Proces verbal din 05.06.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 05-06-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 05 iunie 2014

Ș edința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 05 iunie 2014, orele 14:00, în sala de ș edinț e a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 31 mai - 01 iunie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai -Ioan, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Duțu Tudor Alexandru, domnul consilier Braun Werner.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 24 puncte și 3 puncte suplimentare.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian propune să se înceapă cu acordarea titlurilor de cetățeni de onoare.

Domnul Primar - George Scripcaru informează că sunt două persoane dintr-un domeniu de activitate foarte important din viața de zi cu zi, dar și pentru ceea ce înseamnă instituția din care dumnealor fac parte și unde au activat, sunt doi cetățeni onorabili ai Municipiului Brașov - dl. general maior în retragere Mircea Toma Vlaicu și de asemenea dl. colonel în retragere Iancu Ion Turcu.

Se înmânează diploma de cetățean de onoare al Municipiului Brașov domnului general maior în retragere Mircea Toma Vlaicu, în semn de recunoaștere pentru întreaga activitate în domeniul militar.

De asemenea, se acordă diploma de cetățean de onoare al Municipiului Brașov domnului colonel în retragere Iancu Ion Turcu, în semn de recunoaștere pentru întreaga carieră militară.

D omnul Primar - George Scripcaru anunță că urmează premierea echipelor de hochei de la CORONA BRA Ș OV, a echipei de handbal - fete de la CORONA BRA Ș OV ș i de asemenea, a celor trei membri, un sportiv, IONUȚ ACHIRILOAIE, care a participat la Olimpiada de la Sotch și a celor doi antrenori de la CORONA, care l-au pregătit.

Brașovul a câștigat prin această performanță făcută de acești sportivi, care sunt în structura CORONA BRAȘOV, domnul Primar îi felicită și le mulțumește pentru ce au făcut.

De asemenea, domnul Primar informează că, s-a înființat la Corona și secție de natație și de polo, și crede că domnii consilieri sunt de acord și vor fi alături de aceste echipe în continuare.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind premierea sportivului Achiriloaie Ioan Valeriu ș i a celor doi antrenori coordonatori de la ASC Corona 2010 Brașov, pentru rezultatele deosebite avute în sezonul competi ț ional 2013 -2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

D omnul Consilier - Leonte C ă t ă lin p recizeaz ă c ă, dac ă în urmă cu doi ani Brașovul nu avea pe podiumul Campionatului Național de schi alpin, nici un sportiv, lucru ciudat pentru Brașov, în urma aprobării Consiliului Local, în octombrie 2012, s-a constituit această secție de schi alpin, care după doi ani, a reușit ca pe podiumul Campionatului național de schi al României, să aducă 12 podiumuri, dintre care 4 titluri de campion național. Ca un rezultat al eforturilor celor doi antrenori aici prezenți, Dan Iliescu și Emilian Focșeneanu, avem 7 sportivi la lotul național, un senior, Ion Achiriloaie, care este, campion olimpic și calificat deja pentru următoarea Olimpiadă din 2018, de asemenea mai avem 6

copii și cadeți cu vârste între 12 și 15 ani, campioni naționali care sunt membri ai lotului național.

Pregătirea din sezonul de iarnă în Poiana Brașov, sprijinul clubului, de pregătire în extrasezon și de finanțare a echipamentului a dus la obținerea acestor rezultate într-un timp extraordinar de scurt.

Domnul consilier - Kraila Vasile ia cuvântul în calitate de conducător al acestei secții, împreună cu secția de handbal mulțume ș te pentru felul în care s-a reu ș it rezolvarea problemele pe care această secție le-a avut pe parcursul unui an extraordinar de greu. Totodată mulțumește fetelor, care în perioada foarte grea prin care au trecut au fost alături de această echipă, iar cea mai bună jucătoare a României, Ica Brădeanu, oferă domnului Primar o mică atenție din partea fetelor.

Domnul Olti Pașca Zoltan   mulțumește pentru sprijinul

acordat în anii trecuți, în special sezonul trecut.

Domnul Ionu ț Achiriloaie mulțume ș te pentru tot ce s-a făcut pentru schiul aplin, împreună cu domnul Leonte, cu domnii antrenori și cu restul membrilor.

Domnul Primar - George Scripcaru completeaz ă c ă s-a decis ca la nivelul echipelor de juniori, fete și băieți de la hochei, toate categoriile de vârstă de la hochei, handabl, schi sau toate celelalte secții care mai ființează la Corona, în această vară, toți juniorii și junioarele împreună cu antrenorii la fiecare nivel de vârstă vor avea din partea municipalității 7 zile o deplasare la mare.

