Proces verbal din 29.10.2007

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 29-10-2007

PROCES -VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIN DATA DE 29OCTOMBRIE 2007

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 24.09.2007, ora 15,00, in sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 70429/2007, publicat in ziarul Bună Ziua Brașov și Gazeta de Transilvania, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov în data de 19 septembrie 2007.

Dl. Secretar face prezența, iar din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 25, absentând d-nii consilieri Gabor Imre și Sergiu Chiriacescu. Dl. consilier Sergiu Chiriacescu a venit la punctul 119 de pe ordinea de zi.

Dl. Secretar informează că ședința este statutara si pot fi luate hotărâri valabile.

Din partea executivului participa la ședința dl. Primar George Scripcaru, dl. Viceprimar Gabriel Andronache și dl. Viceprimar Adrian Gabor.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 24 septembrie 2007, care se aprobă în unanimitate.

Președintele de ședință dă cuvântul pentru interpelări.

Dl. Sorin Gulea informează că în parcarea din Piața Star pe niște locuri de parcare sunt fixate opritori, iar din această cauză locurile de parcare se mențin ocupate și la sfârșit de săptămână. Solicită să se respecte ceea ce scrie pe tăblițe.

Dl. Primar precizează că se va verifica această situație și va fi remediată.

Dl. Radu Jica solicită majorarea subvenției biletelor RAT pentru pensionari. Precizează că a depus interpelarea sa la Serviciul Secretariat și dorește să se analizeze de către conducerea Primăriei si cea a Regiei de Transport și să se găsească soluții.

Dl. Primar informează Consiliul Local că la elaborarea bugetului pe anul 2008a fost luată în calcul această situație. Totodată se află în discuții cu Casa de Pensii pentru a se vedea care sunt categoriile de pensionari care se încadrează pentru a beneficia de această facilitate. Dl. Director Augustin Pulpea lucrează deja la această situație și va fi prezentată într-o ședință a Consiliului Local.

D-na Minerva Gurgu consideră că pensionarii ar trebui să călătorească gratuit, iar în sală este prezent dl. Sava care vine cu un apel pentru a obține această facilitate, pentru că deși pensiile au crescut, prețul utilităților este foarte mare.

Totodată d-na Minerva Gurgu are o întrebare pentru dl. Viceprimar Adrian Gabor, respectiv câte proiecte a depus pentru a accesa fonduri guvernamentale, în scopul amenajării locurilor de joacă, a zonelor verzi precum și pentru achiziționarea de mobilier urban.

Dl. Viceprimar Adrian Gabor precizează că va formula un răspuns scris săptămâna viitoare.

Dl. Paul Gonțea întreabă cănd va fi gata strada Constantin Lacea.

Dl. Primar face precizarea că dl. Sorin Grigorescu va da toate detaliile întrucât cunoaște această situație foarte bine.

De pe ordinea de zi au fost retrase 4 proiecte de hotărâre, respectiv punctele 22,

 • 29, 63 și 64, și au fost introduse alte două puncte suplimentare.

Cu aceste modificări se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate.

 • 1.     Proiect de hotărâre privind avizarea documentației „ Actualizare P.U.Z. Poiana Cristianului Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 2.     Proiect de hotărâre privind avizarea documentației „ P.U.Z. - Bloc de locuințe P + 6, str. Brazilor f.n., Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.Z. - Construire 24 de case, dotări agrement și alimentație publică, str. Bîrsei f.n., Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.Z. - Construire blocuri P + 4 + M, str. 13 Decembrie f.n. - Tractorul VI, Brașov ”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.Z. - Zonă locuințe și funcțiuni complementare, zona str. G. Ureche - str. E. Teodoroiu - DN 13-Magistrala de gaz metan, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire locuință unifamiliala, D + P + E + M, garaj auto și împrejmuire, str. Fagurului f.n., Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire clădire birouri și depozit, reparații capitale, amenajare hală și supraînălțare corp birouri, str. Brazilor f.n., Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Extindere, mansardare și schimbare de destinație din locuință în spațiu comercial la parter, locuință de protocol la mansardă, refacere împrejmuire, reorganizare acces și construire locuință P + E, str. De Mijloc nr. 82 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Etajare cu două etaje și amenajări interioare construcție existentă, str. Sf. Ioan nr. 17, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire spațiu comercial P + E, str. Mircea cel Bătrân nr. 56, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Extindere și etajare spațiu comercial, str. Al. Vlahuță nr. 59, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire hală, depozit și împrejmuire, B-dul Griviței nr. 1 R, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. Modificator -Complex hotelier, vile turistice, hotel și club de golf, Poiana Sticlăriei, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5.

Dl. Paul Gonțea este de părere că în Poiana Brașov nu este cazul să se construiască blocuri.

