Proces verbal din 27.08.2007

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 27-08-2007

PROCES -VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIN DATA DE 27 AUGUST 2007

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 27.08.2007, ora 15,00, in sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 62974/2007, publicat in ziarele Buna Ziua Brasov și Gazeta de Transilvania, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov în data de 22 august 2007.

Dl. Secretar face prezența, iar din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22, absentând dl. consilier Marius Nica, d-na Carmen Tănăsescu, d-na Minerva Gurgu, d-ra Laura Ștefănescu și dl. Gabor Imre.

Dl. Secretar informează că ședința este statutara si pot fi luate hotărâri valabile. De asemenea informează că în această ședință trebuie ales un președinte de ședință.

La propunerea d-lui consilier Sorin Grigorescu este ales în unanimitate dl. Vasile Kraila pentru a îndeplini funcția de președinte de ședință pe o perioadă de trei luni.

Din partea executivului participa la ședința dl. Primar George Scripcaru, dl. Viceprimar Gabriel Andronache și dl. Viceprimar Adrian Gabor.

Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 16 iulie 2007 și 01 august 2007, care se aprobă în unanimitate.

Președintele de ședință dă cuvântul pentru interpelări. Având în vedere că nu s-a înscris nici un consilier pentru a formula interpelări, dl Gheorghe Floroi își exprimă solicitarea de a da citire unei declarații politice. După citirea acesteia, declarația a fost depusă la dosarul de ședintă.

Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate.

Se trece la analiza punctelor înscrise pe ordinea de zi.

 • 1.     Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z. - Zonă locuințe și funcțiuni complementare, zona str. Gr. Ureche - str. E. Teodoroiu - DN 13 - magistrala de gaz metan, Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 2.     Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z. - Construire blocuri P + 4 + M, str. 13 Decembrie f.n., Brașov”, beneficiar S.C. HECTOR INVEST S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 3.     Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z. - Construire stație distribuție carburanți, Timișul Sec f.n., Brașov”, beneficiar S.C. PETROM S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire ansamblu turistic și rezidențial Coasta Vacii f.n., Brașov”, beneficiari POPA NICOLAE și POPA ELISABETA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5.

Dl. consilier Radu Jica propune amânarea acestui punct deoarece în extrasul CF apare o promisiune de vânzare și trebuie clarificată această situație.

Dl. Primar consideră că nu este necesară amânarea acestui proiect de hotărâre, deoarece numele beneficiarilor poate fi schimbat.

D-na Arhitect-Șef, Marilena Manolache precizează că nu are importanță numele beneficiarilor.

Dl. Sorin Grigorescu propune ca pe viitor să nu se mai treacă in proiectele de hotărâre numele beneficiarilor.

D-na Maria Ghișe informează că nu va vota niciun PUD care nu este solicitat de proprietarul terenului.

Dl. Primar solicită vot nominal.

Dl. Paul Gonțea

pentru

Dl. Adrian Oprică

pentru

Dl. Ladislau Hathazi

pentru

Dl. Mircea Rață

pentru

Dl. Cristian Stănescu

pentru

Dl. Ioan Stegaru

pentru

Dl. Mihail Tarbă

pentru

Dl. Sorin Grigorescu

pentru

Dl. Ciprian Chiricheș

pentru

D-na Carmen Ferghete Țop

pentru

Dl. Radu Jica

abținere

Dl. Gheorghe Floroi

lipsește din sala de ședințe

Dl. Sorin Gulea

pentru

D-na Maria Ghișe

abținere

Dl. Paul Becheanu

pentru

Dl. Sergiu Chiriacescu

pentru

Dl. Ioan Ioniță

pentru

Dl. Gheorghe Atomei

pentru

Dl. Vasile Kraila

pentru

Dl Emanuel Preda

pentru

Dl. Berlin Costel Petrișor

pentru

Dl. Gheorghe Nadudvary

pentru

În urma votului, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire ansamblu rezidențial, str. Colțul Putinarilor f.n., Brașov”, beneficiari S.C. SĂCELE - LAND INTL și S.C. RESIDENȚIAL SCHEI INTL S.R.L. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, comisia 5 a formulat ca amendament, ca în cuprinsul hotărârii să se înscrie regimul de înălțime Sp+D+P+3E, amendament pe care îl menține și după precizările d-nei Marilena Manolache, Arhitect Șef.

În urma votului, proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 5 se aprobă cu 21 voturi pentru și o abținere, dl.Paul Gonțea.

