Hotărârea nr. 204/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 5, ap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, deţinut de Scherg- Kurmes Mariana Persida, Scherg Joachim Cornelius, Scherg-Kurmes Sachs Walter, Scherg-Kurmes Christian Georg, Moosman Ditta Sibylle, Herbert Konstanze Beate - cetăţeni germani.

 

HOTĂRÂREA Nr.  204

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. Castelului nr. 5, ap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, deţinut de Scherg- Kurmes Mariana Persida, Scherg Joachim Cornelius, Scherg-Kurmes Sachs Walter,  Scherg-Kurmes Christian Georg, Moosman Ditta  Sibylle, Herbert Konstanze Beate -  cetăţeni germani;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef,  înregistrate cu nr. 26.923/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 5, ap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, deţinut de Scherg-Kurmes Mariana Persida, Scherg Joachim Cornelius, Scherg-Kurmes Sachs Walter, Scherg-Kurmes Christian Georg, Moosman Ditta Sibylle, Herbert Konstanze Beate, cetăţeni germani;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa                             nr. 662/41 din 9.12.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 5, ap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, înscris în C.F. nr. 136698 Braşov, nr. top. (5048 - 5049)/I, nr. top. (5048 - 5049)/II, nr. top. (5048 - 5049)/III, nr. top. (5048 - 5049)/V, nr. top. (5048 - 5049)/VI, nr. top. (5048 - 5049)/VII, deţinut de Scherg-Kurmes Mariana Persida, Scherg Joachim Cornelius, Scherg-Kurmes Sachs Walter, Scherg-Kurmes Christian Georg, Moosman Ditta Sibylle, Herbert Konstanze Beate, cetăţeni germani.