Proces verbal din 17.12.2007

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 17-12-2007

PROCES -VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV DIN DATA DE

17 DECEMBRIE 2007

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 17.12.2007, ora 17,00, in sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 96040/2007, publicat in ziarul Bună Ziua Brașov și Gazeta de Transilvania, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov în data de 14 decembrie 2007.

Dl. Secretar face prezența, iar din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 14, absentând următori: dl. Paul Gonțea, dl. Cristian Stănescu, dl. Ioan Stegaru, dl. Ciprian Chiricheș, dl. Gheorghe Floroi, dl. Sorin Gulea, d-na Maria Ghișe, d-na Carmen Tănăsescu, dl. Ioan Ioniță, dl. Gheorghe Atomei, dl. Emanuel Preda, dl. Gheorghe Nadudvary și dl. Imre Gabor.

Dl. Secretar informează că ședința este statutară si pot fi luate hotărâri valabile.

Din partea executivului participă la ședință dl. Primar George Scripcaru, dl. Viceprimar Gabriel Andronache și dl. Viceprimar Adrian Gabor.

La propunerea d-lui consilier Sorin Grigorescu, este ales cu unanimitate de voturi dl. Vasile Kraila ca președinte de ședință pe o perioadă de trei luni.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 10 decembrie 2007, care se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi care se aprobă în unanimitate de voturi.

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 935/2007 prin care s-a aprobat Convenția - Cadru pentru înființarea Unității de Management a Proiectului (UMP) și realizarea modernizării sistemului de termoficare din Municipiul Brașov.

Dl. Udby din Danemarca face o scurtă prezentare a observațiilor pe care le-a făcut asupra proiectului.

Dl. Sergiu Chiriacescu precizează că ar fi dorit să afle și cum se împart riscurile în cadrul acestui proiect.

Dl. Udby face precizarea că UMP-ul nu deține nimic în proprietate. Este investiția Municipiului Brașov .

Dl. Paul Becheanu precizează că SC CET Brașov SA are datorii de 30 milioane de euro. Totodată întreabă cine va prelua această datorie. Societatea este în faliment.

Dl. Vasile Kraila informează că s-a reușit a se găsi o societate comercială specializată în termoficare și că nu s-a pus problema datoriilor. De asemenea atunci când o să se afle că acest proiect a fost aprobat, o să adere și populația din zona metropolitană.

Dl. Marius Nica este de părere că prezentarea confirmă Consiliului Local ceea ce spun consilierii liberali de 3 ani de zile. Acest proiect peste jumătate este nerealizabil.

Dl. Sorin Grigorescu precizează că în cadrul Consiliului Local apără legalitatea și dorește să menționeze următorul aspect: nimeni nu poate să dispună peste limitele sale, iar din păcate Consiliul Local nu se poate pronunța asupra acestui proiect de hotărâre, întrucât nu este întrunit cvorumul necesar în conformitate cu prevederile legale. Propune ca în limita prevederilor nepatrimoniale să fie desemnat dl. Primar pentru semnarea protocolului.

Se supune la vot propunerea dl. Sorin Grigorescu care se aprobă cu 11 voturi pentru,

2 voturi împotrivă ( dl. Sergiu Chiriacescu și d-na Minerva Gurgu) și o abținere (dl. Marius Nica).

  • 2.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brașov în Comisia tehnică pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

  • 3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor din fondul de locuințe, destinat persoanelor evacuate, din imobilele retrocedate foștilor proprietari.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

  • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință a locuințelor aflate în administrarea SC RIAL SRL.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

  • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brașov și Atodiresei Sebastian și Atodiresei Eugen.

Întrucât nu a fost întrunit cvorumul necesar, Consiliul Local nu a luat în discuție acest proiect de hotărâre.

  • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brașov și Trazewitsch Horst.

Întrucât nu a fost întrunit cvorumul necesar, Consiliul Local nu a luat în discuție acest proiect de hotărâre.

Ședința se încheie la ora 18, 49.