La nivelul Corona secția de fotbal s-a desființat, în integralitate, însă pentru fotbal, pentru copii, se va găsi o soluție, pe care va fi analizată și prezentată ca și variantă în prima ședință de la Adunarea Generală a Asociației Sport Club Corona, care se va referi strict la copii.

Urmează prezentarea de către domnul arhitect a propunerii care s-a făcut să se refacă această zonă, să se reabiliteze Piața de Miercuri.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Brașov, aplicabilă în perioada 01.07.2014 - 31.12.2018, pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în cadrul parcurilor industriale de pe raza Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotă râre privind modificarea HCL nr.94/2013 privind aprobarea Organigramei ș i Statului de func ț ii ale Direc ț iei de Servicii Sociale Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2014 - 2015 a pachetului cu rechizite ș colare “ Primul Ghiozdan ”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pod str. Zizinului - râul Timiș”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 383/2013, prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2013 - 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 4, Comisia 5 a avizat cu amendamentul: “se înlocuiește d-na Simion Maria - Antonela cu d-na Mateescu Daniela - Lenuța, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotă râre privind modificarea HCL nr. 112/2013, republicat ă, privind aprobarea Organigramei ș i Statului de funcții ale Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Castelului nr. 148, către Ștefănescu Stela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Grădinarilor nr. 17, către Stan Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson II ș i III.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson V.

Punctul nr. 11

Proiect de hotă râre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a imobilului situat în Bra ș ov, str. Islaz.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Panselelor nr. 23, corpul A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului inclus în fondul forestier situat în Poiana Brașov fn.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Romaniței 22.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Brașov, str. Prundului 33.

Punctul nr. 16

Proiect de hotă râre    privind revocarea dreptului de

administrare operativă al SC Rial SRL inscris asupra imobilului situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 35.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 614/2010 privind aprobarea Parteneriatului de Colaborare între Municipiul Bra ș ov ș i Asocia ția Interna țional ă a Poli ți ș tilor - secț ia România.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 329/2009, rep., conform HCL nr. 727/2009, prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită către A.N.L. a terenului situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n., în vederea construirii de locuințe pentru tineri în regim de închiriere.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 523/2008, rep., conform HCL nr. 726/2009, prin care s-a aprobat darea în folosinta gratuita, pe durata realizarii constructiei, catre A.N.L., a terenului situat în Brasov, str. Timis Triaj, f.n., în vederea construirii de locuinte pentru persoanele tinere si cele evacuate din locuintele restituite potrivit Legii nr. 10/2001.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției încheiată între Municipiul Brașov, RAT Brașov și Constantin Șerban Gheorghe, în vederea stingerii litigiului ce formează obiectul dosarului civil nr. 2251/62/2012 aflat pe rolul Cur ții de Apel Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanților Municipiului Brașov în Adunarea Generală a Asociației “Sport Club Corona 2010 Brașov”.

Do amna Consilier - Țop Ferghete Carmen îl propune pe domnul Tarbă Mihail.

D omnul Consilier - Bucur Ciprian îl propune pe domnul Werner Braun.

Domnul Tarb ă Mihail este votat cu unanimitate, dar renun ță la candidatură.

Domnul Primar - George Scripcaru își exprimă rugămintea ca domnul Braun să facă parte din această structură asociativă în locul domnului Kraila.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 216/2014 privind acordarea pachetului cu alimente “Pentru suflet”, de două ori pe an (de sărbătorile Pascale și Crăciun), pentru toți pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotă râre privind aprobarea încheierii unui act adi ț ional la Conven ț ia încheiat ă între SC Tetkron SRL, Municipiul Brașov și SC Bepco SRL, privind Reglementarea Raporturilor Comerciale și stingerea litigiilor dintre părți, aprobată prin HCL nr. 473/29.09.2013 care să aibă ca obiect stingerea obligațiilor datorate între părți, aferente anului 2013.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi și o abținere -domnul Macedonschi Cristian.

ORDINEA DE ZI INI ȚIAL Ă

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea      bugetului

Municipiului Brașov - iunie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Consilier - Opric ă Adrian aduce la cuno ș tin ță c ă s-au depus două proiecte de hotărâre în atenția dumneavoastră și a d-lui Secretar.

Președintele ședinței - Ionescu Lucian există inițiativa unui grup de consilieri, de 16 consilieri, se referă la iniț iativa colegilor consilieri la schimbarea din func ția de viceprimar al Municipiului Bra ș ov a d-lui R ă zvan Popa.

