Hotărârea nr. 187/2015

Aprobarea participării Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru achiziţionarea a două autovehicule noi.

 

HOTĂRÂREA Nr.  187

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea participării Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru achiziţionarea a două autovehicule noi;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 29.182/2015, prin care se propune aprobarea participării Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru achiziţionarea a două autovehicule noi;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 94 din 31 martie 2015, privind organizarea sesiunii şi suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional, Ordinului MMAP nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional şi a Legii             nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru achiziţionarea a două autovehicule noi.

 

Art. 2. Se aprobă casarea a două autovehicule uzate, cu următoarele date de indentificare:

1. autoturism 2 vol break - Volkswagen Caddy 1, 9 SDI - nr. înmatriculare  - BV-41-PMB nr. omologare/an fabricatie ABVK1Y1613I17E3/2003 - nr. identificare - WV2ZZZ9KZ3R537948 - motor VOLKSWAGEN AYO serie 096636, cilindree 1896 cmc, Sursa de energie - motorină, anul primei înmatriculări - 01.10.2003, CIV D nr. 849684.

2. automobil mixt furgon, cabina retr. dublă, 4+1 uşi D. SP - Dacia RT-D1307FF RI-F,              nr. înmatriculare: BV-08-GXY, nr. de omologare/an fabricatie GODA1Z1512I01X4/2004,                       nr. identificare UU1D1F71943412254, motor - Dacia 106-10 Serie 0040874, cilindre 1557cmc, sursa de energie - benzină, anul primei înmatriculări - 17.05.2004, CIV E nr. 020758.

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea primei de casare în cuantum de 6500 lei, pentru fiecare dintre cele două autovehicule casate.

 

Art. 4. Diferenţa necesară de finanţat, până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a celor două autovehicule noi, va fi asigurată integral din bugetul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe anul 2015.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.