Proces verbal din 01.08.2007

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 1-08-2007

PROCES -VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIN DATA DE 01 AUGUST 2007

Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 01.08.2007, ora 15,00, in sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 57289/2007, publicat in ziarele Buna Ziua Brasov, Transilvania Expres, Gazeta de Transilvania și Monitorul Expres, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov în data de 28 iulie 2007.

Dl. Secretar face prezența, iar din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 20, absentând următorii consilieri: dl. Grigorescu Sorin, dl. Chiriacescu Sergiu, dl. Jica Radu, dl. Nica Marius, d-na Maria Ghișe, d-na Carmen Tănăsescu și dl. Nadudvary Gheorghe..

Dl. Secretar informează că ședința este statutara si pot fi luate hotărâri valabile.

Din partea executivului participa la ședința dl. Primar George Scripcaru, dl. Viceprimar Gabriel Andronache și dl. Viceprimar Adrian Gabor.

Ordinea de zi a acestei ședințe cuprinde un singur punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Patinoar Acoperit în Municipiul Brașov”, respectiv a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării acestuia.”

Se supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aprobă în unanimitate.

Dl. Primar informează că s-au purtat discuții cu Federația Română de Hochei ca în luna aprilie, dacă se va realiza acest proiect, să se desfășoare și la Brașov, Cupa Mondială, Grupa a III-a, la hochei. Se dorește a se înființa la Brașov o echipă de hochei în Divizia A, prin transferarea unor jucători de la alte echipe.

D-na consilier Minerva Gurgu întreabă de ce nu se face un parteneriat cu o firmă sau de ce nu se organizează o licitație pentru acest proiect. Întreabă de asemenea cine alocă cele 3 milioane de euro și cine suportă costurile, având în vedere că echipa presupune costuri permanente..

Dl. Primar precizează ca referitor la echipă se va întocmi un proiect de hotărâre pentru ședința ordinară din luna august. Pentru un parteneriat trebuie găsit cineva de profil, iar în România nu prea sunt specialiști, fiind vorba despre un patinoar profesionist.

D-na Minerva Gurgu consideră că nu s-a făcut public faptul că se dorește o asociere.

Dl. Primar menționează că pentru costurile echipei se vor găsi sponsori care vor sprijini municipalitatea.

Dl. Primar și dl. Florin Florea, Director al Direcției Sport și Tineret prezintă proiectul, care este expus în sala de ședințe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. 1, 4 si 5.

În urma votului, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

Ședința se încheie la ora 15,30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Vasile Kraila

SECRETAR Nicolae Paraschiv