Hotărârea nr. 914/2007

NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI - TEREN SITUAT ÎN BRASOV;STR. DE MIJLOC NR. 91;DETINUT CU UN DREPT DE FOLOSINTA SPECIALA DE CATRE BRENNDORFER ERWIN GUNTHER;ROTH ANNA;WAGNER DORA JOHANNA HERMINE SI STEFANI ERIK
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 914

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului - teren situat în Brasov, str. De Mijloc nr. 91, detinut cu un drept de folosinta speciala de catre Brenndorfer Erwin  Gunther, Roth Anna, Wagner Dora Johanna Hermine si Stefani Erika Ursula;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 81.753/2007, privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea terenului situat în Brasov, str. De Mijloc nr. 91, detinut cu un drept de folosinta speciala  de catre Brenndorfer Erwin Gunther, Roth Anna, Wagner Dora Johanna Hermine si Stefani Erika Ursula;

In conformitate cu titlul II, art. 2, alin. 2 din O.U.G. nr. 184/2002, modificata prin Legea nr. 10/2001 republicata si actualizata în anul 2006, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

 

Articol Unic. Consiliul Local al Municipiului Brasov nu-si exercita dreptul de preemtiune  pentru cumpararea imobilului - teren situat în Brasov, str. De Mijloc nr. 91, înscris în C.F. nr. 11451 Brasov, cu nr. top. 794/1, 795/1, 795/2 -  gradina de 1.054,8 m.p., curte de 910,8 m.p., gradina de 79,2 m.p., constructie alcatuita din 4 corpuri de cladire executata înainte de 1958, detinut cu un drept de folosinta speciala de catre Brenndorfer Erwin Gunther, Roth Anna, Wagner Dora Johanna Hermine si Stefani Erika Ursula.

 

]