Hotărârea nr. 56/2014

Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172, din spaţiu cu altă destinaţie în locuinţă.

 

HOTĂRÂREA Nr.   56

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Lungă  nr. 172, din spaţiu cu altă destinaţie în locuinţă;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 15.364/2014, privind necesitatea schimbării de destinaţie a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172, din spaţiu cu altă destinaţie în locuinţă;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Braşov str. Lungă nr. 172, înscris în C.F. nr. 58898 Braşov, cu nr. top. 620/1/1/a/II, din spaţiu cu altă destinaţie în locuinţă.

 

 

Art. 2. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172, compus din 2 încăperi, 1 hol şi 1 grup sanitar, înscris în C.F. nr. 119486, cu nr. top propriu [620/1/2/2, 617/1, 620/1/3]/5, din spaţiu cu altă destinaţie în locuinţă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.