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire ansamblu rezidențial, str. Colțul Putinarilor nr. 50, Brașov”, beneficiar NAGY BELA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, comisia 5 a formulat ca amendament, ca în cuprinsul hotărârii să se înscrie regimul de înălțime Sp+D+P+3E.

În urma votului, proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 5 se aprobă cu 21 voturi pentru și o abținere, dl.Paul Gonțea.

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire ansamblu rezidențial, str. După Iniște nr. 71 A, Brașov”, beneficiar NAGY BELA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, comisia 5 a formulat ca amendament, ca în cuprinsul hotărârii să se înscrie regimul de înălțime Sp+D+P+3E.

În urma votului, proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 5 se aprobă în unanimitate.

 • 8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire ansamblu rezidențial, str. După Iniște nr. 71 B, Brașov”, beneficiar NAGY BELA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, comisia 5 a formulat ca amendament, ca în cuprinsul hotărârii să se înscrie regimul de înălțime Sp+D+P+3E.

În urma votului, proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 5 se aprobă în unanimitate.

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire imobil de locuit tip A.L.L., str. Carpaților f.n., Brașov”, beneficiari Primăria Municipiului Brașov și S.C. CONSERCOM S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și o abținere, dl. Sergiu Chiriacescu.

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire magazin materiale de construcții și grădinărit HORNBACH, Brașov”, beneficiar S.C. HORNBACH IMOBILIARE S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire spital și policlinică, str. 13 Decembrie f.n.”, beneficiar S.C. MEDLIFE S.R.L. București.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire locuință P + M și împrejmuire, str. Tâmplarilor f.n.”, beneficiari UNGUREANU VASILE și UNGUREANU ZINA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Extindere și mansardare imobil, Brașov, str. Bihorului nr. 5”, beneficiar CĂTANĂ MARILENA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire garaje, str. Petuniei nr. 2, Brașov”, beneficiari PASCU ELENA ș.a.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire locuință unifamilială, str. Merilor f.n.”, beneficiar CEAUȘU ELENA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire atelier întreținere, DN 13 Brașov”, beneficiar S.C. TRANS OIL GRUP S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire imobil P + 4 + M, str. 13 Decembrie nr. 1, Brașov”, beneficiar S.C. CLIPOT COM S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire locuință, Calea Feldioarei, f.n., Brașov”, beneficiar PANAELACHE SORIN și MARGARETA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire hală depozitare materiale construcții și birouri, str. Zizinului f.n., Brașov”, beneficiar S.C. DAL TEX IMPEX S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Reamenajare, extindere și etajare restaurant, b-dul Victoriei nr. 1, Brașov”, beneficiar S.C. SARMIS S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire locuință, str. Merilor f.n., Brașov”, beneficiar SZASZ TIBOR.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire 2 locuințe, str. Merilor f.n., Brașov”, beneficiar VÂRLAN DĂNUȚ COSTEL și PASCAL DANA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D - Legalizare construcții existente cu destinația de magazii, B-dul 15 Noiembrie nr. 50, Brașov”, beneficiar S.C. NIMPEX S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Extindere clădire, str. D. Gherea nr. 4 C, Brașov”, beneficiar S.C. PANTEX S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire hală de producție confecții, DN 13, Brașov”, beneficiar S.C. BROAMALRO S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Extindere construcție existentă, str. Zizinului nr. 116, Brașov”, beneficiar SAMACHIS MIHALACHE.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire service auto, DN 13, Brașov”, beneficiar PĂLTINIȘANU NICOlAe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire ansamblu de locuințe individuale, str. Plugarilor f.n., Brașov”, beneficiar VOICU MARIA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Locuință familială prin modificare regim de înălțime, str. Lungă nr. 130, Brașov”, beneficiar ILIE ADRIAN.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire depozit piese auto și coletărie, Calea Feldioarei nr. 26 G, Brașov”, beneficiar S.C. SANPHARM S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Extindere construcție cu amenajare sediu de firmă și pensiune, str. Lungă nr. 66, Brașov”, beneficiar S.C. EUROLOCATO S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 32.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 198/2007, prin care s-a aprobat documentația de urbanism „P.U.D. - Construire sală de sport, str. Vasile Alecsandri fn, Brașov”, beneficiari Primăria Municipiului Brașov și S.C. RAFANGY IMPEX S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 33.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/2007, prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

33 bis. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 282007, prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale Direcției de Servicii Sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 34.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 354/2004, republicată, ce are ca obiect stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr.1. Dl. Ladislau Hathazi informează că în cadrul comisiei s-a votat ca dl. Vasile Kraila să îndeplinească funcția de secretar al comisiei de specialitate nr. 1.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 35.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2007. Proiectul de hotărâre a fost avizat de toate comisiile de specialitate.

