Proces verbal din 26.02.2007

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 26-02-2007

PROCES -VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2007

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 26.02.2007, ora 15,00, in sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 13470/2007, publicat in ziarul Buna Ziua Brasov si pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov în data de 21 februarie 2007.

Dl. Secretar face prezența și informează că sunt prezenți la ședință toți consilierii în funcție, astfel ședința este statutara si pot fi luate hotărâri valabile.

Din partea executivului participa la ședința dl. Primar George Scripcaru, dl. Viceprimar Adrian Gabor și dl. Viceprimar Gabriel Andronache.

Dl Secretar anunță că este necesar a fi ales un președinte de ședință, iar la propunerea d-lui consilier Paul Gonțea este ales în unanimitate dl. consilier Kraila Vasile, pe o perioadă de 3 luni.

Interpelări:

Dl. Ciprian Chiricheș semnalează violențele apărute în activitatea de taximetrie și consideră necesar a se modifica regulamentul de taximetrie, codurile de operare rapidă, iar fiecare firmă de taximetrie să aibă contract cu o firmă de intervenție rapidă.

Dl. Cristian Stănescu propune să fie implicată și Poliția Română în această problemă, întrucât taximetriștii nu respectă regulile de circulație, iar poliția nu ia nicio măsură.

Dl. Emanuel Preda precizează ca vor face aceste solicitări în scris pentru că taximetriștii exercită un serviciu public și nu conduc bande organizate care își rezolvă problemele personale prin intermediul stațiilor de taximetrie.

Dl. Sorin Grigorescu menționează că trebuie reglementat prin acest regulament și modul în care vor fi îmbrăcați, programul, obligațiile și unde te poți adresa cu o scrisoare.

Dl. Sorin Gulea consideră că un șofer de taxi este prima carte de vizită a unui oraș și este atribuția Consiliului Local de a impune un comportament civilizat.

Dl. Vasile Kraila precizează că cei care au făcut astăzi sesizări, se vor reuni pentru a face un proiect de hotărâre în acest sens, care va fi dezbătut în ședințele de comisii, iar ulterior în plenul Consiliului Local.

Președintele de ședință supune la vot procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2007 și 05 februarie 2007, care se aprobă în unanimitate.

Proiectul ordinii de zi al acestei ședințe conține 76 proiecte de hotărâre, dintre care au fost retrase 9 puncte, respectiv punctele de la nr.68 până la nr.76.

Cu aceste modificări se supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aprobă în unanimitate.

Se trece la analiza punctelor de pe ordinea de zi.

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire locuință P + M, str. De Mijloc nr. 86 Brașov”, beneficiari ATODIRESEI EUGEN și ATODIRESEI SEBASTIAN MARCEL.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire 5 locuințe S + P + E + M, str. Merilor nr. 1 A 3 Brașov”, beneficiar VOICU DAN.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

- 2 -

 • 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Etajare și mansardare construcție existentă cu schimbare de destinație în pensiune, str. Lungă nr. 193 Brașov”, beneficiari VOICU NICOLAE și VOICU ANGELA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire hală depozitare str. Zizinului f.n., Brașov”, beneficiari CHIREAN ALEXANDRU și CHIREAN MARIA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. Modificator - regim de înălțime din P + M în P + E + M, Poiana Brașov - zona Poiana Mică Brașov” beneficiari S.C.’ HILD S.R.L. și S.C. FRANCO NAȚIONAL S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire stație betoane, zona Stația de transformare Dârste Brașov”, beneficiar S.C. SUT - ICIM S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire locuință D + P + M str. Fântânii nr. 24 A Brașov”, beneficiari RAICA GHEORGHE și RAICA MARIA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. Modificator - extindere clădire existentă (atelier confecții textile) cu spațiu de producție și birouri str. Aurora nr. 14 Brașov”, beneficiar S.C. MODA LUX S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. Modificator - construire sală sport, bazin acoperit, sediu firmă S + P + E și sediu firmă S + P + 2 E, centrală termică și spații tehnice, B-dul Griviței 2 F și 2 G”, beneficiar S.C. DIP & GIP S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D - Construire imobil de apartamente Ds + P + 4 E, str. Dr. V. Babeș f.n, Brașov”, beneficiar COMĂNICIU DRAGOȘ.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 11.    Proiect de hotărâre privind avizarea documentației „P.U.Z. - Construire ansamblu de locuințe str. Cireșului f.n. Brașov”, beneficiar S.C. NEW PROPERTIES S.R.L.

D-na Minerva Gurgu informează că în expunerea de motive această zonă apare ca zonă de recreere.

Dl. Primar menționează ca în această fază, respectiv de PUZ, se poate schimba funcțiunea, în acest sens existând și avizul mediului.

- 3 -

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 12.    Proiect de hotărâre privind avizarea documentației „P.U.Z. - Construire spălătorie auto, zona DN 13 Brașov” beneficiar DUNĂRE MIRCEA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.Z. - Construire 5 blocuri de locuințe D + P + 12 E, str. Molidului f.n., Brașov”, beneficiari Primăria Municipiului Brașov și S.C. Star Imobiliar S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 26 voturi pentru și o abținere (d-na Minerva Gurgu).

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei denumiri de stradă din cartierul Stupini (cuprinsă în P.U.Z. - Ansamblu rezidențial privat, zona str. Pășunii - aprobat cu HCL nr. 82/2004), beneficiar S.C. LANDCORP INVESTMENTS S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Brașov.