Asta este o propunere cu proiect de hotărâre, ș i de asemenea al doilea este un proiect de hotărâre privind alegerea în funcția de viceprimar al Municipiului Brașov a domnului nu este nominalizarea făcută.

Se supune la vot includerea lor pe ordinea de zi de astăzi. Drept pentru care primul proiect privind schimbarea din funcția de viceprimar al municipiului Brașov a domnului Răzvan Popa.

În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru, trei voturi împotrivă (domnul Răzvan Popa domnul Leonte și domnul Szente) și trei abțineri (domnul Boriceanu, domnul Szente și domnul Toro).

Următorul proiect de hotărâre privind alegerea în funcția de viceprimar.

Se fac propuneri pentru înlocuirea în comisia de validare a d-nei Durbacă Alexandrina, iar domnul consilier - Oprică Adrian o propune pe d-na Mateescu, iar în urma votului d-na Mateescu este aleasă cu unanimitate.

Doamna Consilier Ț op Carmen o propune pe doamna Durbac ă Adina Alexandrina pentru funcția de viceprimar.

Ulterior, fiecare consilier primește buletinul de vot semnat și ștampilat.

Consilierii votează propunerea ca d-na Durbacă să fie aleasă viceprimar.

Domnul Consilier - Opric ă Adrian Florentin d ă citire Procesului - verbal al comisiei de validare, încheiat astăzi, 05 iunie 2014, cu ocazia alegerii unui viceprimar al Municipiului Brașov.

“Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Brașov, procedând la numărarea voturilor exprimate pentru alegerea unui viceprimar al Municipiului Brașov, a constatat următoarele: pentru funcția de viceprimar a fost propusă d-na consilier Durbacă Alexandrina Adina. În urma exercitării votului, au fost înregistrate următoarele rezultate: total voturi exprimate 23, total voturi valabile 21, total voturi nule 2. Numărul de voturi exprimate pentru fiecare candidat sunt: cu 18 voturi pentru și 3 împotrivă, d-na Durbacă Adina Alexandrina este aleasă viceprimar al Municipiului Brașov.

Se supune la vot alegerea în func ția de viceprimar a d-nei Durbac ă Adina Alexandrina -  17 voturi pentru, trei voturi

împotrivă (domnul Leonte, domnul Teodorescu, domnul Popa) și trei abțineri (domnul Boriceanu, domnul Szente și domnul Toro Tamas).

Doamna Viceprimar Durbacă Adina Alexandrina depune jurământul.

D-na Viceprimar - Durbacă Adina Alexandrina mulțumește și apreciază că e o mare surpriză pentru dânsa.

D omnul Primar - George Scripcaru adaugă că, în politică astăzi ești într-o anumită situație, mâine în alta, poimâine în alta, tot timpul e loc pentru toată lumea și îi mulțumește foarte mult d-lui Popa pentru colaborarea pe care am avut-o până acum.

Punctul nr. 3

Proiect de hot ă râre privind modificarea ș i completarea HCL nr.

306 din 29 iunie 2012, republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brașov

Comisia 1 - este formată din cei care au fost și până acum.

Comisia 2 - domnul Bucur Ciprian - președinte, domnul Tarbă Mihail - secretar, domnul Mara Iulian, domnul Szente Ladislau , domnul Duțu Tudor- membrii.

Comisia 3 - domnul Boriceanu - președinte, doamna Țop Carmen - secretar, domnul Teodorescu Florin, domnul Sârghie Ovidiu , domnul Chifu Sergiu - membrii.

Comisia 4 - domnul Szente Ladislau- președinte, d-ra Cojocea Roxana - secretar, domnul Teodorescu Florin, Oprică Adrian , domnul Bucur Ciprian - membrii.

Comisia 5 - domnul Mihai Costel - președinte, domnul Popa Răzvan - secretar, doamna Durbacă Adina, domnul Duțu Tudor, domnul Atomei Adrian - membrii.

Comisia 6 - domnul Sârghie Ovidiu - președinte, domnul Macedonschi Cristian - secretar, domnul Radu - Iov, domnul Leonte Cătălin, domnul Lupu Liviu - membrii.

Comisia 7 - domnul Pușcariu Radu - președinte, domnul Braun Werner - secretar, domnul Bângălău Ionuț, domnul Toro Tamaș, domnul Macedonschi Cristian - membrii.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Lucian Ionescu


Nicolae Paraschiv