Proiectul de hotărâre este supus votului pe articole care se aprobă în unanimitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 36.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Brașov cu Asociația Tenisului Românesc în vederea organizării și desfășurării turneului național de tenis "Brasov Challenger 2007 ".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 7, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 37.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Brașov cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, în vederea desfășurării la Brașov a expoziției de lucrări de mozaic și sculptură în perioada 5 - 15 septembrie a.c.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 38.    Proiect de hotărâre privind asigurarea unei locuințe pentru domnul Oku Nobuhiko, directorul Centrului Cultural Japonez, de către Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 39.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 436/2002, republicată, ce are ca obiect desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5.

Dl. Cristian Stănescu propune ca din comisie să facă parte d-na Carmen Ferghete Țop. Dl. Sorin Grigorescu propune ca membru titular al comisiei sa fie numit unul dintre membrii supleanți.

Dl. Primar propune să se ia doar act de demisia d-lui Paul Becheanu, să se declare postul vacant, urmând ca ulterior să fie desemnat membrul comisiei.

Cu modificările propuse de dl. Primar, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 40.    Proiect de hotărâre privind închirierea locurilor de parcare aferente Hotel - Restaurant Ambient către S.C. EURO-TOUR S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 41.    Proiect de hotărâre privind închirierea locurilor de parcare aferente pensiunii situată în str. Iuliu Maniu, către Brebenel Mihai

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 42.    Proiect de hotărâre privind închirierea locurilor de parcare aferente Pensiunii Resort 92 către S.C. RESORT 92 S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 6. Comisia nr. 5 a avizat cu amendamentul de a se introduce in regulament, salubrizarea locurilor de joacă din cartiere.

Dl. Primar informează că pe site-ul ANRSC s-a publicat regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare și propune ca executivul să fie împuternicit sa coreleze regulamentul supus aprobării Consiliului Local cu acest regulament-cadru, daca va fi cazul.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 44.    Proiect de hotărâre privind reclamația administrativă formulată de S.C. PREFA S.A. ș.a., împotriva H.C.L. nr. 243/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul de eliberare și folosire a permiselor de liberă trecere pentru circulație din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 45.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 170/2007, prin care s-a aprobat contractarea unei linii de finanțare interne în valoare de 101.367.000,00 RON.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 21 și o abținere, dl. Sergiu Chiriacescu.

 • 46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecție a beneficiarilor Serviciului Cantina de Ajutor Social.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale pentru anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 48.    Informare privind activitatea asistenților personali pe semestrul I 2007.

 • 49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Grup Școlar Auto - Corp B”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5.

Dl. Viceprimar Adrian Gabor solicită ca articolul 1 să fie completat ca la următoarele proiecte de hotărâre, deoarece este vorba de o eroare de tehnoredactare.

Supus la vot proiectul de hotărâre se aproba în unanimitate.

 • 50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Școala Generală nr. 17 - Corp A”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Școala Generală nr. 8 - Corp A + B”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 52.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Liceul Grigore Antipa - Cămin”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 53.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Colegiul Tehnic de Construcții și Arhitectură Christian Kertsch - Corp A”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 54.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Colegiul Tehnic Iosif Șilimon - Corp D”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 55.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Școala Generală nr. 14 - Corp B”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 56.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare Colegiul Tehnic Iosif Șilimon - Corp B + C”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 57.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare Colegiul Național Andrei Șaguna - Corp B”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 58.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare Școala Generală nr. 14 - Corp A + B”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 59.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2007 - 2008.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 60.    Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului situat în Brașov, str. Barbu Lăutaru nr. 1, în care funcționează Grădinița cu program săptămânal nr. 18, pentru perioada 1 februarie 2007 - 1 septembrie 2008

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 61.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construire Creșă - Brașov, str. Sânzienelor f.n.".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 62.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 1 m.p. din suprafața clădirii situată în Brașov, str. Dorobanților nr. 4, în vederea instalării unui bancomat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 63.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 1 m.p. din suprafața clădirii situată în Brașov, str. Brazilor nr. 43, în vederea instalării unui bancomat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 64.    Proiect de hotărâre privind scutirea la plată a impozitului pe clădire datorat de Asociația Samariteanul Milos pentru anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 65.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 66.    Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru elaborarea procedurilor în vederea înființării Parcului industrial pentru întreprinderi mici și mijlocii cu amplasare periurbană în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a zonei metropolitane Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3, 5 și 7, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

Dl. Primar face precizarea că Agenția de Dezvoltare Durabilă a primit acest proiect, dar beneficiar va fi Consiliul Local.

