Proces verbal din 14.06.2007

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 14-06-2007

PROCES -VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV DIN DATA DE 14 IUNIE 2007

Ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 14.06.2007, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 44.401/08.06.2007, publicat în ziarul Bună Ziua Brașov și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov.

La ședință sunt prezenți 26 consilieri, absentând dl. consilier Atomei Gheorghe.

Ședința este statutară și pot fi luate hotărâri valabile.

Din partea executivului participă la ședință următorii: dl. Primar George Scripcaru, d-nii Viceprimari Adrian Gabor si Gabriel Andronache.

Pe ordinea de zi a acestei ședințe este înscris un singur punct.

Domnul primar propune să se aprobe introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotărâre privind achiziționarea a 8 (opt) garsoniere din blocul situat în Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.38 în regim de locuințe de necesitate pentru a putea fi rezolvată problema familiilor care au rămas fără locuințe în urma incendiului de pe str. Reconstrucției.

În urma votului se aprobă în unanimitate introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarîre.

  • 1.  Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 8 (opt) garsoniere din blocul situat în Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.38 în regim de locuințe de necesitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic - Sistem de Termoficare Brașov.

Președintele ședinței, dl consilier Kraila Vasile, informează faptul că la ședință participă și invitații din Holstebro, Danemarca îi dă cuvântul directorului SC CET Brașov SA, dl Paraschiv Mircea. Acesta din urmă menționează că, susținerea planului strategic va fi făcută de firma E.S.A., cei care au întocmit proiectul.

Dl Primar precizează că în ultima ședință au fost înmânate mape cu materialul privind planul final al proiectului. Astăzi au venit și colegii din Damenarca și propune să se aprobe planul respectiv pentru a putea parcurge ulterior toate etapele necesare. Precizează totodată că, planul prezentat de Institutul de Proiectări Energetice și cel al reprezentaților din Danemarca se completează și reprezintă măsurile ce trebuie aplicate în municipiul Brașov.

Dl Jorgen Udby Director Executiv la VEST FERSHUNING și președinte al Companiei E.S.A precizează că s-a întocmit o strategie ce poate fi realizată și care permite deținerea controlului în viitor și obținerea independenței față de partenerii externi.

Dl Finn Dus va prezenta aspectele tehnice iar dl Jorgen Udby aspectele legate de finanțare și organizare.

Dl Finn Duss precizează că, prezentarea are 5 părți. Prima parte se va ocupa de aspectele tehnice, a doua parte despre aspectele financiare, eșalonarea în timp a proiectului, structura proprietarului și în cele din urmă evoluția proiectului.

În viitor producția de agent termic va fi mai mică raportat la același număr de consumatori. Se propune ca această centrală să fie construită de un partener extern. Dacă vor fi probleme cu producătorii externi CET-ul va putea acoperi necesarul având asigurată furnizarea de agent termic.

Structura recomandată este construirea în partea de nord a orașului a unei centrale cu ciclu combinat , lângă conducta de transport existentă. Ulterior CET-ul va fi legat de partea de sud a orașului cu o nouă conductă. Se va renova centrala de gaz de la Metrom construindu-se totodată noi centrale cu boilere pe gaz, această nouă rețea de transport având capacitatea să asigure necesarul având în vedere faptul că dacă una din centrale va ceda celelalte vor putea transporta toată energia termică.

Prețul la consumator poate deveni astfel competitiv cu cel al centralelor termice individuale în momentul de față prețul la energia termică furnizat de CET fiind mai mare decât cel al centralelor termice individuale.

Referitor la finanțare, totalul investițiilor în rețea vor fi de 30 milioane euro iar în partea de transport 17 milioane euro. În centralele de producție costul va fi de 100 - 110 milioane euro , cheltuielile pentru centralele cu combustibil local 15 milioane euro, aceași sumă pentru sarcina de vârf și rezerva pe gaz natural în centrale, deci un total de aproximativ 178 - 191 milioane euro.

Trebuie analizată totodată posibilitatea obținerii unor fonduri nerambursabile externe și finanțare prin negocieri cu instituții financiare locale și internaționale și găsirea unui partener extern pentru a construi și exploata o nouă centrală cu ciclu combinat iar ca o ultimă recomandare organizarea unei licitații privind furnizarea de conducte.

Din punct de vedere tehnic în toamna anului 2007 se va face un studiu detailat de fezabilitate si strategia pentru renovarea rețelei, se vor pregăti materialele de licitație pentru centrală, în perioada imediat următoare, 1 decembrie 2007 - iunie 2008, se vor desfășura licitațiile iar ulterior va începe construirea centralei.

