Hotărârea nr. 337/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 199/2013, pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  337

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 199/2013, pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 56.969/2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L.   nr. 199/2013, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov,

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Ţinând cont şi de prevederile H.C.L. nr. 112/2007, privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată, H.C.L. nr. 200/2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, H.C.L. nr. 175/2007, privind aprobarea trecerii Bazinului de Înot, Sala Sporturilor şi Stadionului Metrom în folosinţa gratuită a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 31 mai 2013, după cum urmează:

1. Se aprobă modificarea poziţiilor B şi C a punctului 1 Sala Sporturilor "D. P. Colibaşi" Braşov, care va avea următorul conţinut:

 „Poziţia B: echipe seniori …………………………………..……….…...200 lei/oră

Poziţia C : organizare competiţii sporturi individuale seniori ……………300 lei/oră”

2. Se aprobă completarea punctului 1 Sala Sporturilor "D. P. Colibaşi" Braşov cu o nouă poziţie „E”, care va avea următorul conţinut:

„Poziţia E : organizare competiţii sporturi individuale copii şi juniori ….150 lei/oră”.

3. Se aprobă modificarea punctului 2, poziţia A Bazinul Olimpic de Înot Braşov care va avea următorul conţinut:

„Poziţia A : bilet intrare adulţi ……………………….………………20 lei/pers/serie”.

4. Se aprobă modificarea punctului 2 Bazinul Olimpic de Înot Braşov de la poziţia E la poziţia S inclusiv, care va avea următorul conţinut:

Poziţia E   : ………………………...…… abonament adulţi 400 lei / 40 intrări

Poziţia F   : ………………………………abonament adulţi 320 lei / 20 intrări

Poziţia G  : ………………………………abonament adulţi 180 lei / 10 intrări

Poziţia H  : ………………………………abonament studenţi 150 lei / 12 intrări

Poziţia I   : ……………………………….abonament pensionari 150 lei / 12 intrări

Poziţia J   : ……………………………….abonament copii şi elevi 480 lei / 80 intrări

Poziţia K  : ……………………………….abonament copii şi elevi 280 lei / 40 intrări

Poziţia L  : ………………………………..abonament copii şi elevi 150 lei / 20 intrări

Poziţia M  : ………………………….……abonament copii şi elevi 80 lei / 10 intrări

Poziţia N   : utilizare culoar echipe polo ………….…….………….80 lei/oră

Poziţia O  : utilizare culoar de înot ……………………………….200 lei/oră

Poziţia P   : utilizare bazin mic ……………….………………..…200 lei/oră

Poziţia R : bilet refacere ( saună şi jacuzzi) ………………………10 lei/pers/intrare

Poziţia S : bilet  însoţitor copil sub 7 ani ………………………… 1 leu/pers/intrare

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 199 din 31 mai 2013, rămân nemodificate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 31 mai 2013 pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei  Sport şi Tineret Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  199   din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr.  337 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 37.536/2013, prin care s-a propus aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 3/2003, pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Ţinând cont şi de prevederile H.C.L. nr. 112/2007, privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată; H.C.L. nr. 175/2007, privind aprobarea trecerii Bazinului de Înot, Sala Sporurilor şi Stadionului Metrom în folosinţa gratuită a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; H.C.L. nr. 565/2009, privind darea în administrare către Direcţia Sport şi Tineret Braşov, a bazei sportive situate în Braşov, str. Zizinului nr. 119; H.C.L. nr. 192/2010, privind darea în administrare către Direcţia Sport şi Tineret Braşov, a Patinoarului Olimpic Braşov, situat în Braşov, str. Turnului nr. 4;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă tarifele de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Pentru prestările de servicii altele decât cele sportive, preţul acestora va fi stabilit astfel:

a) Evenimente socio-culturale şi de divertisment (concerte, spectacole de dans, teatru) pentru care spectatorii achită biletul de intrare, tariful de utilizare a bazei sportive este de 500 lei/oră la Sala Sporturilor D. P. Colibaşi Braşov şi 700 lei/oră la Patinoarul Olimpic Braşov.

b) pentru celelalte tipuri de evenimente, altele decât cele menţionate la lit. a, tariful de utilizare a bazelor sportive este de 350 lei/oră.

 

Art. 3. (1) Pentru închirierea de spaţii cu altă destinaţie decât cea sportivă, tariful minim de închiriere este de :

a) pentru suprafeţe de 1 - 5 m.p.                       - 70 lei/m.p./lună.

b) pentru suprafeţe mai mari de 5 m.p.                 - 17 lei/m.p./lună.

              (2) Închirierea spaţiilor se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 842 din 17 decembrie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aparţinând Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, se revocă.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.