 • 67.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.286/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de CRĂCIUN VIOREL și CRĂCIUN IBOLYA MONIKA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

Dl. Sorin Grigorescu propune ca începând cu ședința viitoare să se facă un singur proiect de hotărâre pentru toate acceptările de donații, având în vedere că este vorba despre un act formal.

 • 68.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.645/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de SERBANESCU SEBASTIAN și MARINEL.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 69.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.909/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de BLEGU NICOLAE.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 70.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.410/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de GUIU ADRIAN STEFAN și MONICA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 71.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.043/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de UNGUREANU VASILE și ZINA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 72.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 770/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de GARCEA HORAȚIU și ANA MARIA, PASCU LAURENȚIU și CONSTANTIN MARIANA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 73.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 803/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. VE -COM S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 74.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 660/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. NEW PROPERTIES S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 75.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 883/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de SURARU VALERIA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 76.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 850/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de MELNICU GHEORGHE și MIOARA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 77.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 850/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. DIP & GIP S.R.L .

 • 78.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.151/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de SMIRNOV OVIDIU EUGEN și ILEANA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 79.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1.622/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de VARGA CSABA și ANA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 80.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov a mijlocului fix “conductă alimentare cu apă fierbinte RAT Brașov -Centrală termică Rulmentul cu nr. inventar 12002069”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 81.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a terasei blocului de locuințe situat în Brașov, str. Vișinului nr.1 A, bl. 7 P și înstrăinarea cu plată a cotei dezmembrate din terasă ca puc aferentă ap.12, către S.C. KAON IMOB S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 82.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent spațiului comercial din b-dul Saturn nr. 38, către S.C.M. TRICOMPREST Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 83.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Bobâlna nr.19, în suprafață de 219,6 m.p.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 84.    Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 8 m.p., situat în Brașov, str. Traian nr. 3, în vederea realizării unui acces din exterior, către Curta Ioan și Curta Viorica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 85.    Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 6,68 m.p., situat în Brașov, str. Zorilor nr.15, în vederea realizării unui acces din exterior, către Ilie Lucian și Daniela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 86.    Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Complex Sportiv Ion Țiriac”, arenei sportive a Liceului Sportiv Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5. Comisia 5 a formulat următorul amendament: „Este necesară o analiză a personalităților sportive ale Brașovului și în funcție de criterii absolut obiective, care să ia în considerare performanțe sportive, implicarea în viața cetății, contribuția la formarea de noi sportivi

 • 87.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune dintre Municipiul Brașov și S.C. RIAL S.R.L. privind imobilul situat în Brașov, str. De Mijloc nr. 9.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 88.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune dintre Municipiul Brașov și S.C. RIAL S.R.L. privind imobilul situat în Brașov, str. Apollonia Hirscher nr. 10.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 89.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Brașov str. Mărășești f.n., din spital în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință și darea în administrare a acestuia către S.C. RIAL S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 90.    Proiect de hotărâre privind aprobare Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Construire campus școlar, situat în Brașov str. Carpaților f.n. ".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 91.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Prundului nr. 11. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 92.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Verii nr. 15. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 93.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Al. Petofi nr. 2. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 94.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Titan nr. 2. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 95.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Col. Buzoianu nr. 45.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 96.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 87. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 97.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr.146. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 98.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Brazilor -Prunului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 99.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Feldioarei nr. 33. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 100.   Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Cezar Boliac nr. 6.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 101.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 557/2007, prin care s-a aprobat dezmembrarea imobilului situat în Poiana Brașov, zona Poiana Mică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (dl. Ioan Ioniță și dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 102.   Proiect de hotărâre privind încheierea de acte adiționale la contractul de asociere în participațiune nr. 3/2007, încheiat cu S.C. CES CONSTRUCT S.R.L., conform H.C.L. nr. 765/2006 - ștrand Noua.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Maria Ghișe).

 • 103.   Proiect de hotărâre privind încheierea de acte adiționale la contractul de asociere în participațiune nr. 4/2007, încheiat cu S.C. CES CONSTRUCT S.R.L., conform H.C.L. nr. 863/2006 - lac Noua.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Maria Ghișe).

