Hotărârea nr. 312/2014

Modificarea H.C.L. nr. 216 din 30.04.2014, de acordare a pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  312

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 216 din 30.04.2014, de acordare a pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar -Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrare sub nr. 49.059 din 04.06.2014, prin care se propun modificarea H.C.L. nr. 216 din 30.04.2014, de acordare a pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 4 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (femei peste 63 de ani şi bărbaţi peste 65 de ani) şi Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30 aprilie 2014, care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală standard de pensionare, (respectiv femei peste 63 de ani şi bărbaţi peste 65 de ani) conform prevederilor legale în vigoare, a căror pensie lunară are valoarea mai mică de 1000 de lei şi care au domiciliul stabil în Municipiul Braşov”.

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30 aprilie 2014, care va avea următorul conţinut:

”Se aprobă pachetul de alimente „Pentru suflet” ce se va acorda sub forma unui tichet social cu o valoare de 50 lei/persoană ce se va acorda de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) şi poate fi utilizat doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.”

 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30 aprilie 2014, care va avea următorul conţinut:

”Direcţia de Servicii Sociale va stabili procedura privind acordarea drepturilor ce rezultă din prevederile prezentei hotărâri.”

 

 

Art. 4. Se aprobă modificarea obiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 216 din 30 aprilie 2014, care va avea următorul conţinut:

acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) persoanelor vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov care au împlinit vârsta legală de pensionare”.

  

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30 aprilie 2014, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  216  din data de  30 aprilie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 312 din data de 5 iunie 2014

 

 

 

 

Privind: acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) persoanelor vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov care au împlinit vârsta legală de pensionare;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar -Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrare cu nr. 38.375 din 29.04.2014, prin care se propune aprobarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) persoanelor vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov care au împlinit vârsta legală de pensionare;

Având în vedere prevederile art. 3^2, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28, alin. (1), (2) şi (3), art. 40, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011, privind asistenţa socială;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin.1 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală standard de pensionare, (respectiv femei peste 63 de ani şi bărbaţi peste 65 de ani) conform prevederilor legale în vigoare, a căror pensie lunară are valoarea mai mică de 1000 de lei şi care au domiciliul stabil în Municipiul Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă pachetul de alimente „Pentru suflet” ce se va acorda sub forma unui tichet social cu o valoare de 50 lei/persoană ce se va acorda de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) şi poate fi utilizat doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

 

Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale va stabili procedura privind acordarea drepturilor ce rezultă din prevederile prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul General al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.