Dl. Primar precizează ca nu se încalcă cu nimic PUZ-ul și au îndeplinit toate condițiile impuse, inclusiv pe cele de mediu.

Dl. Paul Becheanu atrage atenția că în proiectul de hotărâre nu este vorba de blocuri de locuințe.

D-na Minerva Gurgu apreciază că se construiește pe o suprafață mare de teren și ar trebui să se analizeze mai mult.

Dl. Marius Nica consideră că nu obținerea avizelor este problema, ci ce se dorește de la acea zonă din punct de vedere urbanistic.

Dl. Primar face din nou precizarea că proiectul se încadrează in PUZ-ul ce a fost aprobat de Consiliul Local și respectă toate detaliile.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Paul Gonțea) și 7 abțineri (dl. Sorin Grigorescu, dl. Ioan Ioniță, d-na Minerva Gurgu, dl. Emanuel Preda, dl. Gheorghe Floroi, dl. Marius Nica și dl. Radu Jica).

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Sediu de firmă, depozit și locuințe de serviciu, str. Zizinului nr. 142 - 144, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Legalizare imobil P + M, parter comercial, sediu de firmă și locuință, str. De Mijloc nr. 129, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Amenajare sediu administrativ str. Roșiorilor nr. 34, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi din cartierul Stupini, cuprinsă în documentația de urbanism „P.U.Z. Zona str. Lânii - . Albinelor - Str. Plugarilor - pârâul Ghimbăsel, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr.2, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi din cartierul Stupini, cuprinsă în documentația de urbanism „P.U.Z. Zona Fânarului, extindere zonă studiată, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 19.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/2007, prin care s-au aprobat organigrama și statul de funcții al aparatului propriu al Consiliului Local Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 20.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de toate comisiile de specialitate. Supus la vot pe articole, acestea se aprobă în unanimitate.

În urma votului, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de toate comisiile de specialitate, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 22.    Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 94/2006, având ca obiect aprobarea asocierii Municipiului Brasov cu asociațiile de proprietari pentru refacerea fațadelor blocurilor situate pe principalele artere de circulație ale Municipiului Brașov.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi a acestei ședințe.

 • 23.    Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Consiliul Local Brasov, Secretariatul General al Guvernului și Agenția Națională pentru romi, în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-722.01.01.01.2004 „Consolidarea Capacității Instituționale și Dezvoltarea de Parteneriate pentru Îmbunătățirea Percepțiilor și Condițiilor Romilor”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.5 și 7, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 24.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Brasov în calitate de cofinanțator la desfășurarea Festivalului Internațional de Opera, Opereta si Balet, ediția a V-a, organizat de Opera Brasov, în perioada 27 octombrie - 25 noiembrie 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Brasov cu Jeunesses Musicales România, în vederea organizării Turneului Laureaților 2007 la Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 7, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 26.    Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 27.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 580/2004 ce are ca obiect aprobarea Regulamentului privind constatarea, sancționarea staționării neregulamentare a vehiculelor în Municipiul Brașov și activitatea de blocare sau ridicare a acestora.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 28.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 581/2004, ce are ca obiect aprobarea taxelor pentru activitatea de blocare a roților și de ridicare a vehiculelor staționate în zone nepermise.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 29.    Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 290/2007 ce are ca obiect stingerea obligațiilor datorate bugetului local de către S.C. CARFIL S.A., prin procedura de dare în plată.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței.

 • 30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 31.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 385/2006, republicată, prin care s-a aprobat reorganizarea centrelor bugetare din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 7 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 9 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 29 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 31 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 28 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 13 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr. 30 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr.15 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Școala Generală nr.16 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Sală sport la Liceul Grigore Antipa Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Extindere Grădinița nr. 17 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Extindere și mansardare Grădinița nr. 12 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare Grădinița nr.15 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare și reabilitare termică la Grădinița nr. 19 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Grădinița nr. 1 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Grădinița nr. 6 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare și reabilitare termică la Grădinița nr. 36 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr. 3, corp A + B Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare și reabilitare termică la Grădinița nr. 24 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare și reabilitare termică la Grădinița nr. 11 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 52.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Grădinița nr. 25 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 53.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Grădinița nr. 9 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 54.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Grădinița nr.34 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 55.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr.12 Corp B, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr. 10, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 57.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr. 22, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 58.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr.15, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 59.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr. 29, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 60.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Școala Generală nr.16, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 61.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Seminarul Teologic D. Staniloaie, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 62.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Liceul Teoretic C. Brâncoveanu, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 63.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea de investiții ”Mansardare la Colegiul Tehnic Feroviar, Brașov”.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței.

 • 64.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor sociale.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței.