În ceea ce privește forma de proprietate sugerăm și recomandăm ca Primăria Municipiului Brașov și CET Brașov să fie proprietari ai centralei de încărcare de bază cu combustibil local și cei care exploatează distribuția și transportul doar centrala de încărcare medie urmând a fi în proprietatea unui partener extern.

Din punct de vedere al structurii organizatorice recomandăm ca noul CET să fie structurat pe producție și distribuție urmând a se crea o firmă care să implementeze planul strategic. Primăria Municipiului Brașov și CET Holding vor deține astfel 100% iar împreună cu E.S.A. se va înființa Unitatea de Management a Proiectului (PMU). CET Holding se va ocupa de partea economică, tehnică, administrativă iar CET Distribution se va ocupa de partea de transport a energiei termice. Unitatea de management a proiectului se va ocupa de administrarea generală a proiectului, de planurile de renovare pentru producție și distribuție, de procedurile de licitație în numele CET Holding. Ea nu va deține nimic în proprietate.

Acestea este planul strategic pe care îl oferim Municipiului Brașov.

Dl Kraila Vasile propune ca înainte de a se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat d-nii consilieri să ia cuvântul.

Dl Chiriacescu Sergiu apreciază profesionalismul firmei E.S.A, modul în care s-a documentat adresând 3 întrebări.

Prima întrebare este legată de faptul că avem în față un pacient ce trebuie operat dar în același timp trebuie să-și îndeplinească și sarcinile. Ce implicații vor fi față de consumatori în procesul de modernizare?

Dl. Jorgen Udby - Consumatorii din Brașov, nu mâine dar în viitor, când va fi gata centrala - 2 !4 ani, vor beneficia de proiect în 2 feluri: prețurile vor scădea de la o zi la alta și în același timp consumatorii nu vor rămâne fără căldură sau apă caldă iarna.

Dl Chiriacescu Sergiu - a doua întrebare este legată de bani, este nevoie de bani. Cine și cu ce va garanta aceste credite nerambursabile?

Dl. Jorgen Udby - Împrumutul va fi garantat cum se obișnuiește în întreaga lume în astfel de cazuri. Instituțiile vor cere garanții de la Primării.

Dl Chiriacescu Sergiu - Nu aștept creșteri spectaculoase la salarii și pensii în perioada următoare iar populația va beneficia în continuare de subvenții. Pe platformă va fi și o centrală privată , proprietatea unui partener extern, s-ar putea ca aceste subvenții sa nu mai fie acceptate.

Dl. Jorgen Udby - Este necesară o reformă socială în locul subvențiilor acordate de stat fiind un mod mai eficient de a conduce societatea. Sunteți membrii ai Uniunii Europene , se va negocia cu Guvernul României iar Uniunea nu va mai accepta subvenții pentru energia termică. La un moment dat Uniunea Europeană ne va spune că nu vom mai putea acorda subvenții iar după informațiile mele începând cu anul 2011.

Dl Stănescu Cristian - Am 3 întrebări, una s-a epuizat.

În momentul când discutăm de cele trei SRL-uri, transformarea CET în producție, management și distribuție ce se întâmplă cu identitatea SC CET SA, cu autorizațiile care nu sunt ușor de obținut și ce se întâmplă cu subvențiile ce pot veni de la stat pentru Proiectul Termoficare 2006 - 2009.

Dl Primar George Scripcaru face precizarea că nu este vorba de SRL-uri așa cum reiese de altfel și din prezentarea materialului. Referitor la subvenții, nu este vorba de subvenții ci de sume ce vin pe rețeaua de distribuție neavând nicio legătură.

Dl Stănescu Cristian întreabă dacă Unitatea de Management a Proiectului se va ocupa de caietul de sarcini și de licitație degrevând astfel Consiliul Local de această atribuție.

Dl. Jorgen Udby - Referitor la prima întrebare nu va fi nicio schimbare în modalitatea de autorizare a noului CET. Unitatea de Management a Proiectului este o filială a CET Holding însemnând ca va trebui să respecte toate regulile și regulamentele CET Holding. Unitatea de Management a Proiectului va organiza licitațiile și va duce procedurile de negociere până la 99% dar în ceea ce privește contractul decizia nu e luată de Unitatea de management a Proiectului ci de CET Holding sau de o comisie independentă.

Dl Becheanu Paul adresându-se Consiliului Local face precizarea că această întrunire este pentru a stabili ce strategie se va adopta pentru sistemul de termoficare din Municipiul Brașov. În Brașov există o centrală de producere a agentului termic iar obligația este aceea de a oferi cetățenilor servicii la prețuri acceptabile. Nu este cazul să votăm o propunere. CET-ul este intr-o situație economică falimentară cu datorii către bănci și furnizori. Acum luăm act de situația CET-ului, cei ce beneficiază de serviciile sale, aproximativ 40.000 apartamente, majoritatea persoane în vârstă și cu venituri foarte mici.

