr. 12, ap. nr. 1, din spaţiu de locuit în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

 

HOTĂRÂREA Nr.  229

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Sitei nr. 12, ap. nr. 1, din spaţiu de locuit în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 38.109/2015, privind necesitatea schimbării de destinaţie a apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Braşov, str. Sitei nr. 12, din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, c, alin. 3, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Sitei nr. 12, apartamentul nr. 1, înscris în C.F. nr. 9863 Braşov, nr. top. 6044/1/1, 6044/4/1, 6044/5/1, 6044/6/1, din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.