Proces verbal din 26.09.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 26-09-2014


R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 26 septembrie 2014

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 26 septembrie 2014, orele 13:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 20 - 21 septembrie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23. Absentează inițial, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Mihai Costel, domnul consilier Szente Ladislau și domnul consilier Toro Tamas (ulterior au venit dl. Szente Ladislau și dl. consilier Toro Tamas).

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Doamna Viceprimar - Durbacă Alexandrina Adina propune introducerea unui nou proiect pe ordinea de zi suplimentară, în ceea ce privește darea în administrare către RIAL a două suprafețe de teren în suprafață de 1000 m și 1966 m, în vederea construirii de locuințe sociale, acest proiect are avizul comisiilor 1 și 5.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian supune la vot ordinea de zi inițială cu 45 de puncte, cu două puncte retrase și 4 puncte suplimentare și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 29 august 2014.

Se aprobă cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind desemnarea colectivului de coordonare și supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată, cu excepția celor de reședință, de pe domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Reglementare a Modului de Dezvoltare a sistemului de termoficare, între Municipiul Brașov, Tetkron S.R.L. și Bepco S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului ( din 23 de consilieri prezenți) a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 5 abțineri: domnul Popa Răzvan, domnul Ghirdă Mihai, domnul Leonte Cătălin, domnul Duțu Tudor și domnul Teodorescu Florin Costel.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării a 5 elevi brașoveni și a unui profesor însoțitor la Proiectul binațional și interdisciplinar româno-german care se va desfășura la Chemnitz, Germania, în perioada 27.09.2014 - 12.10.2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C.

RIAL S.R.L. Brașov a terenurilor situate în Brașov, str. Timiș Triaj f.n., în vederea construirii de locuințe sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

*

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind eșalonarea la plată în vederea restituirii sumelor încasate necuvenit din bugetul local al Municipiului Brașov de către S.C. Tetkron S.R.L., reprezentând contravaloarea investițiilor realizate din surse proprii.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Brașov la organizarea și finanțarea festivităților ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice - 1 octombrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

După supunerea la vot a punctului nr. 2 a sosit domnul consilier Toro Tamas.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014, la data de 30.09.2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului ( din 24 de consilieri prezenți) a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri: domnul Popa Răzvan, domnul Ghirdă Mihai, domnul Leonte Cătălin, domnul Duțu Tudor, domnul Pușcariu Radu și domnul Teodorescu Florin Costel.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Municipiului Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3,

4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Fiscale Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subventiei in anul 2015 de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a

Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Servicii Sociale Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 95/2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

H.C.L. nr. 190/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sfântul Nicolae”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Poliției Locale Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 108/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Operei Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Filarmonicii Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 205/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la contractul de concesiune nr. 254/2006 încheiat între Municipiul Brașov și S.C. Tetkron S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru întocmirea documentației de urbanism „P.U.D. - Reparație capitală, extindere, schimbare de destinație din hale în săli de conferințe, expoziții, concerte, alimentație publică și hotel, concesionare teren necesar extinderii” situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 96, inițiat de S.C. Dacia Plant S.R.L.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind documentației “P.U.D.  -

Reparație capitală, extindere, schimbare de destinație din hale în săli de conferințe, expoziții, concerte, alimentație p ublică și hotel, întocmire P.U.D. pentru concesionare teren necesar extinderii, str. 13 Decembrie nr. 96, Brașov”, având ca inițiator / beneficiar pe S.C. Dacia Plant S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D.  -

Construire clădire birouri D+P+E+M., str. Aurora nr. 13, Brașov”, inițiate de către S.C. Amrita Com S.R.L. Brasov -Lupu Edith Pironela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire imobil locuințe, str. Bronzului nr. 20, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24 - RETRAS

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire casă, str. Cloșca nr. 52 B, Brașov”

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2961/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Chișăliță Bogdan - Constantin și Secăreanu Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 551/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Mitriță Esau și Mitriță Georgeta.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

După supunerea la vot a donațiilor a sosit domnul consilier Szente Ladislau.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru întocmirea documentației de urbanism „P.U.Z. - Construire Ansamblu Hotel - Centru Conferințe - Spații Comerciale” situat în Brașov, str. Al. I. Cuza, nr. 3 - 5, deținut de S.C. Lidl România S.C.S.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr. 26, ap. 4, deținut de Frunteș Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pentru o perioada de 5 ani, a spațiului - (post supraveghere) de la intrarea în curtea Colegiului Tehnic Transilvania, str. Panselelor nr. 23, către Direcția de Servicii Sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pentru o perioada de 5 ani, a spațiului eliberat de Direcția de Servicii Sociale, la parterul Creșei nr. 5 din str. Tudor Vladimirescu nr. 33, către Grădinița cu program prelungit -“Căsuța Bucuriei” nr. 11 Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită, pe o perioada de 10 ani, a terenurilor situate în Brașov, str. Romaniței nr. 22 și str. Prunului nr. 62, către Fundația “Dumbrava Minunată”.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 386/2004, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent

spațiului comercial situat în Brașov, Bd. Saturn nr. 37, către

S.C. Aros S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Brașov, str. Avram Iancu nr.

60.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (reapartamentare) imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 68.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Lânii nr. 32.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Borzești f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Calea

București nr. 10 D și darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului, aferent blocurilor de

locuințe situate în Brașov, str. Fundăturii nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov imobilului, situat în Brașov, str. Olarilor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov imobilului situat în Brașov, str. Ecaterina Varga.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43 - RETRAS

Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile între

Municipiul Brașov și S.C. Aro Palace S.A.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Altius S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 366/2014 privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului cu altă destinație situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 28 către S.C. Altius S.R.L. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 462/2014

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că a primit răspuns de la Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din cadrul Consiliului Federal Elvețian referitor la cele două proiecte cu finanțare elvețiană, cele două școli, Liceul Grigore Moisil și Școala Generală nr. 4, este vorba de 2 milioane 900 de mii de franci elvețieni, pentru reabilitarea celor două imobile și de asemenea, 6 milioane 400 de mii de franci elvețieni pentru reabilitarea rețelei de transport și distribuție energie termică în Cartierul Tractorul, astfel urmează să se deruleze procedura de licitație care să urmeze acest proiect.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETAR,

Lucian Ionescu                         Nicolae Paraschiv