 • 65.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/2007, prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Brașov pentru anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 66.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 67.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 25.000 lei necesară premierii echipei masculine de tenis de câmp a Clubului Sportiv Dinamo București -Centrul Sportiv Brașov, pentru obținerea locului I la Cupa Campionilor Europeni, Belgia 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 68.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 728/2006, pentru aprobarea volumului și a modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2007 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 69.    Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2008 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 70.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de management a calității aerului în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 71.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 381/2004 prin care s-a aprobat componența Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 72.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.813/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Joița Ciprian Constantin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 73.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.812/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Joița Ciprian Constantin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 74.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 3.320/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Pamfil Gheorghiță și Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 75.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 3.279/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Krupka Lothar.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 76.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.811/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Ochiană Vasile și Rodica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 77.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.369/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Pascal Dana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 78.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.673/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Tudor Simina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 79.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.965/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Neculoiu Marius și Carmen.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 80.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.545/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Fazakas Ramona Viorica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 81.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.544/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Cristian Constantin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 82.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.988/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Băncilă Dănuț.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 83.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.194/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Dornescu Vladimir și Anișoara.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 84.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.064/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Rad Florin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 85.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.606/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Coman Nelu Sorin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 86.    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Poiana Mică conform C.U. nr. 4.280/2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 87.    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Poiana Mică conform C.U. nr. 4.277/2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 88.    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Poiana Mică conform C.U. nr. 4.276/2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 89.    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Poiana Mică conform C.U. nr. 4.278/2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 90.    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Gării Noua nr. 11.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 91.    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. M. Kogălniceanu - Centru Civic.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 92.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 - 24 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 93.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Grădinarilor nr. 17.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 94.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 181,5 m.p., situat în Brașov, str. Dorobanților f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 95.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.621,65 m.p., situat în Brașov, str. Nisipului de Sus nr. 38.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 96.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 900 m.p., situat în Brașov, str. De Mijloc nr. 95.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr.1 iar comisia nr.5 a avizat cu amendamentul de a fi introdus în proiectul de hotărâre un nou articol prin care să se dispună radierea dreptului de administrare operativa al ICRAL Brașov, înscris în foaia C a CF 11193.

Supus la vot cu amendamentul mai sus menționat, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

 • 97.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 205,5 m.p., situat în Brașov, str. Nicopole nr. 12, către Popescu Ionuț și Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 23 voturi pentru și 2 abțineri: d-na Maria Ghișe și dl. Marius Nica.

 • 98.    Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în suprafață de 132,77 m.p., situat în Brașov, str. Brândușelor nr. 76 către S.C. VIVRE BIEN S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 24 voturi pentru și o abținere: dl. Sorin Gulea.

 • 99.    Proiect de hotărâre privind vânzarea directă, în cote părți a terenului aferent imobilului, situat în Brașov, str. Feldioarei nr. 33.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 100.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului aferent vilei Ciocârlia din Poiana Brașov, către S.C. Poiana Brașov S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 101.   Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. General Mociulschi nr. 10, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Biță Nicolae și Ileana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 102.   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Apollonia Hirscher nr. 1, ap. 8, deținut de Mureșan Steluța.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 103.   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. De Mijloc nr. 91, deținut de Brenndorfeer Erwn Gunter ș.a.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 104.   Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 12 luni a termenului de dare în folosință gratuită către C.S. Rulmentul Brașov a imobilului situat în Brașov, Al. T. Brediceanu nr. 3.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 105. Proiect de hotărâre privind oferta de despăgubire pentru terenul ce face obiectul H.C.J. nr. 257/2007, privind declararea utilității publice pentru terenul situat în Brașov, str. Bârsa Repede nr. 25.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 106.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 556/2007, ce are ca obiect aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. M. Kogălniceanu nr. 17, (Centru Civic, bl. C 4, etaj 5 și 6).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 107.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 432/2006, prin care s-au aprobat terenurile ce vor face obiectul acordării de măsuri reparatorii prin echivalent, persoanelor îndreptățite conform Legii nr. 10/2001.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 108.   Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 483/2006, prin care s-a aprobat trecerea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a unor imobile aflate în proprietatea C.E.T. Brașov S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 109.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.504,67 lei către S.C. RIAL S.R.L., reprezentând contravaloare lucrării de reparații CT la imobilul proprietatea Municipiului Brașov din str. Lânii nr. 42.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 110.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei către S.C. RIAL S.R.L., reprezentând contravaloare lucrării de reparații la imobilul proprietatea Municipiului Brașov din str. Apollonia Hirscher nr. 10.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 111.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75 610,35 lei către S.C. RIAL S.R.L., reprezentând contravaloare lucrării de reparații la imobilul proprietatea Municipiului Brașov din str. De Mijloc nr. 9.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 112.   Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă a I.C.R.A.L. Brașov, înscris asupra imobilelor situate în Brașov, str. Carierei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 113. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă al întreprinderii Metrom, înscris asupra imobilului teren, situat în Brașov, str. Jepilor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 114.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Municipiul Brașov și S.C. Actium S.R.L., conform H.C.L. nr. 577/2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 22 voturi pentru și 3 abțineri: d-na Maria Ghișe, dl. Marius Nica și dl. Sorin Gulea.