 • 104.   Proiect de hotărâre privind plângerea prealabilă formulată de Consiliul Județean Brașov, împotriva H.C.L. nr. 382/2007, referitoare la Spitalul Mârzescu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 17 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (d-na Maria Ghișe, dl. Sorin Gulea, dl. Paul Becheanu, dl. Radu Jica și dl. Gheorghe Floroi).

 • 105.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brașov și Bădițoiu Valeriu Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 106.   Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a imobilului înscris în C.F. nr. 1, nr. top. 13085/38/3 și radierea de la foaia B a Societății pentru profilaxia tuberculozei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 107.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Brașov cu S.C. AMERICAN DEVELOPMENT S.R.L., în vederea realizării obiectivului de investiții „Stațiune Turistică de tip integrat - zona munților Ciucaș”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5, 6 și 7, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Maria Ghișe).

 • 108.   Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al Municipiului Brașov al imobilului cămin din str. 13 Decembrie nr. 125.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 109.   Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de pornire al cererii de oferte pentru închirierea fațadelor ce fac parte din Programul de reabilitare termică, inițiat de Primăria Brașov.

 • 110.   Proiect de hotărâre privind interzicerea desfășurării oricăror activități, altele decât cele prevăzute în programa școlară, potrivit specificului, în incinta instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5.

Dl. Paul Becheanu precizează ca sistemul școlar funcționează după niște norme, după programe aprobate la nivel național. Finanțarea unităților școlare nu dă dreptul Consiliului Local de a interzice orice activitate. Ele răspund în fața Ministerului Educației.

Dl. Sergiu Chiriacescu propune ca la articolul 2 din proiectul de hotărâre sa fie trecut și avizul Inspectoratului Școlar Județean.

Dl. Primar consideră amendamentul d-lui Sergiu Chiriacescu oportun și îl susține.

Supus la vot cu amendamentul d-lui consilier Sergiu Chiriacescu, proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (dl. Sorin Gulea, dl. Paul Becheanu, dl. Gheorghe Floroi și d-na Maria Ghișe) și o abținere (dl. Radu Jica)

 • 111.   Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă al "ICRAL Brașov", înscris în C.F.nr. 24 179 la C + 32.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 112.   Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă al S.C. POIANA BRAȘOV S.A. Brașov, înscris în C.F. nr. 3084 la C + 18,24.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 113.   Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosință al Școlii medii de tehnică financiară orașul Stalin, înscris asupra imobilului situat în Brașov, str. După Iniște nr. 73.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 114.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii/asocierii a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brașov, destinate amplasării de TV SCREEN.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 115.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Casa Județeana de Pensii a spațiului situat în Brașov, B-dul Saturn nr. 43, Policlinica Astra, etaj I, cam. 217.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5.

Dl. Paul Becheanu propune amânarea acestui proiect de hotărâre, având în vedere că în acea clădire se desfășoară activități medicale.

Propunerea este aprobată în unanimitate.

 • 116.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 517/2006, ce are ca obiect desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 117.   Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de cercetare prealabila pentru exproprierea pentru utilitate publica a terenului situat în Brașov - Banca Albina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 118.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. KRONVEST S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, str. Molidului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (d-na Maria Ghișe si dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 119.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. CHRYTIS S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, str. Molidului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (d-na Maria Ghișe si dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 120.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. SCORILLO INTERCOM S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, B-dul Gării f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (d-na Maria Ghișe si dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 121.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII CARPAȚI S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, B-dul Gării f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 1 vot împotrivă(d-na Maria Ghișe) si o abținere (dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 122.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. DITAL INVESTMENTS S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, B-dul Gării f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 1 vot împotrivă(d-na Maria Ghișe) si o abținere (dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 123.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. T BAU & CO S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, str. Pictor Andreescu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 1 vot împotrivă(d-na Maria Ghișe) si o abținere (dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 124.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. CONSECOM S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, str. Carpaților f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 20 voturi pentru și 1 vot împotrivă(d-na Maria Ghișe) si o abținere (dl. Sergiu Chiriacescu).

 • 125.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune dintre Municipiul Brașov și S.C. ACTIUM S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe în regim de credit ipotecar, str. Traian f.n.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi a acestei ședințe.

 • 126.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Apullum nr.14, către Atomei Gheorghe și Atomei Mioara.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. Gheorghe Atomei).

 • 127.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Olteanu George, aflat în situație de dificultate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

Ședința se încheie la ora 17,10.

Președinte de ședință

Vasile Kraila

Secretar

Nicolae Paraschiv