Hotărârea nr. 49/2014

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  49

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind:  desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov ;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Având în vedere propunerea domnului Bucur Ciprian-Ionuţ de a-l desemna pe domnul consilier Sârghie Ovidiu, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni;

În temeiul art. 35, art. 36, alin. (1) şi art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

 

 

                 H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov domnul consilier SÂRGHIE OVIDIU, pentru o perioadă de 3 luni.