Hotărârea nr. 630/2014

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 630

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind:  desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov ;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Având în vedere propunerea domnului Mara Iulian de a-l desemna pe domnul consilier Sârghie Ovidiu, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o lună;

În temeiul art. 35, art. 36, alin. (1) şi art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

 

 

                 H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov domnul consilier SÂRGHIE OVIDIU, pentru o lună.