 • 115.   Proiect de hotărâre privind scoaterea temporară din fondul forestier a 16 m.p., teren situat în UP 5 Tesla UA 1 C și darea lui în folosință gratuită către Administrația Națională Apele Române - Direcția Apelor Olt Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 116.   Proiect de hotărâre privind scoaterea temporară din fondul forestier a unei suprafețe de 902 m.p., teren situat în UB III, UA 145A și închirierea acesteia către Compania Naționala CFR, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 117.   Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru terenurile necesare construirii de locuințe în regim de credit ipotecar etapa a III - a.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 24 voturi pentru și o abținere, d-na Maria Ghișe.

 • 118.   Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării, fără taxă, a autorizațiilor de construire pentru imobilele ce fac obiectul asocierii Municipiului Brașov cu terțe persoane juridice în vederea realizării de obiective de interes public.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 119.   Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a înființării unei companii locale de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Brașov și zona metropolitană.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 abțineri: dl. Marius Nica, dl. Radu Jica, dl. Sorin Gulea, d-na Maria Ghișe, și dl. Paul Becheanu

 • 120. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brașov și S.C. BRAMETCHIM S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 121.   Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brașov și Stoianovici Marin.

Dl. Ladislau Hathazi precizează că în proiectul de hotărâre s-a strecurat o eroare materială, în sensul că la evaluarea terenului din str. Lucian Blaga s-a trecut suma de 190euro/mp în loc de 390 euro/mp.

Dl. Secretar precizează că se va modifica în proiectul de hotărâre, în expunerea de motive și în raportul de specialitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate cu amendamentul mai sus menționat.

 • 122.   Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani către Universitatea Transilvania Brașov a terenului situat în Brașov, str. Castelului nr. 148.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 123.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Casa Județeană de Pensii a spațiului situat în Brașov, B-dul Saturn nr. 43 - Policlinică, etaj I, camera 217.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 124.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției - Cadru pentru înființarea Unității de Management a Proiectului (UMP) și realizarea modernizării sistemului de termoficare din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile 1 și 6, iar comisia 5 a avizat cu amendamentul ca modificările formulate direct pe exemplarul original vor fi inserate în exemplarul final, anexă la HCL. Totodată se va introduce un nou articol, 13.13 cu următorul conținut: UMP va asigura exclusiv servicii de consultanță și asistență de specialitate pentru realizarea Planului Strategic, astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local, fără a derula activități care să implice vreo ingerință în managementul CET SA sau a societăților rezultate din divizare, precum și nici activități privind derularea licitațiilor organizate potrivit legii ori implementarea efectivă a proiectului de retehnologizare și reorganizare. Toate prevederile prezentului act vor fi interpretate și aplicate numai în sensul mai sus menționat.

Dl. Paul Becheanu consideră că este un moment delicat, iar dl. Mircea Paraschiv ar trebui să prezinte o dare de seamă, să facă o descărcare de gestiune, întrucât situația societății este critică, se află în faliment. Din aceste motive, propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

Referitor la art.5 pct.12; art 4.2, dl Ciprian Chiricheș precizează că nu este de acord cu acesta și solicită scoaterea lui din convenție.

Dl. Sorin Gulea face precizarea că CET-ul a fost preluat așa cum a dorit Guvernul, fără finanțările aferente și întreabă câte UMP-uri va mai înființa Consiliul Local și de unde vor fi luat cei 10 000 de euro.

Dl. Marius Nica apreciază ca ar trebui luată in considerare și soluția dată de PNL, respectiv centrale de apartament, de cvartal și de bloc.

Dl Sorin Grigorescu informeaza Consiliul Local că există trei oferte care vor fi prezentate. Una este de la Distrigaz, alta de la o societate austriacă și ultima de la o societate din Cehia.

În urma votului proiectul de hotărâre se aprobă cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (d-na Carmen Tănăsescu, dl. Paul Becheanu, dl. Sorin Gulea, d-na Maria Ghișe, dl. Marius Nica și dl Gheorghe Floroi) și 2 abțineri (dl. Sergiu Chiriacescu și d-na Minerva Gurgu).

 • 125. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al SC CET BRAȘOV SA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Vasile Kraila

SECRETAR

Nicolae Paraschiv