Colega mea d-na Ghișe Maria va prezenta propunerea pentru desființarea SC CET SA

D-na Ghișe Maria precizează că nu se va referi la propunerea invitaților din Danemarca și că , asemenea colegului ei, a înțeles ca această întâlnire este pentru a analiza mai multe strategii de termoficare pentru Municipiul Brașov. În cei 11 ani de când este consilier local a asistat la astfel de ședințe ale Consiliului Local în urma cărora nu s-a luat nicio măsură. Sistemul de încălzire din Municipiul Brașov nu mai poate fi profitabil. SC CET SA care este condus ilegal neexistând un consiliu de administrație, nu poate furniza cetățenilor servicii de calitate. Deși a fost finanțat în ultimii ani datoria sa a crescut , cetățenii s-au retras din sistem iar cei rămași sunt obligați să suporte procente de costuri fixe din ce în ce mai mari. Dna consilier menționează totodată că prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană se stipulează că până în anul 2010 SC CET SA se va închide propunând descentralizarea totală a sistemului și oprirea subvențiilor care oricum nu mai pot fi plătite odată cu intrarea României în Uniunea Europeană.

D-na Maria Ghișe prezintă strategia care constă în obținerea unui împrumut public de 220 milioane lei din care Municipiul Brașov să achiziționeze centrale termice de apartament/bloc, centrale ce vor rămâne în proprietatea Municipiului Brașov și date în administrarea gratuită a cetățenilor sau asociațiilor de proprietari care vor achita o taxă pentru folosință. După rambursarea creditului centralele respective vor fi donate cetățenilor. Costul acestui proiect este de 1/3 din costul prezentat de firma E.S.A . D-na consilier propune totodată întrunirea într-o altă ședință pentru o discuție serioasă și ulterior să se opteze pentru o soluție.

Dl Viceprimar Andronache Gabriel se adresează în calitate de membru al Partidului Național Liberal precizând că partidul național Liberal a propus 2 soluții iar colegii au prezentat cea de-a doua soluție. Prima soluție se referă la păstrarea sistemului centralizat dar având în vedere trei aspecte și anume: să funționeze pe costuri acceptabile pentru cetățenii care rămân în sistem, să adopte soluții tehnice nepoluante și să aibă în vedere refacerea tuturor segmentelor care compun acest sistem respectiv producție, transport, distribuție.

Dl Nica Marius întreabă dacă reprezentanții din Danemarca au făcut un calcul estimativ referitor la câți oameni vor mai rămâne în sistem în acești 2 !4 ani și care vor fi măsurile de constrângere luate pentru ca oamenii să rămână în sistem, până unde va merge această constrângere.

Dl. Jorgen Udby - face precizarea că un sistem descentralizat va fi un eșec total pentru Municipiul Brașov și foarte costisitor. În ceea ce privește ieșirea consumatorilor din sistem, aceasta s-a cam sistat iar ceea ce este important pentru Consiliul Local este că prin acest program are o strategie a sistemului de termoficare.

Dl Ioniță Ioan precizează ca a studiat materialul și a urmărit prezentarea proiectului și întreabă care sunt șansele obținerii fondurilor nerambursabile pentru realizarea proiectului.

Dl. Jorgen Udby -precizează că vor trebui căutate fonduri nerambursabile pe plan internațional precum și colaborarea cu Guvernul Român pentru a obține fonduri de la Uniunea Europeană.

Dl Grigorescu face o solicitare către reprezentanții din Danemarca sa prezinte o acordare și cu planul de termoficare 2006 - 2009.

Dl Gulea Sorin precizează că problema SC CET SA este complexă și că ar trebui discutată și propunerea Partidului Național Liberal pentru a avea toate propunerile înaintea luării unei decizii

Dl. Jorgen Udby - Planul guvernamental 2006 - 2009 reprezintă un sprijin de la stat dar pentru o sumă foarte mică .

Dl Primar precizează că dacă nu mai sunt intervenții acest proiect de hotărâre poate fi astăzi aprobat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic - Sistem de Termoficare Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 4, iar în urma votului se aprobă cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă - d-na Ghișe Maria, dl Becheanu Paul și dl Nica Marius - și 4 abțineri - dl Gulea Sorin, , dl. Chiriacescu Sergiu, dl. Ioniță Uoan și d-na Gurgu Minerva..

Ședința s-a încheiat la ora 17.40

PREȘEDINTE

SECRETAR