Dl. Secretar informează că a fost formulat un amendament de către Comisia de specialitate nr.2 , dar schimbarea solicitată va fi făcută printr-un alt proiect de hotărâre, pentru că prin acesta se aprobă doar nomenclatorul străzilor existente în prezent.

Dl. Paul Becheanu consideră că chiar dacă nu este posibil să se revină la vechile denumiri din urmă cu 100 de ani la străzile din Centrul Vechi, ar fi potrivit să se scrie pe plăcutele cu denumiri si denumirea veche a străzii.

Dl. Primar precizează că acest lucru va fi făcut, fără a schimba denumirile străzilor, pentru a nu crea mari probleme in acte.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției Sport și Tineret Brașov. Proiectul de hotărâre a fost avizat de toate comisiile de specialitate, iar în urma votului se

aprobă în unanimitate.

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Sport și Tineret Brașov, pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Sport și Tineret Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Brașov cu Asociația Județeană de Schi Brașov, pentru organizarea celei de-a V-a ediții a „Memorialului Victor Montana”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

- 4 -

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 21.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Brașov cu Asociația Libris Cultural pentru organizarea Târgului Internațional de carte și Muzică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 22.    Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului Sică Alexandrescu din Brașov în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 23.    Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de copii Arlechino din Brașov în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 24.    Proiect de hotărâre privind încadrarea Operei Brașov în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 25.    Proiect de hotărâre privind încadrarea Filarmonicii Brașov în categoria instituțiilor de spectacole de concerte.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 26.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 568/2005, prin care s-a aprobat actul adițional la contractul de concesionare a parcărilor publice cu plată nr. 97/2000.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de utilizare a rampei ecologice zonale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cu indicele de inflație a tarifelor practicate pentru serviciile de salubrizare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Brașov cu S.C. Flash Net S.R.L în vederea realizării unei rețele de acces internet la nivel municipal prin tehnologie WIRELESS.

Dl. consilier Sergiu Chiriacescu întreabă daca mai există în zonă o firmă care oferă servicii similare.

Dl. director Atilla Radnoti precizează ca există firme ce oferă servicii similare, dar acelea doresc cablare subterană.

- 5 -

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 22 voturi pentru și 5 abțineri (dl.Ioan Ioniță, d-na Minerva Gurgu, dl. Gheorghe Atomei, dl. Sergiu Chiriacescu și d-na Maria Ghișe).

 • 30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna februarie 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a abonamentelor RAT.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 33.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, către Autoritatea Judecătorească - Tribunalul Brașov, a unui spațiu din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 34.    Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 564/2006 ce are ca obiect aprobarea schimbării destinației imobilului situat în Brașov str. Iuliu Maniu nr. 52, corp C și D, în „Centru de Resurse al Inspectoratului Școlar Județean Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 35.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36/2007 prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale Direcției Poliția Comunitară Brașov pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Poliția Comunitară Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale R.A.T. Brașov pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. Brașov pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării în cartea funciară, cu titlu de drept de proprietate a imobilelor cu destinație de sedii aparținând S.C. RIAL S.R.L.

- 6 -

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Brașov și transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Brașov a unor locuințe și spații cu altă destinație.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 41.    Informare privind finalizarea contractului nr. 4.1031/A/02-003/2002 încheiat între Municipiul Brașov și Comisia Europeană, Directoratul General pentru Transport și Energie.

 • 42.    Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 2 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Maroleanu Ion și Maroleanu Miriam.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 43.    Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 4 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Lungu Dumitru și Lungu Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 44.    Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Vișinului nr. 2 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Vancsa Mihail-Mihăiță și Maria și Vancsa Marian-Dumitru și Camelia-Nicoleta.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 45.    Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 22 în vederea realizării unui acces din exterior, benefiar Demeter Ovidiu Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Lungă nr. 213 și Carierei nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Lungă nr. 29.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 10.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Crișan nr. 14.

- 7 -

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Ion Creangă f.n., suprafața 11.623 m.p.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Ion Creangă f.n., suprafața 1.370,17 m.p.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 52.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Castelului nr. 84.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 53.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Câmpului nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 54.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Lânii nr. 4.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 55.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str.Timiș -Triaj nr. 19.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 56.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 35.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 57.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Luca Arbore nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 58.    Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării terenului situat în Brașov, str. Memorandului nr. 35.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 59.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brașov și Țuțuianu Mihai.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

- 8 -

 • 60.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brașov și S.C. SELA INVESTMENTS S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 61.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brașov și Mihăilă Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 25 voturi pentru și 2 abțineri (d-na Maria Ghișe și dl. Sorin Gulea).

 • 62.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brașov și S.C. TAPEXIM S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 63.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov a unor mijloace fixe ce compun vechea stație de pompare situată la intersecția străzilor Pajiștei cu Fântâniței.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 64.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente garajelor situate în Brașov, str. Șirul Livezii f.n. către Piroska Zoltan, Stănescu Ciprian Corneliu, Alexandru Cornelia și Alexandru Radu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 65.    Proiect de hotărâre privind revocarea art. 3 din H.C.L. nr. 79/2006, prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită către Direcția Fiscală și Direcția Poliția Comunitară a imobilului situat în Brașov, cartierul Stupini înscris în C.F. nr. 25438, nr. top. 11056.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 66.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de servitute în Brașov, str. 13 Decembrie f.n., pentru Crăiuț Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 67.    Proiect de hotărâre privind rezultatele analizelor ofertelor de asociere pentru construcția de locuințe, în regim de credit ipotecar (A.L.L.).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă cu 26 voturi pentru și o abținere (d-na Maria Ghișe).

Ședința se încheie la ora 16, 00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR

Vasile Kraila                                  Nicolae Paraschiv