Hotărârea nr. 473/2014

Modificarea H.C.L. nr. 375 din 11 iulie 2014, prin care se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 473

din data de  29 august  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 375 din 11 iulie 2014, prin care se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.655/2014, privind modificarea H.C.L. nr. 375 din 11 iulie 2014, prin care se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n.;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 11 iulie 2014, care va avea următorul conţinut:

           „Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n., înscrise în C.F. nr. 125038 Braşov, nr. top. 7308/2/b/3, drum în suprafaţă de 19 m.p.; C.F. nr. 125085 Braşov, nr. top. 7308/2/a/3, drum în suprafaţă de 179 m.p.; C.F. nr. 124987 Braşov, nr. top. 7308/1/2, drum în suprafaţă de 25 m.p.; C.F. nr. 124983 Braşov, nr. top. 7307/2/3, drum în suprafaţă de 222 m.p.; C.F. nr. 124955 Braşov, nr. top. 7307/1/b/2/3, drum în suprafaţă de 14 m.p.; C.F. nr. 124953 Braşov, nr. top. 7307/1/b/1/3 drum în suprafaţă de 162 mp; C.F. nr. 124986 Braşov, nr. top. 7307/1/a/3, drum în suprafaţă de 126 m.p.; C.F. nr. 124978 Braşov, nr. top. 7305/3, drum în suprafaţă de 84 m.p.; C.F. nr. 120315 Braşov, nr. top. 7304/2, curţi construcţii în suprafaţă de 509 m.p.; C.F. nr. 125034 Braşov, nr. top. 7303/4, drum în suprafaţă de 144 m.p.; C.F. nr. 125086 Braşov, nr. top. 7303/3, curţi construcţii în suprafaţă de 853 m.p.; C.F. nr. 124985 Braşov, nr. top. 7302/4, drum în suprafaţă de 144 m.p.; C.F. nr. 117849 Braşov, nr. top. 7302/3, curţi construcţii, în suprafaţă de 1434 m.p.; C.F. nr. 124950 Braşov, nr. top. 7301/1/4, drum în suprafaţă de 88 m.p.; C.F. 124954 Braşov, nr. top. 7301/1/3, curţi construcţii în suprafaţă de 833 m.p.; C.F. 124982 Braşov, nr. top. 7300/3/6, drum în suprafaţă de 26 m.p.; C.F. nr. 124943 Braşov, nr. top. 7300/3/5, curţi construcţii în suprafaţă de 28 m.p.; C.F. nr. 124997 Braşov, nr. top. 7300/3/4, curţi construcţii în suprafaţă de 172 m.p.; C.F. nr. 124996 Braşov, nr. top. 7300/1/5, drum în suprafaţă de 378 m.p.; C.F. nr. 124947 Braşov, nr. top. 7300/1/4, curţi construcţii în suprafaţă de 227 m.p.; C.F. nr. 124946 Braşov, nr. top. 7299/2, drum în suprafaţă de 125 m.p.; C.F. nr. 120355 Braşov, nr. top. (7262/1-7263-7264)/70, teren de construcţii în suprafaţă de 550 m.p.; C.F. nr. 120356 Braşov, nr. top. (7262/1-7263-7264)/69, curţi construcţii în suprafaţă de 550 m.p., conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Pro Geodezic S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 11 iulie 2014, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  375  din data de  11 iulie 2014

Republicată con form H.C.L. nr. 473 din data de 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 57.508/2014, prin care s-a propus aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n. - Staţia 110 kv Astra Braşov;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale; H.G. nr. 972/2002, privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n., înscrise în C.F. nr. 125038 Braşov, nr. top. 7308/2/b/3, drum în suprafaţă de 19 m.p.; C.F. nr. 125085 Braşov, nr. top. 7308/2/a/3, drum în suprafaţă de 179 m.p.; C.F. nr. 124987 Braşov, nr. top. 7308/1/2, drum în suprafaţă de 25 m.p.; C.F. nr. 124983 Braşov, nr. top. 7307/2/3, drum în suprafaţă de 222 m.p.; C.F. nr. 124955 Braşov, nr. top. 7307/1/b/2/3, drum în suprafaţă de 14 m.p.; C.F. nr. 124953 Braşov nr. top. 7307/1/b/1/3 drum în suprafaţă de 162 mp; CF 124986 Braşov nr. top. 7307/1/a/3, drum în suprafaţă de 126 m.p.; C.F. nr. 124978 Braşov, nr. top. 7305/3, drum în suprafaţă de 84 m.p.; C.F. nr. 120315 Braşov, nr. top. 7304/2, curţi construcţii în suprafaţă de 509 m.p.; C.F. nr. 125034 Braşov, nr. top. 7303/4, drum în suprafaţă de 144 m.p.; C.F. nr. 125086 Braşov, nr. top. 7303/3, curţi construcţii în suprafaţă de 853 m.p.; C.F. nr. 124985 Braşov, nr. top. 7302/4, drum în suprafaţă de 144 m.p.; C.F. nr. 117849 Braşov, nr. top. 7302/3, curţi construcţii, în suprafaţă de 1434 m.p.; C.F. nr. 124950 Braşov, nr. top. 7301/1/4, drum în suprafaţă de 88 m.p.; C.F. 124954 Braşov, nr. top. 7301/1/3, curţi construcţii în suprafaţă de 833 m.p.; C.F. 124982 Braşov, nr. top. 7300/3/6, drum în suprafaţă de 26 m.p.; C.F. nr. 124943 Braşov, nr. top. 7300/3/5, curţi construcţii în suprafaţă de 28 m.p.; C.F. nr. 124997 Braşov, nr. top. 7300/3/4, curţi construcţii în suprafaţă de 172 m.p.; C.F. nr. 124996 Braşov, nr. top. 7300/1/5, drum în suprafaţă de 378 m.p.; C.F. nr. 124947 Braşov, nr. top. 7300/1/4, curţi construcţii în suprafaţă de 227 m.p.; C.F. nr. 124946 Braşov, nr. top. 7299/2, drum în suprafaţă de 125 m.p.; C.F. nr. 120355 Braşov, nr. top. (7262/1-7263-7264)/70, teren de construcţii în suprafaţă de 550 m.p.; C.F. nr. 120356 Braşov, nr. top. (7262/1-7263-7264)/69, curţi construcţii în suprafaţă de 550 m.p., conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Pro Geodezic S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.