Hotărârea nr. 599/2014

Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 512/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  599

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 512/2014, privind  prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62,  către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 97.730/2014, privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 512/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

Având în vedere H.C.L. nr. 512/2014 privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 512 din 26 septembrie 2014, în sensul că menţiunea “str. Prunului nr. 62, în suprafaţă de 3.589 m.p., conform C.F. nr. 134903 Braşov, nr. cad., nr. topografic. 6839/3/2/1/1”, se va înlocui cu “str. Prunului nr. 62, în suprafaţă de 3194 m.p., conform C.F. nr. 113162 Braşov, nr. cad., nr. topografic. 7295/2/1”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 512 din 26 septembrie 2014, cu eroarea materială astfel îndreptată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Fundaţia „Dumbrava Minunată” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  512  din data de  26  septembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 599 din data de 27 noiembrie 2014

 

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.852/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

Văzând adresa Fundaţiei „Dumbrava Minunată”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 74.182/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22, în suprafaţă de 21.089 m.p., conform C.F. nr. 134900 Braşov, nr. cad. 134900 şi       str. Prunului nr. 62, în suprafaţă de 3194 m.p., conform C.F. nr. 113162 Braşov, nr. cad.,      nr. topografic. 7295/2/1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.