Hotărârea nr. 46/2014

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 46
din data de 27 februarie 2014
 
 
 
Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov ;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 februarie 2014;
Având în vedere propunerea domnului Ghirdă Mihai-Ioan de a-l desemna pe domnul consilier Lupu Liviu, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru şedinţa din data de 27 februarie 2014;
În temeiul art. 35, art. 36, alin. (1) şi art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
 
 
 
 
 
                 H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov domnul consilier LUPU LIVIU, pentru şedinţa din data de 27 februarie 2014.