Hotărârea nr. 316/2014

Schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului RĂZVAN POPA.

HOTĂRÂREA Nr.  316

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului RĂZVAN POPA;

 

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Având în vedere propunerea şi expunerea de motive întocmită de un grup de consilieri din cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov, înregistrată sub nr. 49.312/2014, prin care se propune schimbarea din funcţie a domnului viceprimar RĂZVAN POPA şi declararea ca vacantă a funcţiei ocupată de acesta;

Luând în considerare prevederile art. 57, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea din funcţia de viceprimar al municipiului Braşov a domnului RĂZVAN POPA.

 

 

 

Art. 2. Funcţia de viceprimar ocupată de domnul RĂZVAN POPA se declară vacantă.